Дніпропетровське відділення Малої академії наук України


запам'ятати

 

ІННОВАЦІЙНІСТЬ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ

23 груд. 2016
21 грудня 2016 року у КПНЗ «МАНУМ» ДОР» відбулося засідання педагогічної ради на тему: «Науково-методичне та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку освітнього простору».

  Вимоги до якості освіти постійно оновлюються. Важливими засобами сучасної освіти є створення та впровадження новітніх технологій, застосування продуктивно нових знань. Саме про це говорили на засіданні педагогічної ради у Дніпропетровському відділенні Малої академії наук України. Учасники педради уважно слухали та обговорювали доповіді виступаючих, аналізували діяльність навчального закладу в напряму інноваційного розвитку.

   

  У своїй доповіді «Індикатори якості науково-методичної діяльності» заступник директора з науково-методичної роботи Овчаренко Наталія Володимирівна зазначила, що діяльність педагогів базується на досягненнях педагогічної науки та передового педагогічного досвіду, виділила головну мету науково-методичної роботи, критерії ефективності та зміст науково-дослідницької діяльності. А також проаналізувала ефективність організації науково-методичної роботи протягом року.

   

  Продовжили виступи за темою педради методисти наукових відділень Дніпропетровського відділення Малої академії наук України.

  Захорольська Валентина Миколаївна, методист відділень мовознавства, літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, виступила з доповіддю про впровадження інноваційних форм роботи на своєму відділенні, в якій акцентувала увагу на формуванні пізнавального інтересу, розвитку всіх форм мислення та можливостей для дослідницької і творчої діяльності. А також звернула увагу на те, що завдяки проведеним масовим та профорієнтаційним заходам збільшилася кількість слухачів і на відділенні літературознавства, і на відділенні мовознавства. Головня Євгеній Миколайович, говорячи про використання досягнень сучасної науки слухачами відділень математики, фізики та астрономії, запропонував активізувати роботу закладу в напрямку власних лабораторних досліджень. З інтерактивними методами та інноваційними технологіями навчання на відділеннях хімії та біології, екології та аграрних наук ознайомила учасників педради Тарасова Олена Сергіївна. У своїй доповіді вона відмітила, що інноваційні процеси мають теоретичний та практичний етапи, зупинилася на ігрових та здоров'язберігаючих технологіях навчання, які запроваджені на її відділенні. З доповіддю «Формування суспільної свідомості шляхом впровадження інноваційних технологій навчання: DE ACTU ET VISU» виступила Самсонова Яна Ігорівна. Вона зазначила, що інноваційна діяльність на відділеннях історії, філософії та суспільствознавства здійснюється через використання інформаційно-комунікаційних, інтерактивних та тренінгових технологій, проектного та проблемно-ситуативного навчання. Детально зупинилася на музейній педагогіці та координації дій з соціокультурним середовищем, а саме з  вищими навчальними закладами та музеями.

   

  Заступник директора з навчально-виховної роботи Стрюченко Ірина Миколаївна висвітлила питання «Індикатори якості навчально-виховної діяльності у гуртках». У своїй доповіді вона зазначила, що завдяки впровадженню різноманітних форм та методів роботи за останні 5 років зросла кількість гуртків закладу, відповідно кількість гуртківців Дніпропетровського відділення МАН України за 5 років збільшилась на 55%. Найбільш охоплені гуртковою роботою учні мм.Дніпро, Кривий Ріг, Кам'янське. 6 % від загальної кількості гуртківців стають переможцями ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту. А також підкреслила, що керівниками гуртків у навчально-виховному процесі використовуються дистанційне та інтерактивне навчання, тренінги, моделювання і реалізація проектів, мультимедійні технології, методика викладання постійно оновлюється, що значно впливає на результати роботи.

   

  Про заходи та форми роботи, започатковані в Дніпропетровському відділенні Малої академії наук України, доповіла Козачок Юлія Леонідівна, завідувач відділу організаційно-масової роботи.

   Директор Дніпропетровського відділення Малої академії наук України Тягло Наталія Василівна підвела підсумки засідання педагогічної ради та, визначаючи основні завдання сьогодення закладу, підкреслила, що важливою умовою значних досягнень закладу є готовність педагогічного колективу до інноваційної діяльності, пошуку нових освітніх технологій та форм роботи.