Дніпропетровське відділення Малої академії наук України


запам'ятати

 

ІІ місце

 

Переможці Дніпропетровської області
у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів – членів
Малої академії наук України

 

ПЕРЕМОЖЕЦЬ
НАУКОВИЙ КЕРІВНИК

ПОГАСІЙ
Наталія
Едуардівна,

переможець у секції науково-технічної творчості та винахідництва відділення технічних наук

Тема роботи: «Розробка та виготовлення діючих моделей одиничного кола та їх застосування»

Зарахована на І курс Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара механіко-математичного факультету з державним замовленням

МАЗУРМазур2
Іван
Петрович,

методист Дніпропетровського
 обласного центру науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді

шаравараШАРАВАРА
Володимир
Володимирович
,
переможець у секції
експериментальної фізики відділення фізики та астрономії

Тема роботи: «Оптична характеризація фотонних кристалів на основі синтетичних опалів»

Зарахований на І курс  Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара на факультет прикладної математики за державним замовленням

КОЗЛОВАКозлова Т
Тетяна
Іванівна,

вчитель вищої категорії, викладач фізики Ліцею інформаційних технологій при ДНУ ім. Олеся Гончара

ДЕРГАЧОВДЕРГАЧОВ_ШАРАВАРА и КОЗЛОВА
Михайло
Петрович,

кандидат фізико-математичних наук,
доцент ДНУ ім. Олеся Гончара

крищикКРИЩИК
Євгенія
Петрівна,

переможець у секції технологій програмування відділення комп’ютерних наук

Тема роботи: «Перемикання лампочок на прямокутній матриці»

Зарахована на І курс  Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара на факультет прикладної математики за державним замовленням

ЕНТІНЭнтин Й
Йосиф
Абрамович,

викладач Ліцею інформаційних технологій
при ДНУ ім. Олеся Гончара

ЯЦУРА
Максим
Володимирович,

переможець у секції інформаційних систем, баз даних та систем штучного інтелекту відділення комп’ютерних наук

Тема роботи: «Розробка антагоністичної детермінованої гри з повною інформацією»

Зарахований на І курс Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара на факультет кібернетики за державним замовленням

БІДУЛЯБИДУЛЯ-ЯЦУРА
Олександр
Віталійович,

заступник директора Дніпропетровського обласного центру науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді

 ІВАНОВА
Кіра
Ігорівна,

переможець у секції математики відділення математики

Тема роботи: «Узагальнення та обернення деяких нерівностей»

ПОЛЯКОВ

Олег Володимирович, 

кандидат фізико-математичних наук,
доцент ДНУ ім. Олеся Гончара, директор Дніпропетровського обласного ліцею-інтернату фізико-математичного профілю                                                                                                                       

МІНАЄВ
Павло
Євгенійович,

переможець у секції математичного моделювання відділення математики

Тема роботи: «Про одну екстремальну задачу та фрейми Мерседес-Бенц»

Зарахований на І курс  Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара на факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем за державним замовленням

Козуль Марія ІгорівнаКОЗУЛЬ
Марія
Ігорівна,

переможець у секції загальної біології відділення хімії та біології

Тема роботи: «Вплив тривалого споживання кофеїну
на біоелектричну активність гіпокампу щурів»

Зарахована на І курс  Дніпропетровської медичної академії на стоматологічний факультет за державним замовленням

ЧАУСдок
Тетяна
Григорівна,

кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізіології людини
та тварини  ДНУ                     ім. Олеся Гончара

Юсіфова Мілена ІршадівнаЮСІФОВА
Мілена
Іршадівна,

переможець у секції біології людини відділення хімії та біології

Тема роботи: «Видовий склад і антибіотикочутливість мікрофлори при патологіях респіраторного тракту в умовахм. Дніпропетровська»

Зарахована на І курс  Дніпропетровської медичної академії на стоматологічний факультет за державним замовленням

БРИГАДИРЕНКО
Віктор
Васильович,

кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології та екології
ДНУ ім. Олеся Гончара

Толіашвілі Микита Дмитрович (медицина)ТОЛІАШВІЛІ
Микита
Дмитрович,

переможець у секції медицини відділення хімії та біології

Тема роботи: «Часова динаміка постденерваційних змін викликаної активності спинного мозку у білих щурів»

Зарахований на І курс  Національної медичної академії імені О.О. Богомольця на ІІ медичний факультет за державним замовленням

РОДИНСЬКИЙРодинський
Олександр
Георгійович,

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фізіології Дніпропетровської медичної академії

МельникМЕЛЬНИК
Мар’яна
Андріївна,

переможець у секції української літератури відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

Тема роботи: « Художня концепція людини і світу у збірці бувальщин « Український характер» Василя Сологуба»

Зарахована на І курс до Академії митної служби України на юридичний факультет за державним замовленням

ОНИЩЕНКО
Валентина
Олександрівна,

вчитель вищої категорії,
вчитель-методист української мови
і літератури Царичанської загальноосвітньої школи

ДьомінаДЬОМІНА
Тетяна
Анатоліївна
,
переможець у секції фольклористики відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

Тема роботи: «Сучасне побутування деяких фольклорних жанрів Путивльського району Сумської області, Верхньодніпровського та Покровського районів Дніпропетровської області (на основі власних експедиційних записів 2011 – 2012 років)»

Зарахована на І курс до Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна на факультет технічної кібернетики

Д’ЯЧЕНКОДьяченкоМ
Марина
Павлівна,

завідувач методичним відділом КПНЗ ЦДЮТ «Гармонія», керівник гуртка «Народна іграшка»

зеликманЗЕЛІКМАН
Анна
Владиславівна,

переможець у секції інформаційних систем, баз даних
та систем штучного інтелекту відділення комп’ютерних наук

Тема роботи: « Розробка оптимізаційної моделі визначення витрат на виробництво продукції»

Зарахована на І курс до Київського політехнічного інституту до інституту при прикладного системного аналізу за державним замовленням

ЯКИМЕНКОЯкименко Н
Наталія
Михайлівна,

викладач математики Ліцею інформаційних технологій при ДНУ                ім. Олеся Гончара

БОРОВИКБоровик Л
Людмила
Іванівна,

викладач інформатики Ліцею інформаційних технологій при ДНУ               ім. Олеся Гончара

зуевЗУЄВ
Дмитро
Олегович,

переможець у секції безпеки інформаційних та телекомунікаційних систем відділення комп’ютерних наук

Тема роботи: «Цифрова стеганографія»

Зарахований на І курс до Київського політехнічного інституту на факультет інформатики та обчислюваної техніки за державним замовленням

КОСТЮКОВКОСТЮКОВ-ЗУЕВ
Володимир
Павлович,

вчитель інформатики
Павлоградського міського ліцею

волошинВОЛОШИН
Дмитро
Олександрович,

переможець у секції електроніки та приладобудування відділення технічних наук

Тема роботи: «Протонний прецесійний магнітометр»

Зарахований на І курс до Київського політехнічного інституту до інституту прикладного системного аналізу за державним замовленням

СТЕБЛИВЕЦЬФото_Стебливец
 Ірина
Павлівна,

вчитель фізики
Криворізького Жовтневого ліцею

БУРАКФото_Бурак
Володимир
Іванович,

кандидат педагогічних наук, доцент Криворізького національного університету

тарсенкоТАРАСЕНКО
Владислав
Вадимович,

переможець у секції прикладної математики відділення математики

Тема роботи: «Контактні числа»

ПОСТОЛЬНИКПостольник Т
Тетяна
Вільгельмівна,

викладач математики
Ліцею інформаційних технологій при ДНУ ім. Олеся Гончара