Дніпропетровське відділення Малої академії наук України


запам'ятати

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
ДНУ ім. Олеся Гончара Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ Національний гірничий університет ДВНЗ Баннер Баннер Національна гаряча лінія Яндекс цитирования

Відділення екології та аграрних наук

 

Екологія


1. Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. Экология. Особи, популяции и сообщества

2. Проект нормативів ГДВ для установи ЕТ-322/112.

3. ДСТ 17.2.3.02-78. Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення припустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами.

4. И.И. Кірпатовский. Охорона природи. Довідник. М., Хімія, 1980 р.

5. Гранично припустимі концентрації (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів. № 1982-78, М., 1978 р.
6. "Основи загальної екології" Г.О. Білявський.

7. "Екологічна експертиза, право та практика" Андрейцев Ю.І.

8. "ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки``.

9. "НАЦІОНАЛЬНА ДОПОВІДЬ УКРАЇНИ ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ".

10. "Навколишнє середовище та розвиток" Воронов А. К.

11. Гиляров А. М. Популяционная экология. – Издательство МГУ, 1990. – 154 с.

12. Пианка Э. Эволюционная экология. – М.: Мир, 1981. – 238 с.

13. Андрієнко А. Л., Фещенко П. І. Довідник з охорони природи. – К.: Урожай, 1985.

14. Акимов М. П. Экология животных // Под ред. И. И. Барабаш-Никифорова. – К: Изд-во Киевского университета, 1959. – 176 с.

15. Варли Д. К., Градуэлл Д. Р., Хассел М. П. Екология популяций насекомых / Под ред. Ю. Н. Фадеева. – М.: Колос, 1978. – 222 с.

16. Клауснитцер Б. Экология городской фауны. – М.: Мир, 1990. – 246 с.

 

Ресурси

 

1. Наукова бібліотека ДНУ ім. Олеся Гончара, 49025, м. Дніпропетровськ, проспект Гагаріна, 72.

2. Бібліотека медичної літератури, 49025, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9.

3. Обласна наукова бібліотека, 49025, м. Дніпропетровськ, вул. Ю. Савченко

4. Наукова бібліотека ім. В.І. Вернадського, м. Київ

5. http://www.springerlink.com/home/main.mpx

6. http://www.sciencedirect.com/science/journals/agribio

7. http://www.birdlife.org.ua/

8. http://www.zin.ru

9. http://www.parasitology.ru

10. Міністерство екології та природних ресурсів України: http://www.menr.gov.ua

11. Електронна база з зоології: http://www.unipv.it/webbio/bavbiol

12. Електронні журнали з зоології та екології: http://www.sciencekomm.at/journal

13. Наукові конференції та симпозіуми з прикладної зоології: 

http://www.biology.ualberta.ca/jackson.hp/IWR/News/Conferences

14. Атлас “Тварини світу”: http://www.whozoo.org/slideshow/animalindex

15. Каталог російськомовних ресурсів з біології та природознавства: http://www.nature.ru/

16. Матеріали Міжнародного саміту з біорізноманіття: http://www.johannesburgsummit.org/default

17. Підсторінка Всесвітнього фонду дикої природи: http://www.panda.org

18. Конвенція про біорізноманіття: http://www.biodiv.org

19. Королівське географічне товариство (Велика Британія): http://www.rgs.org

 

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

 

 

з/п

Найменування навчальної дисципліни

Автор підручника (навчального посібника тощо)

Найменування підручника (навчального посібника тощо)

Найменування видавництва, рік видання

примітки

1

2

3

4

5

6

1.    

Порівняльна морфологія, спеціальна патоморфологія і судова ветеринарна медицина

Дзержинський Ф.Я.

Сравнительная анатомия позвоночных животных

М.: Аспект Пресс, 2005

 

2.    

Порівняльна морфологія, спеціальна патоморфологія і судова ветеринарна медицина

Рудик С.К.

Курс лекцій з порівняльної анатомії

К.: АНВШУ. – 2002

 

3.    

Порівняльна морфологія, спеціальна патоморфологія і судова ветеринарна медицина

Новак В.П., Пилипенко М.Ю,. Бичков Ю.П.

Цитологія, гістологія. Ембріологія

Київ.: ВІРА – Р, 2001.

 

4.    

Порівняльна морфологія, спеціальна патоморфологія і судова ветеринарна медицина

За ред. Урбановича П.П.,Потоцького М.К.

Патологічна анатомія тварин

Київ: Ветінформ, 2008

 

5.    

Порівняльна морфологія, спеціальна патоморфологія і судова ветеринарна медицина

Жаров, А.В. Шишков В.П., Жаков М.С.

Патологическая анатомия сельскохозяйственных животных

М.: Колос, 2003

 

6.    

Порівняльна морфологія, спеціальна патоморфологія і судова ветеринарна медицина

Салимов В.А.

Практикум по патологической анатомии животных

М: Колос, 2003

 

7.    

Порівняльна морфологія, спеціальна патоморфологія і судова ветеринарна медицина

Жаров А. В.

Судебная ветеринарная медицина

 

 

М.: Колос, 2001

 

8.    

Ветеринарне законодавство України та міжнародне ветеринарне право

Синівський М.П. / За ред. В.З.Янчука

Правове регулювання ветеринарної справи в Україні

К.: Юрінком Інтер, 2002. – 224 с.

 

9.    

Ветеринарне законодавство України та міжнародне ветеринарне право

М.Пацюк, І.Підганюк, А.Годяк

Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд на державному кордоні та транспорті в Україні. Збірник нормативно-правових актів

Львів: Бак, 2003. – 332 с.

 

10.               

Ветеринарне законодавство України та міжнародне ветеринарне право

Яценко І.В., Бондаревський М.М., Кам’янський В.В.

Ветеринарне правознавство України

Харків, 2013

 

 

Ветеринарне законодавство України та міжнародне ветеринарне право

Яценко І.В., Головко Н.П.

Ветеринарне законодавство України та основи міжнародного ветеринарного права

Харків, Стиль-Издат, 2014

 

11.               

Ветеринарне законодавство України та міжнародне ветеринарне право

Міжнародні стандарти МЕБ

Санитарный кодекс наземных животных МЭБ

2009. - 440 с.

 

12.               

Ветеринарне законодавство України та міжнародне ветеринарне право

Міжнародні стандарти МЕБ

Кодекс здоровья водных животных

2010. -51 с.

 

13.               

Ветеринарне законодавство України та міжнародне ветеринарне право

Яценко І.В., Митрофанов О.В., Бондаревський М.М., Кам’янський В.В., Ткачук С.А., Білик Р.І.

Ветеринарне законодавство України /збірник нормативно-правових актів (книга 1-4).

Харків, 2014

 

14.               

Методологія наукових досліджень

Кононенко В.К.

Практикум з основ наукових досліджень у тваринництві

К.: 2000

 

15.               

Методологія наукових досліджень

Степченко Л.М., Шевцова А.І.

Методичні рекомендації «Методика наукових досліджень та патентування»

ДніпропетровськДДАЕУ, 2014.

 

16.               

Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин

В.В. Иванов

Клиническое ультразвуковое исследование органов брюшной и грудной полости у собак и кошек. Атлас.

М.: ООО «Аквариум-Принт», 2007.

 

17.               

Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин

Валюшкин К.Д., Медведев Г.Ф

Акушерство, гинекология и биотехника размножения животных

Минск: Ураджай, 2001

 

 

 

Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин

Гончаров В.П., Черепахин Д.А.

 

Акушерство, гинекология и биотехника размножения животных

М.: Колос, 2004

 

 

18.               

Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин

Полянцев Н.И., Подберезный В.В.

Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных

Ростов Н/Д Феникс, 2001

 

 

19.               

Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин

Яблонський В.А., Хомин С.П.

 

Акушерство, гінекологія і біотехнологія відтворення тварин з основами андрології

Вінниця: Нова книга, 2006

 

 

20.               

Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин

Масліков С.М., Корейба Л.В., Спіцина Т.Л.

Оперативне акушерство

 Дніпропетровськ: вид-во ДДАУ, 2013. - 72 с.

 

21.               

Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин

Харенко М.І., Хомин С.П.

 

Фізіологія та патологія розмноження дрібних тварин

Суми: ВАТ

«Козацький вал», 2005

 

 

22.               

Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин

Чандлер Е.А., Гаскелл К.Д.

Болезни кошек

 

М.: «Аквариум»,

2002

 

23.               

Спеціальна пропедевтика, терапія і профілактика внутрішніх хвороб тварин

Левченко В.І., Головаха І П., Кондрахін В.В.

«Методи лабораторної діагностики хвороб тварин» Навчальний посібник.

К.: Аграрна освіта, 2010.

 

24.               

Спеціальна пропедевтика, терапія і профілактика внутрішніх хвороб тварин

Цвіліховський М.І.

«Внутрішні хвороби тварин» Навчальний посібник

К.: Аграрна освіта, 2014.

 

25.               

Спеціальна пропедевтика, терапія і профілактика внутрішніх хвороб тварин

Влізло, Р.С.Федорук, І.Б.Ратич та ін.Довідник.

Лабораторні методи дослідження  у біології, тваринництві та ветеринарній медицині.

Львів:

СПОЛОМ, 2012.

 

 

Хірургічні хвороби тварин з анестезіологією

Шакуров М. Ш., Тимофеев С. В., Галимзянов И. Г.

Новокаиновые блокады в ветеринарии.

М.: Колос, 2007.

 

26.               

Спеціальна епізоотологія

Ткаченко О.А., Білан М.В., Зажарський В.В., Ковальова Л.О.

Лабораторна діагностика туберкульозу тварин. Практичний посібник.

Дніпропетровськ: «Свідлер А.Л.», 2010.

 

27.               

Спеціальна епізоотологія

Ткаченко О., Лаврів П., Алексєєва Н., Зажарський В., Білан М., Давиденко П., Антонік І.

Інфекційні хвороби овець та кіз

Житомир: «Полісся», 2012.

 

28.               

Спеціальна епізоотологія

Галатюк О.Є., Радзиховський М.Л.

Організація профілактичних та оздоровчих заходів при інфекцій-них хворобах тварин

Житомир: «ПП Рута», 2013.

 

29.               

Спеціальна епізоотологія

Галатюк О.Є.

Хвороби бджіл та основи бджільництва.

Житомир: «Полісся», 2010.

 

30.               

Спеціальна епізоотологія

Галатюк О.Є.

Профілактика та лікування заразних хвороб коней.

Житомир: «Полісся», 2009.

 

31.               

Спеціальна епізоотологія

Під. ред. В.О. Бусола

Лейкоз великої рогатої худоби.

Київ, 2011.

 

32.               

Спеціальна епізоотологія

Рухляда В.В., Андрійчук А.В.

Стахіботріотоксикоз: монографія

Біла Церква: Білоцерковський національний аграрний університет,2010

 

33.               

Спеціальна епізоотологія

Корнієнко Л. Є., Наливайко Л. І., Недосєков В. В. та ін.

Інфекційні хвороби птиці

Херсон : Грінь, 2012.

 

34.               

Спеціальна епізоотологія

А. Барабаш, Г. Лукьянов, Ю. Кузнецов, Г. Хлевная

Лечение и профилактика болезней домашних животных и птицы

Симферополь: «АСТ», 2010.

 

35.               

Спеціальна епізоотологія

Каришева В.Ф.

Спеціальна епізоотологія.

К.: «Вища школа», 2002.

 

36.               

Спеціальна епізоотологія

В.П. Литвин, Б.М. Ярчук

Загальна епізоотологія

К.: Урожай, 2002.

 

 

Спеціальна епізоотологія

Н.С. Дудникова, В.П. Семакина, С.А. Дудников и др.

Краткий обзор эпизоотической ситуации в мире по особо опасным болезням животных за 2009 год

Владимир, 2010.

 

37.               

Глобальна паразитологія

Галат В.Ф., Березовський А.В., Прус М.П., Сорока Н.М., Лук’янова Г.О., Галат М.В.

Інвазійні хвороби коней

Полтава, ТОВ НВП Укрпромторгсервіс, 2014

 

38.               

Глобальна паразитологія

Шендрик Л.І., Шендрик Х.М.

 

Паразитарні хвороби тварин: діагностика, профілактика, лікування

Дніпропетровськ, «Свідлер А.Л.», 2011

 

39.               

Глобальна паразитологія

Приходько Ю.О., Пономар С.І., Мазаний О.В., Нікіфорова О.В., Антіпов А. А., Гончаренко В.П.

Паразитологія та інвазійні хвороби тварин (практикум для самостійної роботи)

Біла Церква, ТОВ «Білоцерківдрук», 2011.

 

40.               

Клінічна морфологія, онкологія та патологія

Александровская О.В. Радостина Т.Н., Козлов Н.А.

Цитология, гистология, эмбриология: Учебное пособие

М: Агропромиздат

 

41.               

Клінічна морфологія, онкологія та патологія

Урбанович П.П., Потоцький М.К., Гевкан І.І. та ін.

Патологічна анатомія тварин: Навчальний посібник

К.: Ветінформ, 2008

 

42.               

Клінічна морфологія, онкологія та патологія

Новак В.П., Мельниченко А.П.

Цитологія, гістологія, ембріологія: Навч. посібник

Біла Церква, 2005

 

43.               

Клінічна морфологія, онкологія та патологія

НовакВ.П.,БичковЮ.П.,ПилипенкоМ.

Цитологія, гістологія, ембріологія : підручник

Київ : Дакор, 2008

 

44.               

Клінічна морфологія, онкологія та патологія

НовакВ.П.,ПилипенкоМ.,БичковЮ.П.

Цитологія, гістологія, ембріологія: Підручник

Київ : Віра-Р, 2001

 

45.               

Управління в організаціях і підприємствах ветеринарної медицини та інспекторська діяльність

Яценко І.В., Бабарук А.В., Бібен І.А., Головко Н.П.

Довідник державного інспектора ветеринарної медицини на державному кордоні України

Харків: Стиль-Издат, 2014

 

46.               

Хірургія, ортопедія, офтальмологія, стоматологія собак і котів

Борисевич В.Б.

 

Ветеринарно-медична офтальмологія

 

Київ: Арістей, 2006

 

 

47.               

Хірургія, ортопедія, офтальмологія, стоматологія собак і котів

Семенов Б.С.

 

Ветеринарная хирургия, ортопедия и офтальмология

М.:Колос,2007

 

 

48.               

Хірургія, ортопедія, офтальмологія, стоматологія собак і котів

 

Іздепський В.Й., Масліков С.М., Руденко П.А. та ін.

Хірургічні хвороби котів

Луганськ, «Елтон-2», 2012.

 

 

Хірургія, ортопедія, офтальмологія, стоматологія собак і котів

Масліков С.М.

 

Хвороби очей у котів

 

Дніпропетровськ, ДДАУ, 2012

 

 

49.               

Внутрішні хвороби собак і котів

Мазуркевич А.Й., Камбур М.Д., Замазій А.А.

Фізіолого-біохімічні показники організму тварин:

Суми: Видавництво: ПП Вінниченко М.Д., ФОП Дьоменко В.В., 2011.

 

50.               

Внутрішні хвороби собак і котів

Д.Ф. Гуфрій, В.М. Гунчак, О.І. Канюка.

Довідник нових ветеринарних препаратів

Львів, 2003.

 

51.               

Акушерство, гінекологія, андрологія та біотехніка відтворення собак і котів

ДЖ. Симпсон

Руководство по репродукции и неонатологии собак и кошек

 

М.: Софион, 2005

 

 

52.               

Акушерство, гінекологія, андрологія та біотехніка відтворення собак і котів

Дюльгер Г.П.

 

Акушерство, гинекология и биотехника размножения кошек: Учеб. пособие

М.: Колос, 2004

 

 

53.               

Акушерство, гінекологія, андрологія та біотехніка відтворення собак і котів

Шабанов А.М., Зорина А.И.

 

Ультразвуковая діагностика внутренних болезней мелких домашних животных

М.: «Колос», 2005

1

54.               

Акушерство, гінекологія, андрологія та біотехніка відтворення собак і котів

Масліков С.М., Корейба Л.В., Спіцина Т.Л.

Оперативне акушерство

Дніпропетровськ: вид-во ДДАУ, 2013

50

55.               

Акушерство, гінекологія, андрологія та біотехніка відтворення собак і котів

Харенко М.І., Хомин С.П.

 

Фізіологія та патологія розмноження дрібних тварин

Суми: ВАТ

«Козацький вал», 2005

 

1

56.               

Акушерство, гінекологія, андрологія та біотехніка відтворення собак і котів

Вейн Е. Вингфилд О.

 

Секреты неотложной ветеринарной помощи кошкам и собакам

М.: “Бином“, 2000.

 

1

57.               

Акушерство, гінекологія, андрологія та біотехніка відтворення собак і котів

Дюльгер Г.П.

 

Акушерство, гинекология и биотехника размножения кошек

М.:Колос, 2004

 

1

58.               

Діагностика, профілактика та заходи боротьби інфекційних хвороб собак і котів

Бесарабов Б.Ф., Вашутин А.А., Воронин Е.С.  та ін. За ред. А.А. Сидорука

Инфекционные болезни животных: підруч.

 

М.: Колос, 2007.

30

59.               

Діагностика, профілактика та заходи боротьби інфекційних хвороб собак і котів

Гаскелл Р.М., Беннет М.

Справочник по инфекционным болезням собак и кошек

М.: Аквариум-Принт, 2009.

1

60.               

Діагностика, профілактика та заходи боротьби інфекційних хвороб собак і котів

Козловська Г.В., Корніенко  Л.Є., Наконечна Н.Г. та ін.

Епізоотологія з мікробіологією: підруч.

 

К.: Вища освіта, 2006.

5

61.               

Діагностика, профілактика та заходи боротьби інфекційних хвороб собак і котів

Сюрин В.Н., Самуйленко А.Я., Соловьев Б.В., Фомина Н.В.

Вирусные болезни животных

М. : ВНИТИБП, 1998.

1

62.               

Інвазійні хвороби собак і котів

Галат В.Ф., Березовський А.В., Сорока Н.М., Прус М.П., Євстаф’єва В.О., Галат М.В.

Паразитологія та інвазійні хвороби

Полтава, ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2013

10

63.               

Інвазійні хвороби собак і котів

У. Форейт

Ветеринарная паразитология

М., «Аквариум Принт», 2012

1

64.               

Інвазійні хвороби собак і котів

Шендрик Л.І., Шендрик Х.М., Шендрик І.М., Гугосьян Ю.А.

Інвазійні хвороби собак і котів

Дніпропетровськ,  2013

30

65.               

Травматологія собак і котів

Тейлор Полли М.

 

Травматология собак и кошек

М.:Аквариум, 2004

5

66.               

Травматологія собак і котів

Кирк Р., Бонагура Д.

 

Современный курс ветеринарной медицины

М.: ООО «Аквариум-Принт», 2005

20

67.               

Травматологія собак і котів

Гамильтон Д.

 

Гомеопатическое лечение собак и кошек

М.:«Гомеопатическая медицина», 2005

10

 

Ветеринарна  клінічна кардіологія і пульмонологія

Макинтайр Д.К., Дробоу К.Дж., Хаскингз С.С.

Скорая помощь и интенсивная терапия  домашних животных

Москва Аквариум-Принт. 2008.

3

68.               

Ветеринарна  клінічна кардіологія і пульмонологія

Мартин  Майк В.С.

Кардиореспираторные заболевания собак и кошек

Москва Аквариум-Принт. 2008.

3

69.               

Ветеринарна  клінічна кардіологія і пульмонологія

Влізло В.В., Максимович І.А., Галяс В.Л., Леньо М.І

Лабораторна діагностика у ветеринарній медицині

Львів, 2008.

1

70.               

Ветеринарна  клінічна кардіологія і пульмонологія

М. Мартин

Руководство по электрокардиографии мелких домашних животных

М. : ООО «Аквариум-Принт», 2005.

1

71.               

Ветеринарна клінічна гастроентерологія і гепатологія

Левченко В.І., Влізло В.В., Кондрахін І.П. та ін.

Клінічна діагностика внутрішніх хвороб тварин

Біла Церква, 2004.

30

72.               

Ветеринарна клінічна гастроентерологія і гепатологія

А.Й. Мазуркевич, М.Д. Камбур, А.А. Замазій

Фізіолого-біохімічні показники організму тварин:

Суми: Видавництво: ПП Вінниченко М.Д., ФОП Дьоменко В.В., 2011.

1

73.               

Ветеринарна клінічна гастроентерологія і гепатологія

С.Йин.

Полный справочник по ветеринарной медицине  мелких домашних животных

Москва Аквариум-Принт. 2008.

3

74.               

Ветеринарна клінічна  дерматологія та алергологія

Белов А.Д., Данилов Е.П.,

Дукур И.И.

Болезни собак

М.: «Колос», 2000.

1

 

Ветеринарна клінічна  дерматологія та алергологія

Гуфрій Д.Ф., Гунчак В.М., Канюка О.І.

Довідник нових ветеринарних препаратів

Львів, 2003.

3

75.               

Ветеринарна клінічна  дерматологія та алергологія

Симпсон Джеймс У., Эле Родернк У.

Болезни пищеварительной системы собак и кошек

М.: ООО «АКВАРИУМ БУК», 2003.

1

76.               

Ветеринарна клінічна  дерматологія та алергологія

Линева А.

Физиологические показатели нормы животных. Справочник

М.: «Аквариум-Принт», 2008.

1

77.               

Ветеринарна клінічна  дерматологія та алергологія

Бажибина Е.Б., Коробов А.В., Середа С.В., Сапрыкин В.П.

Методологические основы оценки клинико-морфологических показателей крови домашних животных: Учебное пособие

М.: ООО «Аквариум-Принт», 2007.

1

78.               

Ветеринарна клінічна  дерматологія та алергологія

Кондрахин И.П.

«Эндокринные, аллергические,  и аутоиммунные болезни животных».

Справочник.

М.: Колос, 2007.

3

79.               

Інтенсивна терапія та реанімація собак і котів

Симпсон Джеймс У., Эле Родернк У.

Болезни пищеварительной системы собак и кошек

М.: ООО «АКВАРИУМ БУК», 2003.

30

80.               

Інтенсивна терапія та реанімація собак і котів

Маручин А.А., Іздепський В.Й.

Загальне знеболення диких тварин

К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2010

3

81.               

Інтенсивна терапія та реанімація собак і котів

Мазуркевич А.Й., Камбур А.А., Замазій М.Д. та ін.

Фізіолого-біохімічні показники організму тварин:

Суми: Видавництво: ПП Вінниченко М.Д., ФОП Дьоменко В.В., 2011.

1

82.               

Інтенсивна терапія та реанімація собак і котів

 

Д.Ф. Гуфрій, В.М. Гунчак, О.І. Канюка.

Довідник нових ветеринарних препаратів

Львів, 2003.

3

83.               

Інтенсивна терапія та реанімація собак і котів

Д.Ф. Гуфрій, В.М. Гунчак, О.І. Канюка.

Довідник нових ветеринарних препаратів

Львів, 2003.

25

84.               

Карантинні та інші небезпечні інфекційні хвороби продуктивних тварин

Апатенко  В.М.

Вирусные инфекции сельскохозяйственных животных.

Харьков, ХЗВА, 2003.

10

85.               

Карантинні та інші небезпечні інфекційні хвороби продуктивних тварин

Шевченко А.А., Шевченко Л.В., Литвинов A.M.

Болезни кроликов

М.: Аквариум. - 2002.

2

86.               

Карантинні та інші небезпечні інфекційні хвороби продуктивних тварин

Майоров А.И.

Болезни пушных зверей

М.: Колос, 2011.

1

87.               

Карантинні та інші небезпечні інфекційні хвороби продуктивних тварин

Конопаткин А.А., Бакулов И.А., Нуйкин Я.В.

Эпизоотология и инфекционные болезни сельско-хозяйственных животних

М.: Колос, 1984.

1

88.               

Інфекційні хвороби хутрових звірів і кролів

Шевченко А.А., Шевченко Л.В., Литвинов A.M.

Болезни кроликов

М.: Аквариум. - 2002.

2

89.               

Інфекційні хвороби хутрових звірів і кролів

Майоров А.И.

Болезни пушных зверей

М.: Колос, 2011.

10

 

Профілактика неплідності тварин

Герасименко М.О.

Біотехнологія: Підручник

К.: ІНКОС, 2006

 

60

90.               

Профілактика неплідності тварин

Валюшкин К.Д., Медведев Г.Ф

Акушерство, гинекология и биотехника размножения животных

Минск: Ураджай, 2001

 

10

91.               

Профілактика неплідності тварин

Гончаров В.П., Черепахин Д.А.

 

Акушерство, гинекология и биотехника размножения животных

М.: Колос, 2004

 

10

92.               

Профілактика неплідності тварин

Полянцев Н.И., Подберезный В.В.

Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных

Ростов Н/Д Феникс, 2001

 

3

93.               

Профілактика неплідності тварин

Яблонський В.А., Хомин С.П.

 

Акушерство, гінекологія і біотехнологія відтворення тварин з основами андрології

Вінниця: Нова книга, 2006

 

10

94.               

Профілактика неплідності тварин

Гришко Д.С.

 

Лекції з ветеринарного акушерства: Навч. посібник

Харків: Прапор, 2003

 

3

95.               

Профілактика неплідності тварин

Кошовий В.П., Скляров П.М., Науменко С.В.

Комплексна діагностика, терапія і профілактика неплідності у овець та кіз, зумовленої дефіцитом вітаміна А

Харків-Дніпропетровськ, 2011.

5

96.               

Профілактика неплідності тварин

Кошовий В.П., Іванченко М.М., Скляров П.М., Федоренко С.Я., Цимерман О.О., Науменко С.В.

Ветеринарна перинатологія

Харків.: Видавництво Шейніної О.В., 2008.

5

97.               

Профілактика неплідності тварин

Кошовий В.П., Іванченко М.М., Скляров П.М.

Патологія вагітності у тварин

Харків.: Видавництво Шейніної О.В., 2009.

5

 

Інвазійні хвороби екзотичних тварин і хутрових звірів

Секретарюк К.В., Сварчевський О.А.

Основи екологічної зоопразитології

Львів, ТзОВ «Компанія «Манускріпт»», 2007

20

98.               

Інвазійні хвороби екзотичних тварин і хутрових звірів

У. Форейт

Ветеринарная паразитология

М., «Аквариум Принт», 2012

20

99.               

Інвазійні хвороби екзотичних тварин і хутрових звірів

Вербицький П.І.

Посібник по діагнотиці хвороб водних тварин

К.: «АртЕк», 2005

10

100.           

Інвазійні хвороби екзотичних тварин і хутрових звірів

Anne M. Zajac, Gary A. Conboy

Veterinary Clinical Parasitology

Iowa sState University Press, 2011

1

101.           

Інвазійні хвороби екзотичних тварин і хутрових звірів

Сімоненко М.В., Ярчук Б.М.

Хвороби хутрових звірів (діагнотика, профілактика, заходи боротьби)

Біла Церква, БНАУ, 2007

1

102.           

Паразитологія та інвазійні хвороби птахів

Богач М.В., Березовський А.В., Тараненко І.Л.

Інвазійні хвороби свійської птиці

К.: Ветінформ, 2007

1

103.           

Паразитологія та інвазійні хвороби птахів

Галат В.Ф., Березовський А.В., Сорока Н.М., Прус М.П., Євстаф’єва В.О., Галат М.В.

Паразитологія та інвазійні хвороби

Полтава, ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2013

10

104.           

Паразитологія та інвазійні хвороби птахів

Галат В.Ф., Березовський А.В. Прус М.П., Сорока Н.М.

Паразитологія та інвазійні хвороби тварин

К.: «Вища освіта», 2003

5

105.           

Паразитологія та інвазійні хвороби птахів

Шендрик Л.І., Шендрик Х.М.

 

Паразитарні хвороби тварин: діагностика, профілактика, лікування

Дніпропетровськ, «Свідлер А.Л.», 2011

10

106.           

Паразитологія та інвазійні хвороби птахів

Приходько Ю.О., Пономар С.І., Мазаний О.В., Нікіфорова О.В.

Паразитологія та інвазійні хвороби тварин (практикум)

Біла Церква, ТОВ «Білоцерківдрук», 2011.

10

 

Неопластичні, грибкові, мікотоксикологічні та інші інфекції тварин

Урбанович П.П., Потоцький М.К., Гевкан І.І.

Патологічна анатомія тварин: Навчальний посібник

К.: Ветінформ, 2008

70

107.           

Неопластичні, грибкові, мікотоксикологічні та інші інфекції тварин

Под. ред. А.А. Воробьёва, А.С. Быкова

Атлас по микробиологии

 

М.:«МИА», 2003.

2

108.           

Неопластичні, грибкові, мікотоксикологічні та інші інфекції тварин

Липин А., Санин А., Зинченко Е.

Ветеринарный справочник традиционных и нетрадиционных методов лечения кошек.

Москва: ЗАО Изд-во «Центрполиграф», 2003.

1

109.           

Неопластичні, грибкові, мікотоксикологічні та інші інфекції тварин

Костенко Т.С., Родионова В.Б., Скородумов Д.И.

Практикум по ветеринарной микробиологии и иммунологии

М.: Колос, 2001.

50

110.           

Внутрішні хвороби птахів

Рубан Б.В.

Птицы и птицеводство

 

Харьков: Эспада, 2002

5

 

Внутрішні хвороби птахів

Бессарабов Б.Ф.

Незаразные болезни птиц: Учебник

М.: Колос, 2007

20

111.           

Інвазійні хвороби риб і бджіл

Домбровський О.Б., Ярчук Б.М., Тирсін Р.В., Корнієнко Л.Є., Корнієнко Л.М.

Практикум з питань бджільництва та хвороби бджіл

Біла Церква, БНАУ, 2002

2

112.           

Інвазійні хвороби риб і бджіл

Давыдов О.Н., Темниханов Ю.Д.

Болезни пресноводных рыб

К.: «Ветінформ», 2003

1

113.           

Інвазійні хвороби риб і бджіл

Шендрик Л.І., Бібен І.А., Ситник Н.М., Горчанок Н.В.

Хвороби риб і бджіл

Дніпропетровськ, ДДАУ, 2005

30

114.           

Інвазійні хвороби риб і бджіл

Сондак В.В., Грицик О.Б., Рудь О.Г.

Інвазійні хвороби риб

Рівне, НУВГП, 2006

1

115.           

Нетрадиційні методи профілактики хвороб  і терапії тварин

Цвіліховський М.І., Голопура С.І.

Ветеринарні превентивні  технології  за внутрішньої патології  високопродуктивних тварин

Київ, 2012.

40

116.           

Нетрадиційні методи профілактики хвороб  і терапії тварин

Левченко В.І.,

Кондрахін І.П., Влізло В.В.

Внутрішні хвороби тварин

Біла Церква, 2012.

100

 


BBC: Невидимая жизнь растений
 

 Подивитись/завантажити

 

Дом
(компании PPR Group и EuropaCorp)

Подивитись/завантажити

 

                                                  ТВОЇ ВЕСЕЛІ ДРУЗІ ЗВІРЯТА
                                                     (All about animals, Бі-бі-сі, 2006)


All about animalsУнікальний 52-серійний цикл, що поєднує розважальний, пізнавальний та документальний формати. Головний герой кожної серії – дитинча якоїсь тварини. Мало того, що в двадцять чотири хвилини творці серіалу примудрилися вкласти безліч інформації про самих тварин та середовище, де вони живуть: це ще й цікаві історії з інтригою, саспенсом і хепі-ендом. Вражає те, як обережно продюсери дитячої документалістики Бі-бі-сі вводять глядачів у реальність життя тварин, зокрема показуючи смерть як частину природного циклу. 


   

                                                     
bbc-life-story.32878                                ТАЄМНЕ ЖИТТЯ ТВАРИН
                               (Life Story, Бі-бі-сі, 2014)

Шедевральний шестисерійний цикл, кожна серія якого присвячена одному з аспектів життя тварин: дитинству, дорослішанню, батьківству, боротьбі за владу, розмноженню тощо.
 
                                   МАЄТОК СУРИКАТІВ
                        (Meerkat Manor, Animal Planet)


Сурикати є сурикати – від перегляду історій про колонію цих південноафриканських мангустів не можуть відірватись ні дорослі, ні діти. По-перше, вони неймовірно симпатичні, по-друге, в їхньому житті купа небезпек, драми та сімейного щастя. Можливо, в реальному сурикатському житті все прозаїчніше, але британські та американські документалісти справжні чарівники.
 
                               ВЕЛЕТНІ ЛЬОДОВИКОВОЇ ЕРИ 
                             (Ice Age Giants, Бі-бі-сі, 2013)
Ice_Age_Giants
Шаблезубі тигри, степові мамонти, волохаті носороги та гліптодонти – хижаки, які вмерли сотні тисяч років тому, повертаються! Дивіться унікальний проект, який за допомогою новітніх технологій не тільки оживить істот льодовикової ери, а й покаже їхній спосіб життя та звички.
Завдяки чому тварини змогли пережити льодовикову еру? Яка доісторична істота була найнебезпечнішою на планеті? І як мегафауна боролося із холодом? Дивовижні палеонтологічні знахідки, надсучасна комп’ютерна графіка та ризикована подорож професора Еліс Робертс до колишніх володінь мамонтів і тигрів дозволить побачити їхнє життя зсередини! 
                                                         ПЛАНЕТА ДИНОЗАВРІВ
                                                        (Planet Dinosaur, Бі-бі-сі)

planet-dinosaurПро життя одних із найвідоміших мешканців нашої планети, динозаврів, відомо чимало фактів, отриманих завдяки їх останкам. Однак побачити цих дивних створінь ми вряд чи коли-небудь зможемо. Але не варто зневірятися, адже завдяки новим цифровим технологіям телеканал BBC дарує можливість перенестися на десятки мільйонів років назад, тільки вдумайтеся в цю цифру, і споглядати приголомшливих уяву гігантів у всій красі і величі. 
Це була епоха динозаврів, бо саме ці створіння були повноправними господарями планети як на суші, у воді, так і в повітрі. Планета Земля в доісторичні часи існування динозаврів мала зовсім інший вигляд. І справа тут не тільки в вимерлих тваринах, але і в стародавній флорі, лише деякі представники якої дожили до наших днів. 


 

 


Список рекомендованих наукових фільмів
 
1.    Відеофільми «Строение Земли» NatGeo,
2.    «Сельскохозяйственное производство» Франція,
3.    «За гранью возможного» ScHD, 
4.    «Экологический кризис» ТВ3,
5.    «Биоинженерия. Овощи в мегаполисе» Наука 2.0,
6.    «Зоотехника. Технологии птицеводства» Наука 2.0,
7.    «Революция в биологии. Биологическое разнообразие» Da Vinci,
8.    «Внутренняя жизнь клетки»,
9.    «Неразгаданный мир. Ледниковый период» ТВ3,
10.  «Неразгаданный мир. Солнце» ТВ3,
11. «Бактерии» Школафильм, «Вода» Центрнаучфильм,
12. «Думают ли животные»,
13. «Земля у нас одна» Центрнаучфильм,
14. «Клетка. Химия жизни» ВВС,
15.  «Клетка. Искра жизни» ВВС,
16. «Критерии и структура вида»,
17. «Лес и его значение» Центрнаучфильм,
18. «На грани двух миров» Центрнаучфильм,
19. «Океан нуждается в защите» Леннаучфильм,
20. «Средства оптимизации антропогенных воздействий» Центрнаучфильм,
21. «Убийственная чистота» СТБ,
22. «10 пунктов плана к эксплуатации планеты с примитивными формами жизни»,
23. «Нано» Гиперборель,
24. «Сельскохозяйственные технологии»,
25. «Бесценный доллар» ТВЦентр,
26. «Деньги. Пирамида долгов»,
27. «Дух времени»,
28. «Рыбный день» СТБ,
29. «Колбаса» СТБ,
30. «Молочные реки» СТБ,
31. «Приговор мясу» СТБ,
32. «Трансгенные организмы»,
33. “The complete cosmos” York Films,
34. «Неразгаданный мир. Активность Солнца» ТВ3,
35. «Неразгаданный мир. Замерзшая Земля» ТВ3,
36. «Ртуть и мозг», «Сладости» СТБ,
37. «Невидимая жизнь растений» Д. Эттенборо,
38. «Микрокосмос» Франция,
39. «Неразгаданный мир. Губительные силы природы» ТВ3,
40. «Сверхмассивные черные дыры» ВВС,
41. «Экологизация сельского хозяйства» Франция,
42. «Механизм геноцида» лекция Жданова,
43. «Мир внутри атомного ядра» лекція,
44. «Дом» Europa Corp.,
45. «Неразгаданный мир. Возникновение жизни» ТВ3, 
46. «Неразгаданный мир. Теория эволюции» ТВ3,
47. «Неразгаданный мир. Воздействие Луны» ТВ3,
48.  «Консервы» СТБ,
49. «Коллайдер» с Михаилом Таратутой,
50. «Загадка ДНК. Поиски Адама» Explorer,
51.  «Мимикрия» New Atlantis та інші.

Нормативна та інструктивна база

 

1. Закон України вiд 13.12.2001 № 2894-III “Про тваринний світ”

2. Закон України вiд 25.06.1991 № 1264-XII “Про охорону навколишнього природного середовища”
3. Закон України вiд 07.02.2002 № 3055-III “Про Червону книгу України”
4. Закон України вiд 22.02.2000 № 1478-IІІ “Про мисливське господарство та полювання”
5. Закон України вiд 09.02.1995 № 45/95-ВР “Про екологічну експертизу”
6. Закон України вiд 22.02.2000 № 1492-III “Про бджільництво”
7. Міжнародний договір вiд 29.11.1994 № 257/94-ВР „Конвенція про охорону біологічного різноманіття”
8. Міжнародний договір вiд 29.01.2000 № 152-IV “Картахенський протокол про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття”
9. Постанова Верховної Ради України від 27.02.1997 № 123/97-ВР „Про Національну програму екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води”
10. Пахомов О. Є., Бригадиренко В. В. Законодавство України у галузі охорони навколишнього природного середовища. Ч. 1. Охорона біологічного різноманіття. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – 438 с.
11. Пахомов О. Є., Бригадиренко В. В. Законодавство України у галузі охорони навколишнього природного середовища. Ч. 2. Охорона водних екосистем. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – 255 с.
12. Пахомов О. Є., Бригадиренко В. В. Законодавство України у галузі охорони навколишнього природного середовища. Ч. 3. Створення екологічної мережі. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – 379 с.
13. Пахомов О. Є., Бригадиренко В. В. Законодавство України у галузі охорони навколишнього природного середовища. Ч. 4. Поводження з відходами. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – 266 с.
14. Міжнародний кодекс зоологічної номенклатури. Вид. 4-е / Переклад з англ. – К.: Бібліотека офіційних видань, 2003. – 175 с.
15. Законодавство України у галузі охорони навколишнього середовища. – Ч. 1. – Охорона біологічного різноманіття. Хрестоматія / Укладачі О. Є. Пахомов, В. В.Бригадиренко. – Д.: ДНУ, 2005. – 438 с. 

ВИМОГИ
ЩОДО НАПИСАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ УЧНІВСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ

 

І. Загальні положення

1. На Конкурс подаються науково-дослідницькі роботи (далі - роботи) проблемно-пошукового характеру, які відповідають віковим інтересам та пізнавальним можливостям учасників Конкурсу, свідчать про їх обізнаність із сучасним станом галузі дослідження, опанування ними методики проведення експерименту.

Тематика має відповідати напрямам наукових секцій наукових відділень Малої академії наук України.

2. Робота має ґрунтуватись на певних науковій та експериментальній базах, містити дані особисто проведених дослідів, спостережень чи пошукової роботи; результати їх обробки, аналізу та узагальнення; посилання на відповідні наукові джерела; відображати власну позицію дослідника.

У роботі мають бути чітко визначені: мета, об’єкт і предмет дослідження, завдання, методика дослідження, відмінність та перевага запропонованих підходів і результатів.

Зміст і результати досліджень викладаються стисло, логічно, грамотно та аргументовано, без загальних слів, міркувань, бездоказових тверджень, тавтології.

Назва роботи має бути стислою та відповідати суті наукової проблеми (завдання), що вирішується.

3. До наукової роботи мають бути додані відгуки наукового керівника та рецензія фахівця у відповідній галузі (досвідченого педагогічного, наукового чи науково-педагогічного працівника).

Достовірність наведених у роботі результатів підтверджується у відгуку науковим керівником.

4. Робота оформлюється у двох примірниках: один використовується журі під час її оцінювання, другий - учасником під час захисту. Примірники роботи мають бути ідентичними.

5. До розгляду не приймаються:

роботи, тема та зміст яких не відповідають профілю наукової секції;

роботи, що були представлені в попередні роки та не мають суттєвого доопрацювання;

роботи, які є плагіатом;

роботи без самостійного дослідження, опрацювання джерел і власних висновків з обраної тематики;

роботи без тез, відредагованих та оформлених відповідно до цих вимог.

Автори таких робіт після заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт отримують відповідну рецензію та до подальшої участі в Конкурсі не допускаються.

 

ІІ. Структура роботи

Робота має бути побудована за певною структурою. Основними складовими структури роботи є такі:

титульний аркуш;

тези;

зміст;

перелік умовних позначень, символів, скорочень, термінів (за необхідності);

вступ;

основна частина;

висновки;

список використаних джерел;

додатки (за необхідності).

 

ІІІ. Вимоги до змісту роботи

1. Титульний аркуш є першою сторінкою роботи.

2. У тезах (текст обсягом до 1 сторінки) подається стисла характеристика змісту роботи з визначенням основної мети, актуальності та завдань наукового дослідження. Також у них зазначаються висновки та отримані результати проведеної роботи.

У заголовку тез наводяться такі дані: назва роботи; прізвище, ім’я, по батькові автора; найменування територіального відділення Малої академії наук України; найменування базового позашкільного навчального закладу; найменування загальноосвітнього (професійно-технічного, вищого) навчального закладу; клас (курс); найменування населеного пункту; прізвище, ім’я, по батькові, посада (за наявності - науковий ступінь, вчене звання) наукового керівника.

3. Зміст подається на початку роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел тощо.

4. Якщо в роботі використано специфічну термінологію, а також маловідомі скорочення, нові символи, позначення тощо, то їх перелік подається у вигляді окремого списку, який розміщується перед вступом.

Перелік має розташовуватись двома стовпчиками: у лівому в абетковому порядку наводяться умовні позначення, символи, одиниці скорочення або терміни; у правому - їх детальне розшифрування.

Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення тощо повторюються менше трьох разів, перелік не складається, а їх розшифрування наводиться в тексті при першому згадуванні.

5. У вступі коротко обґрунтовуються актуальність і доцільність обраної теми, підкреслюється сутність досліджуваної проблеми; формулюються мета роботи та зміст поставлених завдань, об’єкт і предмет дослідження; подаються перелік використаних методів дослідження, характеристика роботи (теоретична, прикладна); вказуються нові наукові положення, запропоновані учасником особисто, відмінність отриманих результатів від відомих раніше та ступінь новизни (вперше отримано, удосконалено, набуло подальшого розвитку); повідомляється про наукове використання результатів досліджень або даються рекомендації щодо їх використання, для прикладних робіт повідомляється про прикладну цінність отриманих результатів.

У разі використання в роботі ідей або розробок, що належать співавторам, слід відмітити про цей факт і зазначити конкретний особистий внесок учасника. Також зазначаються відомості про публікацію роботи та апробацію її результатів (за наявності).

Орієнтовний обсяг вступу - 2-3 сторінки.

6. Основна частина роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів.

Кожний розділ розпочинається з нової сторінки. Основному тексту розділу може передувати коротка передмова з описом обраного напряму дослідження та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. У кінці кожного розділу формулюються висновки зі стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає можливість звільнити основні висновки від другорядних подробиць.

В основній частині роботи наводяться характеристика джерел, використаних для написання роботи, та короткий огляд літератури з даної тематики, окреслюються основні етапи наукової думки за визначеною проблемою, вказуються питання, які залишилися невирішеними; обґрунтовується вибір напряму досліджень, наводяться методика та техніка дослідження; подаються відомості про обсяг дослідження; викладаються, аналізуються та узагальнюються отримані результати, подається їх оцінка.

Зміст основної частини має відповідати темі роботи та повністю її розкривати. Обсяг основної частини не повинен перевищувати 20 % обсягу основної частини.

7. Висновки мають містити стислий виклад результатів вирішення наукової проблеми та поставлених завдань, зроблених у процесі аналізу обраного матеріалу, оцінок та узагальнень. Необхідно підкреслити їх самостійність, новизну, теоретичне та (або) прикладне значення, акцентувавши увагу на кількісних і якісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів та надати рекомендації щодо їх використання.

8. Список використаних джерел - елемент бібліографічного апарату, який містить бібліографічні описи використаних джерел.

Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний у користуванні та рекомендований під час написання роботи), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку.

Відомості про джерела складаються відповідно до вимог, зазначених у стандартах: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 10.11.2006 № 322; ДСТУ 4331:2004 «Правила описування архівних документів», затверджені наказом Держспоживстандарту України від 17.08.2004 № 181; ДСТУ 3582:2013 «Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень в українській мові. Загальні вимоги та правила», затверджений наказом Мінекономрозвитку від 22.08.2013 № 1010; ДСТУ 3008:95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення», затверджений наказом Держстандарту України від 23.02.1995 № 58.

Наприклад:

книга одного автора оформлюється так: Карпенко О.О. Аналітико-синтетична переробка документної інформації : бібліографічний опис [Текст] : навч. посіб. / О.О. Карпенко ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т». -Х. : ХАІ, 2009. - 70 с.;

книга двох авторів оформлюється так: Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів [Текст] : підручник / Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. - 3-тє вид., стер. - К. : Знання, 2006. - 331 с. - (Вища освіта ХХІ століття);

книга трьох авторів оформлюється так: Власова Г.А. Аналітико-синтетична інформація [Текст] : навч. посіб. / Г.В. Власова, В.І. Лутовинова, Л.І. Титова ; М-во культури і туризму України, Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. - К. : ДАКККіМ, 2006. - 290 с.: іл., табл.;

книга чотирьох авторів оформлюється так: Механізація переробної галузі агропромислового комплексу [Текст] : [підруч. для учнів проф.-тех. навч. закл.] / О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, Ю.П. Рогач, М.М. Сердюк. - К. : Вища освіта, 2006. - 478 [1] с. - (ПТО: Професійно-технічна освіта);

книга п’яти авторів і більше оформлюється так: Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки, 1918-1945 рр. [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Баранов З.А., Кипаренко Г.М., Мовчан С.П. [та ін.] ; за ред. М. Швагуляка. - Львів : Афіша, 2005. - 288 с.;

збірник оформлюється так: Цеков Ю.І. Підтекст художнього твору і світовідчування письменника [Текст] / Ю.І. Цеков // Проблеми сучасного літературознавства. - Одеса, 1998. - С. 149-180;

збірник під заголовком оформлюється так: Античная мифология : энциклопедия / [сост., ред. и предисл. К. Королева]. - М. : Эксмо ; СПб : Мидгард, 2005. - 768 с. : ил.;

багатотомна книга оформлюється так: Корнієнко М.В. Дорогами правозахисту [Текст] : публікації у ЗМІ : у 3 т. / М.В. Корнієнко ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2008. - Т. 2 : Інтерв’ю. - 586 с.;

дисертація та автореферат дисертації оформлюються так:

Ніколаєнко А.О. Удосконалення нормативної бази для вхідного контролю колісних пар вагонів [Текст] : дис. … канд. тех. наук : 05.01.12 / Ніколаєнко Андрій Олександрович. - Захищена 15.07.2008 ; затв. 20.11.2008. - Севастополь, 2008. - 151 с. - Бібліогр. : с. 68-115;

Копанєва В.О. Формування фонду мережевих ресурсів у науковій бібліотеці (90-ті роки ХХ ст. - поч. ХХІ ст.) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» / Копанєва Вікторія Олександрівна ; НБУ ім. В.І. Вернадського. - К., 2008. - 20 с.;

стаття із журналу оформлюється так: Дзюба І.М. Україна перед сфінксом майбутнього [Текст] / І.М. Дзюба // Науковий світ. - 2004. - № 2. - С. 2-6;

рецензія оформлюється так: Мойсеєнко А. Наодинці зі словом [Текст] / А. Мойсеєнко // Дзвін. - 1991. - № 12. - С. 143-146. - Рец. на кн. : Мірошниченко М.К. Око : поезія. - К. : Рад. письменник, 1989. - 138 с.

Якщо в конкретному інформаційному масиві переважають документи одного виду, загальне позначення матеріалу може бути випущеним, напр. : [Текст] - в описах текстових видань.

Картографічні документи оформлюються так: Васильків [Карти]: обличчя міста / Держ. служба геодезії, картографії та кадастру, ДНВП «Картографія» ; ред. Л.П. Біла. - 1 : 15000. - К. : Картографія, 2009. - 1 к.

(1 арк.) : текст, іл., реклама : кольор. ; 48х68 см, склад 24х10 см - (Мандрівник). - На звороті арк. : текст, іл. - Дод. карта : Васильківський район. 1 : 220000.

Електронні джерела оформлюються відповідно до загальних правил опису літературних джерел, при цьому в квадратних дужках після назви зазначається: [Електронний ресурс]. У кінці - Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua.

Наприклад: Архіви України [Електронний ресурс] : офіц. веб-портал Держ. арх. служби України / Держ. арх. служба України. - Електрон. дані. - [К.], 2014. - Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/. - Назва з титул. екрана.

Посилання на сайти, портали, Інтернет-ресурси розміщуються окремо в кінці списку використаних джерел без нумерації під заголовком: «ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ», наприклад: http://www.botany.kiev.ua.

9. У додатках містяться допоміжні або додаткові матеріали, необхідні для повноти сприйняття роботи, кращого розуміння отриманих результатів: проміжні математичні доведення, формули та розрахунки, додаткові таблиці, графіки, рисунки, ілюстрації тощо.

 

IV. Правила оформлення роботи

1. Робота друкується шрифтом Times New Roman текстового редактора Word (або Open Office) розміру 14 на одному боці аркуша білого паперу формату А4 з інтервалом 1,5 (до 30 рядків на сторінці).

Поля: ліве, верхнє і нижнє - не менше 20 мм, праве - не менше 10 мм.

Обсяг роботи складає 15-20 (для гуманітарних напрямів - 20-25) друкованих сторінок. До загального обсягу роботи не входять: тези, додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Текст роботи має бути написаний без орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок.

Роботи виконуються державною мовою (у секціях мови та літератури дозволяється виконання робіт російською мовою та мовами національних меншин); до роботи з іноземної мови додається анотація іноземною мовою.

Захист роботи також здійснюється іноземною мовою.

Кожна структурна частина роботи починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин друкуються великими літерами симетрично до набору: «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ». Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Заголовки пунктів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в підбір до тексту.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 3-4 інтервалам.

2. Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул подається арабськими цифрами без знака «№».

Усі сторінки роботи, враховуючи титульну сторінку, тези та додатки, підлягають суцільній нумерації, номер на титульній сторінці не ставиться, а на наступних сторінках проставляється у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Нумеруються тільки розділи основної частини. Зміст, вступ, висновки не нумеруються.

Номер розділу ставиться після слова «РОЗДІЛ», після номера крапка не ставиться. Заголовок розділу друкується з нового рядка.

Підрозділи нумеруються в межах кожного розділу за правилом: номер розділу, номер підрозділу. У кінці номера підрозділу має стояти крапка, наприклад: «2.4.». Заголовок підрозділу наводиться у тому самому рядку.

Пункти нумеруються в межах кожного підрозділу таким чином: номер розділу, номер підрозділу, номер пункту, наприклад: «2.3.4.». Заголовок пункту наводиться у тому самому рядку, але пункт може й не мати заголовка.

У кінці назв розділів, підрозділів, пунктів крапка не ставиться.

Формули нумеруються в межах розділу. Наприклад, «формула (2.3)» означає «формула 3 розділу 2». Наявність підрозділів на нумерацію формул не впливає. Формули, на які немає посилань, можна не нумерувати. Номер необхідно брати в круглі дужки та розміщувати на правому полі сторінки на рівні нижнього рядка формули, якої він стосується.

Рисунки нумеруються в межах розділу арабськими цифрами (аналогічно до формул та підрозділів) і позначаються словом «Рис.», наприклад «Рис. 1.2».

Таблиці нумеруються послідовно в межах розділу. У правому верхньому куті над заголовком таблиці розміщується напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 2.3».

Додатки оформлюються як безпосереднє продовження роботи на наступних сторінках. Вони розміщуються в порядку посилань у тексті роботи. Кожен із додатків має розміщуватись на окремій сторінці. Додаток повинен мати заголовок, який друкується угорі симетрично відносно тексту. Додатки нумеруються великими українськими літерами та позначаються словом «Додаток», наприклад: «Додаток Б».

3. Під час написання роботи учень має посилатися на наукові джерела, матеріали, ідеї, висновки, результати, які використовуються в роботі. Це дає можливість перевірити наведені відомості. Посилатися слід на останні видання публікацій.

Якщо в роботі використовуються відомості з матеріалів з великою кількістю сторінок, тоді слід точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул із джерела.

Посилання в тексті роботи на джерело зазначається порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у працях [1-7]...».

Якщо в тексті роботи необхідно зробити посилання на конкретні відомості, цитата наводиться в лапках, а посилання береться у квадратні дужки із зазначенням порядкового номера джерела в списку використаних джерел та відповідної сторінки. Наприклад: «… набуття наукового знання передбачає оперування фактами, які характеризують певне явище, розробку наукової гіпотези (теорії), яка пояснює те чи інше явище і постановку експерименту для доведення висунутої теорії [8, с. 37]».

Текст цитати необхідно точно відтворювати і наводити повністю, щоб не спотворити думки автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. У тексті роботи допускається непряме цитування автора (переказ, виклад думок автора своїми словами), при цьому слід точно викладати думки автора та давати відповідні посилання на джерело.

Посилання на ілюстрації в тексті роботи вказуються порядковим номером ілюстрації, наприклад «рис. 1.2».

Посилання на формули вказуються порядковим номером формули в дужках, наприклад «... у формулі (2.1)».

На всі таблиці роботи мають бути посилання в тексті, при цьому слово «таблиця» у тексті пишуть скорочено, наприклад «...у табл. 1.2».

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово «дивись», наприклад «див. табл. 1.3».

4. Формули в тексті роботи розміщуються після посилання на них. Вони відокремлюються від тексту інтервалами в один рядок зверху і знизу та розміщуються посередині сторінки. Формули, якщо вони громіздкі й складні, розташовуються на окремих рядках. Це стосується і нумерованих формул. Декілька однотипних невеликих формул подаються в одному рядку через кому, а іноді невеликі нескладні формули розміщуються безпосередньо в тексті.

Переноси у формулі допускаються лише на знаках рівності, плюс, мінус, множення і ділення з повторенням знака у наступному рядку.

Символи та коефіцієнти, що наводяться у формулі, описуються безпосередньо під нею в тій послідовності, в якій згадуються у формулі.

Значення кожного символу або числового коефіцієнта подається з нового рядка. Перший рядок починається словом «де» без двокрапки.

Номер формули розміщується на правому боці сторінки на рівні нижнього рядка.

5. Ілюстративний матеріал у роботі використовується з метою більш наочного представлення результатів досліджень та їх обґрунтування. Найчастіше в роботах використовуються такі види ілюстративних матеріалів: креслення, рисунки, таблиці, діаграми, графіки, схеми, фотографії.

Усі ілюстрації зазначаються у тексті роботи.

Назва ілюстрації розміщується відразу після її номера, внизу.

Цифровий матеріал роботи оформлюється у вигляді таблиць. Слово «Таблиця» починається з великої літери, прописується курсивом і розміщується у верхньому правому куті сторінки, а її назва - посередині, симетрично до тексту і наводиться жирним шрифтом.

 

Приклад побудови таблиці

Таблиця 1.1

Назва таблиці

Шапка

     
       

Рядки

         
         
 

Боковик

 

Графи (колонки)

Заголовки граф мають починатися з великих літер, підзаголовки - з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків має бути не менше ніж 8 міліметрів. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

Таблиця розміщується після першого згадування про неї в тексті так, щоб її можна було читати без обертання переплетеного блока рукопису або з обертанням за стрілкою годинника.

Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на наступну сторінку. У разі перенесення таблиці на інший аркуш слово «Таблиця», її номер і назва не повторюються, далі над іншими частинами праворуч пишуться скорочено слова «Продовж. табл.» і вказується тільки номер таблиці, наприклад: «Продовж. табл. 1.2».

 

Статистична інформація

про результати участі вихованців Дніпропетровської Малої академії наук учнівської молоді

у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

 учнів-членів Малої академії наук України 

2014-2015 н.р.

 

Секція

Місце проживання

Кількісний розподіл переможців

за класами навчання

Обласний центр

Міста, районні центри

Села, селища міського типу

Усього

кількість

8 – 9 клас

10 клас

11 клас

учасники

переможців

учасники

переможці

учасники

переможці

учасники

переможці

Екологія

6

3

11

3

3

 

20

6

2

2

16

Охорона довкілля та раціональне природокористування

7

3

10

1

3

2

20

6

3

5

12

Агрономія

4

2

4

1

7

4

15

7

1

5

9

Ветеринарія та зоотехнія

 

 

3

2

7

3

10

5

1

4

5

Лісознавство

3

1

7

4

1

 

11

5

 

3

8

Селекція та генетика

 

 

4

3

2

 

6

3

1

1

4

Сучасні біотехнології

4

2

5

1

3

2

12

5

 

3

9

РАЗОМ:

24

11

44

15

26

11

94

37

8

23

63

 

Статистична інформація

про результати участі вихованців Дніпропетровської Малої академії наук учнівської молоді

у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

 учнів-членів Малої академії наук України 

2015-2016 н.р.

 

Секція

Місце проживання

Кількісний розподіл переможців

за класами навчання

Обласний центр

Міста, районні центри

Села, селища міського типу

Усього

кількість

8 – 9 клас

10 клас

11 клас

учасники

переможців

учасники

переможці

учасники

переможці

учасники

переможці

Екологія

6

-

17

3

5

-

28

3

5

11

12

Охорона довкілля та раціональне природокористування

4

-

7

2

2

1

13

3

3

1

9

Агрономія

2

-

3

-

9

3

14

3

-

4

10

Ветеринарія та зоотехнія

1

1

1

-

6

3

8

4

-

1

7

Лісознавство

1

1

5

3

2

-

8

4

-

2

6

Селекція та генетика

-

-

4

1

1

-

5

1

-

1

4

Сучасні біотехнології

4

1

5

4

4

-

13

5

-

3

10

РАЗОМ:

18

5

42

13

29

5

89

23

8

23

58

 

bbc-life-story.32878