Дніпропетровське відділення Малої академії наук України


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
ДНУ ім. Олеся Гончара Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ Національний гірничий університет ДВНЗ ДОЛІФМП Баннер Баннер Національна гаряча лінія Яндекс цитирования

Відділення історії

   

1. Алексеев Ю. М., Вертерел А. Г. Історія України.: Навчальний посібник. - К: Каравела, 2004. - 256 с.

2. Білоцерківський В. Я. Історія України: навчальний посібник. - К: Центр учбової літератури, 2007. - 535 с.

3. Бойко О. Д. Історія України. К: ВЦ "Академія", 2001. - 656 с.

4. Бунятян К. П. Давнє населення України. - К: Либідь, 1999. - 228 с.

5. Верига В. Нариси з історії України (кінець XVIII - початок XIX ст.). - Львів: Світ, 1996. - 448 с.

6. Видатні постаті в історії України (IX - XIX ст.): Короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети / В. І. Гусєв, О. Г. Сокирко, В. Г. Червінський. - К: Вища школа, 2002. - 359 с.

7. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. - К: Вища школа. - 1994. - 539 с.

8. Дорошенко Д. Нарис історії України.: у 2-х томах. - К.: Глобус.1992.

9. Історія українського козацтва: нариси у 2-х т. / Редкол. В. А. Смолій та ін. - К: Вид. дім Києво-Могилянської академії, Т. 1. 2006. - 799 с.

10. Історія українських політичних партій: Кінець XIX - 1917 р. Хрестоматія / Упорядник Б. І. Корольов, І. С. Михальський. - К: Вид. Європейського університету, 2003. - 561 с.

11. Історія українського козацтва: нариси у 2-х т. / Редкол. В. А. Смолій та ін. - К: Вид. дім Києво-Могилянської академії, Т. 1. 2007. - 799 с.

12. Історія українського козацтва: нариси у 2-х т. / Редкол. В. А. Смолій та ін. - К: Вид. дім Києво-Могилянської академії, Т. 2. 2007. - 723 с.

13. Історія України в особах: XIX - XX ст. / І. Войцехівська, В . Облі-цов, О. Божко та ін. - К: Україна, 1995. - 479 с.

14. Історія України в особах: Литовсько-Польська доба / О. Дзюба, М. Довбищенко та ін. - К: Україна, 1997. - 272 с.

15. Історія України в особах: Козаччина / Горобець В. М. та ін. - К: Україна, 2000. - 302 с.

16. Історія України: Навчальний посібник / Під загальною ред. В. А. Смолія. - К: Альтернатива, 1997. - 424 с.

17. Історія України: нове бачення / Під ред. В. А. Смолія. - К: Альтернатива, 2000. - 464 с.

18. Історія України: Посібник / за загальною ред. Г. Д. Темка, Л. С. Тупчієнка. - К.: Вид. центр "Академія", 2002. - 480 с.

19. Історія України: Навчальний посібник / Під ред. М. О. Скрипника. - К: Центр навчальної літератури, 2003. - 366 с.

20. Історія України. Документи. Матеріали: посібник для студентів вузів / Укладач В. Ю. Король. - К: Академія. - 2001. - 448 с.

21. Історія України: навчально-методичний посібник для семінарських занять / В. М. Литвин, А. Г. Слюсаренко, В. Ф. Колесник та ін.; за ред. В. М Литвина. - К: Знання - Прес, 2006. - 460 с.

22. Комаринська 3. М. Історія України: посібник для самостійного вивчення та підготовки до семінарських занять. - Львів: ЛБІ НБУ, 2005. - 191 с.

23. Кудряченко А. І. Політична історія України XX століття: підручник / Кудряченко А. І., Калінічева Г. І., Костиря А. А. - К: МАУП, 2006. - 694.

24. Скляренко В. Г. Русь і варяги: історико-етимологічне дослідження: монографія. - К: Довіра, 2006. - 118 с.

25. Яворницъкий Д. І. Історія запорозького козацтва. - К: Наукова думка, 1990. - Т. 1. - 592 с.

26. Яворницъкий Д. І. Історія запорозького козацтва. - К: Наукова думка, 1990. - Т. 2. - 560 с.

37. Яворницъкий Д. І. Історія запорозького козацтва. - К: Наукова думка, 1991. - Т. 3. - 592 с.

 

ДАВНЯ І НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

(КІНЕЦЬ ХVІІІ – ПОЧАТОК ХХ ст.)
 

Багалій, Д. І. Історія Слобідської України [Текст] / Д.І. Багалій. –Х.: Дельта, 1993. – 256 с.

Грицак, Я. Нарис історії України: Формування модерної української нації ХІХ – ХХ ст. [Текст] / Я. Грицак. – К.: Генеза, 1996. – 360 с.

Грушевський, М. С. Ілюстрована історія України [Текст] / М.С. Грушевський. – К.: М.П. «Радуга», 1992. – С. 477–498.

Грушевский, М.С. Очерк истории украинского народа [Текст] / М. С. Грушевский. –К.: Либідь, 1990. – С. 306–317, 320.

Дорошенко, Д. І. Огляд української історіографії: Державна школа: Історія. Політологія. Право [Текст] / Д. І. Дорошенко. – К.: Українознавство, 1996. – С. 43 –123.

Єфремов, С. Історія українського письменства [Текст] / С. Єфремов. – К.: Femina, 1995. – С. 232–284.

Каппелер, А. Росія як поліетнічна імперія: Виникнення. Історія. Розпад [Текст] / А. Каппелер. – Л.: Вид-во УКУ, 2005. – 360 с.

Касьянов, Г. Теорії нації та націоналізму [Текст]: монографія / Г. Касьянов. – К.: Либідь, 1999. – 352 с.

Катренко, А. М. Український національний рух ХІХ ст. [Текст] / А.М. Катренко.– К.: Київ. ун-т, 1998. – Ч. 1: Перша половина ХІХ ст. – С. 4–53.

Когут, З. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація Гетьманщини 1760 – 1830 [Текст] / З. Когут. – К.: Основи, 1996. – 397 с.

Коновець, О. Ф. Просвітницький рух в Україні (ХІХ – перша третина ХХ ст.) [Текст] / О.Ф. Коновець. – К.: Хрещатик, 1992. – 120 с.

Лисяк-Рудницький, І. Українці в Галичині під автрійським пануванням [Текст] / І. Лисяк-Рудницький // Історичні есе: у 2 т. – Т. 1. – С.412–450.

Магочий, П. Українське національне відродження. Нова аналітична структура [Текст] / П. Магочий // Укр. іст. журн. – 1991. – № 3. – С. 97–107.

Полонська-Василенко, Н. Історія України [Текст]: у 2 т. 3-тє вид. / Н. Полонська-Василенко.– К.: Либідь, 1995. – Т. 2. – 608 с.

Сарбей, В. Г. Етапи формування української національної самосвідомості (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) [Текст] / В. Г. Сарбей // Укр. іст. журн. – 1993. –№ 7–8. – С. 3–14.

Сарбей, В. Г. Національне відродження України [Текст] / В. Г. Сарбей. – К.: Вид. дім «Альтернативи», 1999. – 336 с.

Субтельний, О. Україна: історія [Текст] / О. Субтельний. – К.: Либідь, 1991. – 512 с.

Шандра, В. С. Генерал-губернаторства в Україні: ХІХ - початок ХХ ст. [Текст] / В.С. Шандра. – К., 2005. – 426 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екскурсія Музеєм "Пам'ять єврейського народу та Голокост в Україні"

 Музей "Пам'ять єврейського народу та Голокост в Україні" можна відвідати не виходячи з дому. Усе, що для цього потрібно – завітати на платформу  https://izi.travel/en/9ef7-muzey-pam-yat-ievreyskogo-narodu-ta-golokost-v-ukrayini/uk#ae72-rituali-svyata/uk та прослухати аудіоекскурсію залами Музею.

 

Інтерактивна мапа Голодомору 1932 – 1933 років 

-голодний веб додаток

 

Проект Інституту національної пам'яті
"Українська революція 1917 – 1921 років":
 http://unr.memory.gov.ua/

 


 Леонід Залізняк, доктор історичних наук, професор
Лекція "Первісна історія України"

 

 

 

Ярослав Затилюк, кандидат історичних наук, старший викладач
Лекція "Історія створення і розквіту Київської Русі"

 

 


Наталя Яковенко, доктор історичних наук, професор
Лекція "Україна у складі Великого князівства литовського та Речі Посполитої"

 

 

 

Максимо Яременко, кандидат історичних наук, доцент
Лекція "Україна в період Гетьманщини" 

 

 

 

Катерина Диса, Ph.D., кандидат історичних наук, доцент
Лекція "Події ХІХ століття"

 

 

 

Віталій Скальський, кандидат історичних наук
Лекція "Визвольні змагання"

 

 

 

Наталя Шліхта, завідувач кафедри Ph.D., кандидат історичних наук, доцент
Лекція "Радянський період в історії України"

 

 

 

Михайло Кірсенко, доктор історичних наук, професор
Лекція "Часи незалежної України"

 

 

 

Краєзнавча подорож: Україно-польська археологічна
експедиція ДНУ імені Олеся Гончара

 

 

Краєзнавча подорож
(Д. І. Яворницький - археолог)

 

 

Невідома Україна.
Нариси нашої історії
Фільм 1. "Історія... Навіщо вона... Нам?" (Режисер Михайло Донець) 
https://www.youtube.com/watch?v=9PZ9fUnvXcY
Фільм 2. "Як пізнавати історію" (Режисер Ростислав Плахов-Модестов) 
https://www.youtube.com/watch?v=TN7xt6gd3hA&index=2&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 3. "Споконвіку було слово" (Режисери: Максим Бернадський, Юрій Макаров) 
https://www.youtube.com/watch?v=6epxSB_pNZ0&index=3&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 4. "Звідки взялися Українці" (Режисер Віталій Бабій) 
https://www.youtube.com/watch?v=7EVQ94_3EcU&list=PLAD668906F49BD5D3&index=4
Фільми 5, 10. "Перші мешканці краю" (Режисер Михайло Донець) 
https://www.youtube.com/watch?v=VNlwsYQ-EGk&list=PLAD668906F49BD5D3&index=5
Фільм 6. "Трипільське диво" (Режисери: Максим Бернадський, Юрій Макаров) 
https://www.youtube.com/watch?v=ArzLNYHTaVA&list=PLAD668906F49BD5D3&index=6
Фільм 7. "Ті, що приборкали коня" (Режисери: Максим Бернадський, Юрій Макаров) 
https://www.youtube.com/watch?v=NxRpbKRM3_E&list=PLAD668906F49BD5D3&index=7
Фільм 8. "Переможці непереможених" (Режисер Ростислав Плахов-Модестов) 
https://www.youtube.com/watch?v=9xzU1cihXpo&index=8&list=PLAD668906F49BD5D3  
Фільм 9. "Зустріч світів" (Режисер Ростислав Плахов-Модестов) 
https://www.youtube.com/watch?v=fFiFW3RQNsQ&list=PLAD668906F49BD5D3&index=9 
Фільм 11. "Сармати і Сарматія" (Режисер Віталій Бабій) 
https://www.youtube.com/watch?v=bnIB9cOAOj4&list=PLAD668906F49BD5D3&index=10
Фільм 12. "Тут переходили народи" (Режисер Ростислав Плахов-Модестов) 
https://www.youtube.com/watch?v=w2UciCSi_3c&index=11&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 13. "Слов'янске розселення" (Режисер Віктор Гненний) 
https://www.youtube.com/watch?v=x13e_NVhwWY&list=PLAD668906F49BD5D3&index=12
Фільм 14. "Змійові вали" (Режисер Світлана Супрунюк) 
https://www.youtube.com/watch?v=moFxb293qDA&list=PLAD668906F49BD5D3&index=13
Фільм 15. "Як народжувалась наша Держава" (Режисер Лев Удовенко) 
https://www.youtube.com/watch?v=5k7sAWSOuA0&index=14&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 16. "Чому погас вогонь Перуна..." (Режисер Лев Удовенко) 
https://www.youtube.com/watch?v=8H1tKe7P-uc&index=15&list=PLAD668906F49BD5D3 
Фільм 17. "Як розквітла Київська держава" (Режисер Лев Удовенко) 
https://www.youtube.com/watch?v=2AP_pJKrWe8&index=16&list=PLAD668906F49BD5D3 
Фільм 18. "Наодинці з диким полем"  (Режисер Олександр Лізунов)
https://www.youtube.com/watch?v=BPKu4LKSI_g&list=PLAD668906F49BD5D3&index=17
Фільм 19. "Часи усобиць"  (Режисер Олександр Лізунов)
https://www.youtube.com/watch?v=PpSTjyB22aQ&index=18&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 20. "Спроба Мономаха"  (Режисер Олександр Лізунов)
https://www.youtube.com/watch?v=43mJ-65xNDk&list=PLAD668906F49BD5D3&index=19
Фільм 21. "Шляхи розходяться"  (Режисер Віктор Гненний)
https://www.youtube.com/watch?v=PU9-PF6VVdI&list=PLAD668906F49BD5D3&index=20
Фільм 22. "Галицько-Волинське князівство"  (Режисер Віктор Гненний)
https://www.youtube.com/watch?v=DXJ_mTTkIV0&list=PLAD668906F49BD5D3&index=21
Фільм 23. "Про загибель руської землі"  (Режисер Віктор Гненний)
https://www.youtube.com/watch?v=oLELhRaUjPs&index=22&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 24. "Київський період в історії України"  (Режисер Віктор Гненний)
https://www.youtube.com/watch?v=HU-h28ruz5Y&index=23&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 25. "Русь з Литвою"  (Режисер Ніна Богдан)
https://www.youtube.com/watch?v=nKJE_VcI-sM&list=PLAD668906F49BD5D3&index=24
Фільм 26. "Воєводство Руське"  (Режисер Яків Сирбу)
https://www.youtube.com/watch?v=K-ir0N5yeWo&list=PLAD668906F49BD5D3&index=25
Фільм 27. "Литовська і Московська Русь"  (Режисер Олена Риндя)
https://www.youtube.com/watch?v=ZX8RKoD7LVM&list=PLAD668906F49BD5D3&index=26
Фільм 28. "Крах Тевтонського ордену"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=z0hUvDoHg8Y&list=PLAD668906F49BD5D3&index=27
Фільм 29. "Між уламками Золотої Орди"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=6VWlAkgSbxY&list=PLAD668906F49BD5D3&index=28
Фільм 30. "В унії та без неї"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=ubrKGbem4XY&index=29&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 31. "Доля"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=28lxx9F3rAk&index=30&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 32. "Увертюра"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=5pMQfXwq7t8&list=PLAD668906F49BD5D3&index=31
Фільм 33. "Іспит"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=xFCaG97We8w&index=32&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 34. "Життя за Литовським статутом"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=BscZkzDg7GA&index=33&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 35. "Зустріч з Портою"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=S6M1Y8HidCI&list=PLAD668906F49BD5D3&index=34
Фільм 36. "Захищали, скільки могли"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=X4ljX03T-AQ&list=PLAD668906F49BD5D3&index=35
Фільм 37. "Острозька естафета"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=Vk7i2HUCdaQ&index=36&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 38. "Велика спокуса"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=Uqf_-vqxPVs&list=PLAD668906F49BD5D3&index=37
Фільм 39. "Реєстрові, городові, низові"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=Jn1-MHjrrjg&index=38&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 40. "На чатах"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=iatTzXCZvxw&list=PLAD668906F49BD5D3&index=39
Фільм 41. "Батьки вольності"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=iBUHaul8QuI&index=40&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 42. "На лезі між Варшавою і Москвою"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=Hhp63UfNUH8&index=41&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 43. "Київські гелікони"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=sDVe_sTgMj0&list=PLAD668906F49BD5D3&index=42
Фільм 44. "Шлях до Тарасової ночі"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=rxfaH86hTw0&index=43&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 45. "Передгроззя"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=J2ZH370OBjM&index=44&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 46. "Міста збирають сили"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=R2uLwysv-8Y&index=45&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 47. "За волю!"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=qeoUZgRhw64&list=PLAD668906F49BD5D3&index=46
Фільм 48. "У пошуках союзника"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=jHX2Bxm3Ke0&list=PLAD668906F49BD5D3&index=47
Фільм 49: "Останній злет"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=v5HdwekxOic&index=48&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 50. "Велика руїна"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=q_U_Ix80D3Y&index=49&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 51. "Між двома прірвами"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=pjZrBO93FEc&list=PLAD668906F49BD5D3&index=50
Фільм 52. "Анатема"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=Uuj-IkUtgaQ&list=PLAD668906F49BD5D3&index=51
Фільм 53. "На уклін до коша"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=ocRgQmJcUcU&index=52&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 54. "Підкупні та підступні"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=dY00bulzKFo&list=PLAD668906F49BD5D3&index=53
Фільм 55. "Гайдамаки"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=HIAA_TAonwQ&list=PLAD668906F49BD5D3&index=54
Фільм 56. "Гаркушина криниця"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=ZkRGvnbsvms&list=PLAD668906F49BD5D3&index=55
Фільм 57. "Біда і слава України"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=CgkaAIvE2kw&list=PLAD668906F49BD5D3&index=56
Фільм 58. "Пилип Орлик. Пакти і конституції"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=twr4Qf6Xl-g&list=PLAD668906F49BD5D3&index=57
Фільм 59. "Останнє гніздо вольності"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=rXQYxOjjJ_g&index=58&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 60. "Минуло, та не забулося"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=ez5XxFi3zkY&list=PLAD668906F49BD5D3&index=59
Фільм 61. "Темна доба"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=KTIg8wc6ELE&index=60&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 62. "Нові пани, нові холопи"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=8NGOVI6h-Pg&index=61&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 63. "Південний фронтир"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=tE0gJINzi3A&list=PLAD668906F49BD5D3&index=62
Фільм 64. "Світанок відродження над Карпатам"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=Rn_JRMLiYLo&index=63&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 65. "Згадаймо, братіє моя!"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=n0iO4gY1E9w&list=PLAD668906F49BD5D3&index=64
Фільм 66. "Той, хто прорік націю"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=7GJn5l8ZW5Y&list=PLAD668906F49BD5D3&index=65
Фільм 67. "Кирило-Мефодіївці"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=xj3KGNhnsrI&index=66&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 68. "Малороси"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=EMj6lE51XiU&index=67&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 69. "За нашу і вашу свободу"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=4emn1xi5PsE&index=68&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 70. "Весна народів у Галичині"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=aNGQ3X5o0Ms&index=69&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 71. "Гірські стежки в долину"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=KHnb7Xd89jY&list=PLAD668906F49BD5D3&index=70
Фільм 72. "Шукання козацтва"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=4thG3kTqS5s&list=PLAD668906F49BD5D3&index=71
Фільм 73. "Неповна воля"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=uE0_8eAjF9Y&index=72&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 74. "Міський бум"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=nZ36vfBzsK8&list=PLAD668906F49BD5D3&index=73
Фільм 75. "Земля - годувальниця"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=iaJcHNR1_dc&list=PLAD668906F49BD5D3&index=74
Фільм 76. "Шлях до океану"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=ZAwbCcesDXc&index=75&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 77. "Через океан"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=hvPzvV0u6_o&list=PLAD668906F49BD5D3&index=76
Фільм 78. "Шляхом промислового розвитку"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=UArKSqXiAqk&index=77&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 79. "Після Валуєвського указу"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=-OSkqDjCeCw&list=PLAD668906F49BD5D3&index=78
Фільм 80. "Нові власники"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=hP8k1RNDkKQ&index=79&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 81. "П'ятий рік : пробудження"  (Режисер Ростислав Плахов-Модестов)
https://www.youtube.com/watch?v=BnEDm-LmQXI&index=80&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 82. "Між двома імперіями"  (Режисер Анатолій Тимченко)
https://www.youtube.com/watch?v=FjN25jhEjCQ&index=81&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 83. "Повіяв вітер січовий"  (Режисер Олександр Денисенко)
https://www.youtube.com/watch?v=IYeH6hyMKV4&list=PLAD668906F49BD5D3&index=82
 Фільм 84. "І почалася революція"  (Режисер Олександр Денисенко) 
https://www.youtube.com/watch?v=n7e4prKmz8o&list=PLAD668906F49BD5D3&index=83
Фільм 85. "Пролог"  (Режисер Олена Єршова)
https://www.youtube.com/watch?v=JTrEYUzy21c&list=PLAD668906F49BD5D3&index=84
 Фільм 86. "Михайло Грушевський"  (Режисер Олена Єршова)
https://www.youtube.com/watch?v=Z39xpthPFVY&index=85&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 87. "Розбудова держави"  (Режисер Валентин Марченко)
https://www.youtube.com/watch?v=jEsUeUgx978&list=PLAD668906F49BD5D3&index=86
Фільм 88. "Ультиматум"  (Режисер Валентин Марченко)
https://www.youtube.com/watch?v=HFDTuVmlVSQ&index=87&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 89. "Трикутник смерті"  (Режисер Орест Драгаєв-Бойчук)
https://www.youtube.com/watch?v=YkAxAbOhP28&list=PLAD668906F49BD5D3&index=88
Фільм 90. "Берестейський мир"  (Режисер Валентин Марченко)
https://www.youtube.com/watch?v=QvbNQp8Oo6k&list=PLAD668906F49BD5D3&index=89
Фільм 91. "Лист без конверта"  (Режисер Валентин Марченко)
https://www.youtube.com/watch?v=ywV9oXu3kMI&list=PLAD668906F49BD5D3&index=90
 Фільм 92. "Павло Скоропадський"  (Режисер Наталія Богданенко) 
https://www.youtube.com/watch?v=T2KLU2A3RlM&list=PLAD668906F49BD5D3&index=91
 Фільм 93. "Симон Петлюра"  (Режисер Орест Драгаєв-Бойчук) 
https://www.youtube.com/watch?v=aM4eC2BNg_A&index=92&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільми 94, 95. "Отаманія"  (Режисер Олександр Мельник)
https://www.youtube.com/watch?v=KEzFKB3DHZw&list=PLAD668906F49BD5D3&index=93
Фільм 96. "Більшовики перемагають"  (Режисер Наталія Богданенко)
https://www.youtube.com/watch?v=U0iatY5JwDU&list=PLAD668906F49BD5D3&index=94
Фільм 97. "Воля відходить з боями"  (Режисер Віталій Сегеда)
https://www.youtube.com/watch?v=NgFXC0oJS80&index=95&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 98. "Великий злам"  (Режисер Сергій Лисенко)
https://www.youtube.com/watch?v=Qni2kg5hauY&list=PLAD668906F49BD5D3&index=96
Фільм 99. "Замордовані покоління"  (Режисер Геннадій Ахмадєєв)
https://www.youtube.com/watch?v=3-gELVi0Im0&list=PLAD668906F49BD5D3&index=97
Фільми 100, 101. "Бранці центральної Європи"  (Режисер Едуард Головня)
https://www.youtube.com/watch?v=NBoEWu1IGxo&index=98&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільм 102. "Під олівцями кривавих диктаторів"  (Режисер Леонід Осовський)
https://www.youtube.com/watch?v=lV9wdd4pgPw&list=PLAD668906F49BD5D3&index=99
Фільм 103. "Між сталевими жорнами"  (Режисер Леонід Осовський)
https://www.youtube.com/watch?v=oirtNHob_s0&list=PLAD668906F49BD5D3&index=100
Фільм 104. "Повоєнна Україна"  (Режисер Євген Мокроусов)
https://www.youtube.com/watch?v=bzRvVMUnIb0&list=PLAD668906F49BD5D3&index=101
Фільм 105. "Від Хрущовської "відлиги" до "Празької весни"  (Режисер Євген Мокроусов)
https://www.youtube.com/watch?v=i5KhUQFWMNU&index=102&list=PLAD668906F49BD5D3
Фільми 106, 107. "Від дисидентства - до незалежності"  (Режисер Сергій Сніжний)
https://www.youtube.com/watch?v=U5AMz-8b1sM&list=PLAD668906F49BD5D3&index=103
Фільм 108. "Повернута самостійність"  (Режисер Віталій Сегеда)
https://www.youtube.com/watch?v=OwjP-UwS5EM&list=PLAD668906F49BD5D3&index=104

 

   Основними нормативними документами у викладанні шкільних історичних курсів є:

Національна доктрина розвитку освіти, яка визначає мету та пріоритетні напрями державної політики в освітній галузі значна частина яких і стосується шкільної історичної освіти, і реалізується через її зміст.

    Мета Національної доктрини фактично визначає мету шкільних історичних курсів, оскільки саме їх зміст найбільше сприяє вихованню покоління людей, які знайомі зі світовим та вітчизняним історичним досвідом, здатні ефективно працювати і займатися самоосвітньою діяльністю, оберігати і примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід’ємну складову європейської та світової спільноти.
    Саме в змісті шкільної історичної освіти закладені найбільші потенційні можливості для розвитку особистості, яка усвідомлює свою приналежність до українського народу та сучасної європейської цивілізації, орієнтується в реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підготовленої до життя і праці у світі, що змінюється; збереження та збагачення українських культурно-історичних традицій, виховання шанобливого ставлення до національних святинь, української мови, історії та культури всіх корінних народів і національних меншин, які проживають в Україні, формування культури міжетнічних і міжособистісних відносин.
   

    Якщо Національна доктрина розвитку освіти визначає стратегічну мету і пріоритетні напрямки розвитку освіти, то Державний освітній стандарт визначає вимоги до освіченості учнів. Шкільні історичні курси є основою освітньої галузі «Суспільствознавство», Державний стандарт якої конкретизує завдання і вимоги щодо обов’язкових результатів навчання історії, які покладені в основу змісту навчальних програм з предмету:
- підготовка учнів до взаємодії з соціальним середовищем, до особистісної самореалізації через засвоєння комплексу знань, формування, відповідних компетенцій;
- формування в учнів критичного мислення, навичок оцінювання суспільних явищ і процесів, засвоєння історичних знань як світового та вітчизняного історичного досвіду, оволодіння навичками оцінювання суспільних явищ і процесів, життєвих та прикладних особистісно-життєтворчих, соціалізуючи, комунікативних інтелектуально-інформаційних навичок поведінської діяльності;
- формування в учнів національних та загальнолюдських цінностей, толерантного ставлення та поваги до інших народів, правової свідомості та економічного мислення;
- формування в учнів почуття власної гідності, відповідальності, активної життєвої позиції, вміння визначати цілі, спрямовані на розвиток суспільства, держави, забезпечення власного добробуту та добробуту своєї родини.

    Змістове наповнення галузі базується на українознавчих засадах. Воно спрямоване на виховання в особистості рис патріота України, людини з гуманістичними і демократичними цінностями.
Історичні знання мають величезне значення для виховання молоді, адже вони становлять суть пізнання людиною світу. Наука історія та її квінтесенція – історична освіта, за визначенням А. Тойнбі, виступають насамперед як «дослідники людських відносин, що розгорнуті в просторі й часі».

 

Перелік актів законодавства, чинних відомчих нормативно-правових актів у галузі позашкільної освіти
 

І. Закони України

1.1 Про освіту (від 23.05.1991 № 1060-ХІІ)

1.2 Про позашкільну освіту (від 22.06.2000 № 1841-ІІІ)

1.3 Про загальну середню освіту (13.05.1999 № 651-XIV)

ІІ. Укази Президента України

2.1 Про гранти Президента України для обдарованої молоді (від 02.08.2000 № 945/2000)

2.2 Про положення про стипендії Президента України для переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (від 16.05.2006 № 396/2006)

2.3 Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні (від 30.09.2010 № 926/2010)

2.4 Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді” (від 30.09.2010 № 927/2010)

ІІІ. Постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України

3.1 Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад (від 06.05 2001 № 433)

3.2 Про затвердження переліку позашкільних навчальних закладів та заходів з позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету (від 17.08.2002 № 1133)

3.3 Про вдосконалення системи організації роботи з виховання дітей та молоді в позашкільних навчальних закладах (від 20.08.2008 № 993)

3.4 Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг (від 08.08.2007 № 1019)

3.5 Про затвердження Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2009-2015 роки (від 28.01.2009 № 41)

3.6 Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності (від 27.08.2010 № 796)

ІV. Накази Міністерства

Про затвердження Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України (від 06.04.1999 № 96)

Про затвердження Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту (від 12.07.2001 № 510)

Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів (від 24.07.2001 № 553)

Про затвердження Типових переліків навчальних наочних посібників і технічних засобів навчання для художньо-естетичних, еколого-натуралістичних, туристсько-краєзнавчих і науково-технічних позашкільних навчальних закладів системи освіти Міністерства освіти і науки України (від 08.01.2002 № 5)

Про затвердження Положення про центр, будинок, клуб науково-технічної творчості учнівської молоді, станцію юних техніків (від 16.04.2002 № 238)

Про затвердження Положення про центр, будинок, клуб еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, станцію юних натуралістів (від 10.05.2002 № 292)

Про затвердження Положення “Про почесні звання “Народний художній колектив” і “Зразковий художній колектив” (від 14.08.2002 № 461)

Про затвердження Положення про центр, будинок, клуб, бюро туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді, станцію юних туристів (від 19.12.2002 № 730)

Про організацію науково-методичного забезпечення позашкільних навчальних закладів системи освіти (спільний наказ МОН та АПН України від 25.04.2003 № 264/23)

Про систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах (від 21.07.2003 № 486)

Про затвердження Концепції художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах та Комплексної програми художньо-естетичного виховання у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах (спільний наказ МОН та АПН України від 25.02.2004 № 151/11)

Про затвердження Типових переліків навчально-наочних посібників та обладнання спеціального призначення для позашкільних навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України (військово-патріотичний і спортивний напрям позашкільної освіти) (від 13.07.2004 № 576)

Про затвердження Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах (від 11.08.2004 № 651)

Про затвердження Положення про туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України (від 16.05.2005 № 295)

Про затвердження Положення про всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів “Джерело творчості” (від 09.06.2005 №350)

Про затвердження Положення про Малу академію наук учнівської молоді (від 09.02.2006 № 90)

Про затвердження Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України (від 22.07.2008 № 676)

Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами (від 23.07.2010 № 736/902/758 – спільно з Міністерством економіки та Міністерством фінансів))

 

Про затвердження Положення про центр, палац, будинок, клуб художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, художньо-естетичної творчості учнівської молоді, дитячої та юнацької творчості, естетичного виховання (від 05.11.2009 № 1010)

Про затвердження Положення про дитячо-юнацький клуб юних моряків, річковиків, авіаторів, космонавтів, парашутистів, десантників, прикордонників, радистів (від 06.11.2009 № 1022)

Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 769 (від 13.09.2010 № 867)

Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності (від 22.09.2011 № 1099)

Про затвердження Примірної інструкції з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах (від 23.08.2012 №947)

Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів (від 31.10.2012 № 1230)

Про затвердження переліку найбільших позашкільних навчальних закладів (від 29.12.2012 № 1523)

Про затвердження форм звітності з питань діяльності позашкільних навчальних закладів та інструкцій щодо їх заповнення (від 03.01.2013 № 1).

Наказ Міністерства № 1085 від 30.09.2014 «Про проведення у 2014/2015 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»

Наказ Міністерства № 1008 від 09.09.2014 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 25.09.2014 № 1166/25943 “Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти”

Наказ МОН України від 10.11.2014 № 1287 «Про затвердження Положення про наукові товариства учнів» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2014 р. за № 1495/26272

Наказ МОН України від 30.01.2015 № 66 «Про затвердження Положення про учнівські лісництва», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 березня 2015 р. за № 339/26784

Наказ МОН України від 30.01.2015 № 68 «Про затвердження Положення про учнівські навчально-дослідні земельні ділянки», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 березня 2015 р. за № 337/26782

Наказ МОН України від 31.01.2015 № 75 «Про затвердження Положення про Природничу школу учнівської молоді» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 р. за № 160/26605

Наказ Міністерства від 08.04.2015 № 408 «Про затвердження Положення про наукові профільні школи учнівської молоді», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 квітня 2015 р. за № 466/26911

Наказ МОН України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо написання, оформлення та представлення

учнівських науково-дослідницьких робіт

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

          На Конкурс подаються науково-дослідницькі роботи проблемно-пошукового характеру, які відповідають віковим інтересам та пізнавальним можливостям учасників, свідчать про їх обізнаність із сучасним станом галузі дослідження, опанування ними методики проведення експерименту. Тематика має відповідати напрямам наукових секцій наукових відділень Малої академії наук України. Назва роботи має бути стислою та відповідати суті наукової проблеми (завдання), що вирішується. У назві не бажано використовувати ускладнену термінологію псевдонаукового характеру. Треба також уникати назв, що починаються зі слів «Дослідження питання …», «Дослідження деяких шляхів …», «Деякі питання …» тощо, в яких не відбито достатньою мірою суть проблеми.

До наукової роботи мають бути додані відгуки наукового керівника та рецензія фахівця у відповідній галузі (досвідченого педагогічного, наукового чи науково-педагогічного працівника). Достовірність наведених у роботі результатів підтверджується у відгуку науковим керівником.

         До розгляду не приймаються: а) роботи, тема та зміст яких не відповідають профілю наукової секції; б) роботи, що були представлені в попередні роки та не мають суттєвого доопрацювання; в) роботи, які є плагіатом; г) роботи без самостійного дослідження, опрацювання джерел і власних висновків з обраної тематики; д) роботи без тез, відредагованих та оформлених відповідно до цих вимог. Автори таких робіт після заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт отримують відповідну рецензію та до подальшої участі в Конкурсі не допускаються.

ІІ. СТРУКТУРА РОБОТИ

          Робота має бути побудована за певною структурою. Основними складовими структури роботи є такі: а) титульний аркуш; б) тези; в) зміст; г) перелік умовних позначень, символів, скорочень, термінів (за необхідності); ґ) вступ; д) основна частина; е) висновки; є) список використаних джерел та літератури; ж) додатки (за необхідності).

         Титульний аркуш є першою сторінкою роботи, що заповнюється за зразком, поданим у додатку А.

У тезах (текст обсягом до 1 сторінки) подається стисла характеристика змісту роботи з визначенням основної мети, актуальності та завдань наукового дослідження. Також у них зазначаються висновки та отримані результати проведеної роботи. У заголовку тез наводяться такі дані: назва роботи; прізвище, ім’я, по батькові автора; найменування територіального відділення Малої академії наук України; найменування базового позашкільного навчального закладу; найменування загальноосвітнього (професійно-технічного, вищого) навчального закладу; клас (курс); найменування населеного пункту; прізвище, ім’я, по батькові, посада (за наявності – науковий ступінь, вчене звання) наукового керівника.

        Зміст подається на початку роботи. Він має включати основні структурні компоненти роботи і містити найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), вступу, висновків, списку використаних джерел та літератури, додатків тощо.

         Перелік умовних позначень. Якщо в роботі використано специфічну термінологію, а також маловідомі скорочення, нові символи, позначення тощо, то їх перелік подається у вигляді окремого списку, який розміщується перед вступом. Перелік має розташовуватись двома стовпчиками: у лівому в абетковому порядку наводяться умовні позначення, символи, одиниці скорочення або терміни; у правому – їх детальне розшифрування. Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення тощо повторюються менше трьох разів, перелік не складається, а їх розшифрування наводиться в тексті при першому згадуванні.

         Вступ обов’язково повинен містити: а) обґрунтування актуальності і доцільності обраної теми; б) визначення мети роботи; в) формулювання дослідних завдань; г) визначення об’єкта та предмета дослідження; ґ) визначення географічних та хронологічних меж досліджуваної теми; д) перелік використаних методологічних принципів та науково-дослідних методів, характеристику роботи (теоретична, прикладна); е) наукову новизну одержаних результатів; є) практичне значення; ж) характеристику структури роботи.

          Обґрунтування актуальності обраної теми слід розпочати зі з’ясування наукової доцільності проведення даного дослідження, у разі потреби – охарактеризувати суспільну, громадсько-політичну, культурну чи іншу значимість. Визначаючи актуальність теми, слід показати місце обраної проблеми, з одного боку, в контексті глобальних історичних процесів, а з іншого – закономірностей розвитку світової та вітчизняної історіографії. Наприклад, для теми «Просвітницька діяльність земств в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)» актуальність може бути такою: «Розвиток незалежної, економічно та політично самостійної України висуває на перший план завдання укріплення державності, що потребує перебудови органів місцевого самоврядування. Зараз, в складний момент нашої історії, важливо звернутися до таких форм і методів діяльності органів місцевого самоврядування, які забезпечили розвиток більшості галузей місцевого господарства та сприяли як культурному, так і економічному піднесенню країни. Саме земство, вирішуючи різні проблеми освіти, накопичило певний досвід роботи на місцях, досвід спільної діяльності адміністрації та місцевих кіл. Тому вивчення історії земств, зокрема їх просвітницької діяльності, актуально в науковому та практичному розумінні».

         У визначенні мети роботи необхідно перш за все орієнтуватися на сформульовану тему, оскільки метою роботи власне й має бути всебічне розкриття теми. Для цього недоцільно відтворювати назву теми дослівно, а також не слід вживати слова типу «проаналізувати», «розглянути», «розкрити» тощо, оскільки визначення мети не повинне містити елементи, які вказують на способи та методи її досягнення. Останнє здійснюється вже в процесі реалізації цих завдань. Наприклад, тема роботи «Кирило-Мефодіївське товариство в історичних дослідженнях другої половини ХІХ–ХХ ст.», відповідно мета – «висвітлення еволюції образу Кирило-Мефодіївського товариства в історичній літературі другої половини ХІХ–ХХ ст.»; об’єкт – «вітчизняна, зарубіжна та українська діаспорна історіографія»; предмет – «погляди істориків на Кирило-Мефодіївське товариство, формування та еволюція його бачення в історичній літературі». Тема роботи «Історико-краєзнавчі погляди Івана Франка», мета – «об’єктивне дослідження місця і ролі історико-краєзнавчих поглядів Івана Франка в національному й культурно-просвітницькому житті Галичини та всієї України»; об’єкт – «історико-краєзнавча спадщина Івана Франка в контексті національно-культурного руху в Галичині другої половини ХІХ – початку ХХ ст.»; предмет – «становлення та розвиток історико-краєзнавчих поглядів Івана Франка та їх місце в українській історичній науці».

          Для визначення дослідних завдань, які являють собою послідовну та деталізовану програму реалізації мети роботи, орієнтиром мають бути назви кожного з розділів, які, власне, й треба застосовувати для необхідних формулювань зі словами типу «охарактеризувати», «проаналізувати», «виконати», «створити», «розглянути», тощо. Але водночас необхідно пам’ятати, що формулювання завдань не повинні збігатись із формулюванням мети. Наприклад, тема роботи «Державно-церковні відносини в Радянській Україні (1917–1930-ті роки)» передбачає вирішення таких завдань:

1) проаналізувати стан розробки теми у вітчизняній та зарубіжній історіографії та охарактеризувати тематично-інформаційний потенціал джерельної бази;

2) відтворити процес формування більшовицької політико-правової моделі державно-церковних відносин 1917–1919 рр.;

3) з’ясувати форми, методи, основні напрямки антирелігійної пропаганди в структурі державно-церковних відносин в Україні протягом 1920–1930‑х рр. та наслідки їх упровадження;

4) здійснити періодизацію розвитку державно-церковних відносин.

          Для визначення об’єкта й предмета дослідження треба орієнтуватися на сучасні їх дефініції. Об’єктом дослідження вважається історична постать, процес або явище, які породжують проблемну ситуацію, обрану для дослідження. Предмет дослідження міститься в межах об’єкта. Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться, як загальне й часткове. В об’єкті виділяється та частина, яка є предметом дослідженнч. Саме на нього спрямована основана увага, оскільки саме предмет дослідження визначає і тему роботи.

         Окреслюючи географічні та хронологічні межі роботи, необхідно враховувати, з одного боку, геополітичні властивості досліджуваного регіону, його міжнародні контакти в дипломатичній, економічній, соціальній, культурній та інших сферах, а з іншого, – загальноприйняті (або дискусійні, про що необхідно вказати) в історіографії уявлення про хронологічні рамки події чи явища, які досліджуються, його передумови та наслідки.

         Визначаючи методологічну основу роботи, необхідно вказати на такі універсальні наукові методологічні приципи, як об’єктивність, науковість та історизм.

        Принцип об’єктивності спрямований на розгляд того чи іншого історичного явища, події, постаті максимально неупереджено, з урахуванням усіх без винятку обставин генези (походження), формування, розвитку, різноманітних зв’язків з іншими історичними феноменами, можливих видозмін, деформацій, руйнацій під впливом зовнішніх і внутрішніх обставин, зрештою – остаточної кризи та зникнення.

        Принцип науковості передбачає характеристику певного історичного періоду шляхом логічно та фактично обґрунтованих причинно-наслідкових зв’язків, установлених відповідно до загальновизнаних на цьому етапі наукового розвитку гуманітарних знань критеріїв істинності. Принцип науковості вимагає використання всієї сукупності документальних та оповідних (наративних) джерел, прямо та опосередковано дотичних до теми дослідження, у всякому разі – їх репрезентативної кількості, достатньої для переконливих та обґрунтованих висновків. Принцип науковості зосереджує також увагу на необхідності утримання від суб’єктивізму в дослідженні проблеми, для чого варто постійно прагнути досягти розуміння внутрішньої суті історичного явища, його глибинної основи на ментальному, психологічному рівнях.

         Принцип історизму орієнтує на обов’язкове висвітлення досліджуваного історичного явища під кутом зору пануючих саме в ту чи іншу епоху світоглядних позицій (політичних, економічних, культурних тощо), які визначали критерії добра та зла, справедливості, ставлення до життя співвітчизників та єдиновірців, чужинців та прихильників відмінних релігійних поглядів. У процесі виконання дослідної роботи важливо утримуватися від автоматичного перенесення на певну історичну добу невластивих їй ознак. Сучасний дослідник обов’язково має враховувати вказані обставини, не сприймати конкретні вчинки, інформація про які в тій чи іншій формі та з різним ступенем повноти зафіксована в джерелах, як абсолютно об’єктивні. Слід зважати на те, що до нас дійшли тільки окремі пам’ятки, які, крім того, зазнали змін під час пізніших переписувать та редагувань. Необхідно постійно брати до уваги властиві античності, середньовіччю чи ранньому модерному часу способи осмислення, кодування, трансляції та використання інформації, які мали конкретне богословське теоретико-методологічне підґрунтя та орієнтувалися в першу чергу на зразки Святого Письма.

        Залежно від конкретної специфіки роботи в ході дослідження повинні бути застосовані такі конкретно-історичні методи пізнання: історичко-генетичний, спрямований на розгляд того чи іншого історичного явища з урахуванням його походження та особливостей розвитку; історико-ретроспективний, зорієнтований на інтерпретацію подій, явищ тощо від уже відомих наслідків та результатів у зворотньому напрямку від початків; історико-порівняльний, який передбачає аналіз певних історичних явищ та подій порівняно з аналогічними, типологічно близькими, але взятими з інших часових та географічних вимірів. У разі потреби можуть бути застосовані й спеціальні методи: семіологічні (знакові), структурні, структурно-антропологічні, лінгвістичні, історико-біографічні тощо. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом.

        Наукова новизна одержаних результатів включає коротку характеристику нових наукових положень, запропонованих автором. Необхідно показати відмінність одержаних результатів від відомих раніше. Описати ступінь наукової новизни можна за допомогою певних стилістичних прийомів. Наприклад: «вперше одержано...», «обґрунтовано...», «набуло подальшого розвитку» та ін.

        Практичне значення. У роботі, що має теоретичне значення, треба подати відомості про наукове використання результатів дослідження, значущість для розвитку науки, рекомендації щодо використання висновків і результатів. У роботі, що має практичне значення, необхідно подати відомості про практичне застосування одержаних результатів або рекомендації щодо їх використання, про ступінь готовності до використання або його масштаби.

        У разі використання в роботі ідей або розробок, що належать співавторам, слід відмітити про цей факт і зазначити конкретний особистий внесок учасника. За наявності зазначаються також відомості про публікацію роботи та апробацію її результатів. Орієнтовний обсяг вступу – 2-3 сторінки.

         Структурні елементи основної частини висвітлюють послідовність виконання поставлених завдань, фіксують проміжні результати роботи (висновки). Основна частина роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ розпочинається з нової сторінки.

         В основній частині роботи наводяться характеристика джерел, використаних для написання роботи, та короткий огляд літератури з даної тематики, окреслюються основні етапи наукової думки за визначеною проблемою, вказуються питання, які залишилися невирішеними; обґрунтовується вибір напряму досліджень, наводяться методика та техніка дослідження; подаються відомості про обсяг дослідження; викладаються, аналізуються та узагальнюються отримані результати, подається їх оцінка. Має чітко простежуватися авторська позиція з проблеми, що розглядається.

         Основному тексту розділу може передувати коротка передмова з описом обраного напряму дослідження та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. У кожному розділі повинно практично реалізовуватися одне зі сформульованих дослідних завдань. У кінці кожного розділу формулюються висновки зі стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає можливість звільнити основні висновки від другорядних подробиць.

         Історіографічний огляд повинен являти собою переконливий, глибокий та всебічний розгляд провідних історіографічних тенденцій у вивченні теми, яка досліджується, характеристику недостатньо вивчених або дискусійних проблем, які потребують більш ретельного аналізу. Огляд літератури не повинен нагадувати бібліографічний опис із зазначенням лише прізвищ авторів та назв використаної літератури.

         Аналіз джерельної бази дослідження повинен містити класифікацію використаних джерел за типовими та видовими ознаками. Тип об’єднує джерела, які однаковим способом кодують і зберігають історичну інформацію. 3 цього погляду джерела поділяються на письмові, усні, матеріальні. Під видом писемних джерел прийнято об'єднувати сукупність джерел, що характеризуються однаковістю своєї форми (структури). Виділяють такі види: літописи; законодавчі акти; діловодна документація; приватні акти; статистичні джерела; періодична преса; документи особистого походження: мемуари, спогади, щоденники, листи, автобіографії; літературні пам'ятки; публіцистика і політичні твори;  наукові праці з певних історичних періодів.

         Зміст розділів робіт має відповідати вимогам науковості, що передбачає: а) експліцитність – усі правила для опису й вивчення історичного минулого й сучасності мають бути чітко сформульовані; б) системність – кожен зафіксований факт повинен бути пов’язаний причинними зв’язками або розглядатися паралельно з іншими фактами; в) контрольованість – явища, піддані аналізові, розглядаються з максимальною ретельністю, узагальнення формулюються лише після досконалої та всебічної оцінкиз достатньою обачністю і постійною увагою до деталей. У процесі викладення матеріалу необхідно уникати категоричності в судженнях, вживати слова типу «можливо», «ймовірно» або «на нашу думку», «на наш погляд», «вважаємо за доцільне висловити припущення, що» і т. ін.

         Висновки мають містити стислий виклад результатів вирішення наукової проблеми та поставлених завдань, зроблених у процесі аналізу обраного матеріалу, оцінок та узагальнень. Необхідно підкреслити їх самостійність, новизну, теоретичне та (або) прикладне значення, акцентувавши увагу на кількісних і якісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів та надати рекомендації щодо їх використання. Висновки  мають бути чіткими, короткими, відповідно до них можна було б скласти уяву про зміст роботи.

        Список використаних джерел та літератури – елемент бібліографічного апарату, який містить бібліографічні описи використаних джерел. Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів: а) у порядку появи посилань у тексті; б) в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків; в) у хронологічному порядку.

         Відомості про джерела складаються відповідно до вимог, зазначених у стандартах: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (див. Додаток Б).

          У додатках вміщують допоміжні або додаткові матеріали, які: а) є необхідними для повноти роботи, але включення їх до основної частини може змінити логічне та впорядковане уявлення про роботу;  б) не можуть бути послідовно розміщені в основній частині роботи через великий обсяг або способи відтворення; в) можуть бути вилучені для широкого кола читачів, але є необхідними для фахівців.

ІІІ. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ

         Робота друкується шрифтом Times New Roman текстового редактора Word (або Open Office) розміру 14 на одному боці аркуша білого паперу формату А4 з інтервалом 1,5 (до 30 рядків на сторінці). Поля: ліве, верхнє і нижнє – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм.

         Обсяг роботи складає 15-20 (для гуманітарних напрямів – 20-25) друкованих сторінок. До загального обсягу роботи не входять: тези, додатки, список використаних джерел та літератури, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Текст роботи має бути написаний без орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок.

Роботи виконуються державною мовою (у секціях мови та літератури дозволяється виконання робіт російською мовою та мовами національних меншин); до роботи з іноземної мови додається анотація іноземною мовою, захист роботи також здійснюється іноземною мовою.

          Кожна структурна частина роботи починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин друкуються великими літерами симетрично до набору без крапки в кінці: «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ», «ДОДАТКИ». Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Заголовки пунктів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в підбір до тексту. Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 3-4 інтервалам.

         Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул подається арабськими цифрами без знака «№». Усі сторінки роботи, враховуючи титульну сторінку, тези та додатки, підлягають суцільній нумерації, номер на титульній сторінці не ставиться, а на наступних сторінках проставляється у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. Нумеруються тільки розділи основної частини. Зміст, вступ, висновки не нумеруються.

         Номер розділу ставиться після слова «РОЗДІЛ». Заголовок розділу друкується з нового рядка. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Підрозділи нумеруються в межах кожного розділу за правилом: номер розділу, номер підрозділу. У кінці номера підрозділу має стояти крапка, наприклад: «2.4.». Заголовок підрозділу наводиться у тому самому рядку. Пункти нумеруються в межах кожного підрозділу таким чином: номер розділу, номер підрозділу, номер пункту, наприклад: «2.3.4.». Заголовок пункту наводиться у тому самому рядку, але пункт може й не мати заголовка. У кінці назв розділів, підрозділів, пунктів крапка не ставиться.

        Формули нумеруються в межах розділу. Наприклад, «формула (2.3)» означає «формула 3 розділу 2». Наявність підрозділів на нумерацію формул не впливає. Формули, на які немає посилань, можна не нумерувати. Номер необхідно брати в круглі дужки та розміщувати на правому полі сторінки на рівні нижнього рядка формули, якої він стосується. Формули в тексті роботи розміщуються після посилання на них. Вони відокремлюються від тексту інтервалами в один рядок зверху і знизу та розміщуються посередині сторінки. Формули, якщо вони громіздкі й складні, розташовуються на окремих рядках. Декілька однотипних невеликих формул подаються в одному рядку через кому, а іноді невеликі нескладні формули розміщуються безпосередньо в тексті. Переноси у формулі допускаються лише на знаках рівності, плюс, мінус, множення і ділення з повторенням знака у наступному рядку. Символи та коефіцієнти, що наводяться у формулі, описуються безпосередньо під нею в тій послідовності, в якій згадуються у формулі. Значення кожного символу або числового коефіцієнта подається з нового рядка. Перший рядок починається словом «де» без двокрапки.

        Рисунки нумеруються в межах розділу арабськими цифрами і позначаються словом «Рис.», наприклад «Рис. 1.2». Назва ілюстрації розміщується відразу після її номера, внизу. Таблиці нумеруються послідовно в межах розділу. Слово «Таблиця» починається з великої літери, прописується курсивом і розміщується у верхньому правому куті сторінки, а її назва  –  посередині, симетрично до тексту і наводиться жирним шрифтом. Номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 2.3».

Приклад побудови таблиці

Таблиця 1.1

Назва таблиці

Шапка

     
       

Рядки

         
         
 

Боковик

 

Графи (колонки)

     

         Заголовки граф мають починатися з великих літер, підзаголовки – з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків має бути не менше, ніж 8 міліметрів. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

         Таблиця розміщується після першого згадування про неї в тексті так, щоб її можна було читати без обертання переплетеного блока рукопису або з обертанням за стрілкою годинника. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на наступну сторінку. У разі перенесення таблиці на інший аркуш слово «Таблиця», її номер і назва не повторюються, далі над іншими частинами праворуч пишуться скорочено слова «Продовж. табл.» і вказується тільки номер таблиці, наприклад: «Продовж. табл. 1.2».

         Додатки оформлюються як безпосереднє продовження роботи на наступних сторінках. Вони розміщуються в порядку посилань у тексті роботи. Кожен із додатків має розміщуватись на окремій сторінці. Додаток повинен мати заголовок, який друкується угорі симетрично відносно тексту. Додатки нумеруються великими українськими літерами та позначаються словом «Додаток», наприклад: «Додаток Б».

          Під час написання роботи учень має посилатися на наукові джерела, матеріали, ідеї, висновки, результати, які використовуються в роботі. Це дає можливість перевірити наведені відомості. Посилання в тексті роботи на джерело зазначається порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у працях [1-7]...». Якщо в тексті роботи необхідно зробити посилання на конкретні відомості, цитата наводиться в лапках, а посилання береться у квадратні дужки із зазначенням порядкового номера у списку використаних джерел та відповідної сторінки. Наприклад: «… набуття наукового знання передбачає оперування фактами, які характеризують певне явище, розробку наукової гіпотези (теорії), яка пояснює те чи інше явище і постановку експерименту для доведення висунутої теорії [8, с. 37]». Текст цитати необхідно точно відтворювати і наводити повністю, щоб не спотворити думки автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. У тексті роботи допускається непряме цитування автора (переказ, виклад думок автора своїми словами), при цьому слід точно викладати думки автора та давати відповідні посилання на джерело.

         Посилання на ілюстрації в тексті роботи вказуються порядковим номером ілюстрації, наприклад «рис. 1.2». Посилання на формули вказуються порядковим номером формули в дужках, наприклад «... у формулі (2.1)». На всі таблиці роботи мають бути посилання в тексті, при цьому слово «таблиця» у тексті пишуть скорочено, наприклад «...у табл. 1.2». У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово «дивись», наприклад «див. табл. 1.3».

 

                                                                                                                     Додаток А

ЗРАЗОК
оформлення титульного аркуша

 

Міністерство освіти і науки України
Департамент освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації
Дніпропетровське територіальне відділення МАН України

 

                                                                                                                               Відділення: історія
                                                                                                                                     Секція: історія України

 

СТАНОВЛЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКИХ ТОВАРИСТВ «ПРОСВІТА» ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1905–1918 РР.)

 

                                                                                                               Роботу виконав:
                                                                                                                               Семенов Семен Семенович,
                                                                                                                                учень 10 класу Криворізької
                                                                                                                                        спеціалізованої загальноосвітньої
                                                                                                                           школи І-ІІІ ступенів № 1

 

 

                                                                                                                Науковий керівник:
                                                                                                                                                Олександров Олександр Олександрович,

                                                                                                                             вчитель історії Криворізької
                                                                                                                                      спеціалізованої загальноосвітньої
                                                                                                                          школи І-ІІІ ступенів № 1

 

 

Дніпро – 2018

                                                                                                                           Додаток Б

ПРИКЛАДИ

оформлення списку використаних джерел та літератури

 

Книга одного, двох або трьох авторів

Терський C. В. Княже місто Володимир / С. В. Терський; Нац. ун-т «Львів. Політехніка». – Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. Політехніка», 2010. – 320 с.

Власова Г.А. Аналітико-синтетична інформація: навч. посіб. / Г.В. Власова, В.І. Лутовинова [та ін.]; М-во культури і туризму України, Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – К.: ДАКККіМ, 2006. – 290 с.: іл., табл.

Книга чотирьох авторів або більше

Механізація переробної галузі агропромислового комплексу: [підруч. для учнів проф.-тех. навч. закл.] / О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, Ю.П. Рогач, М.М. Сердюк. – К.: Вища освіта, 2006. – 478 с.

Книга п’яти авторів і більше

Архітектура Львова. Час і стилі XIII–XXI ст. / М. Бевз, Ю. Бірюльов, Ю. Богданова, В. Дідик, У. Іваночко [та ін.]; Ін-т архіт. Нац. ун-ту «Львів. політехніка», Громад. орг. «Ін-т Львова». – Л.: Центр Європи, 2008. – 720 с.

Багатотомні видання

Франко І. Я. Твори : в 2 т. /  І. Я. Франко. – К.: Дніпро, 1981. – Т. 2: Оповідання. – 259 с.

Дисертації та автореферати дисертацій

Баштанник В. В. Державне управління в системі владно-партійної взаємодії:   дис. … канд. наук з держ. упр.: 07.00.02. – Захищена 28.01.02; затв. 15.07.02 / Баштанник Володимир Васильович; Укр. акад. держ. упр. при президентові України. – К., 2002. – 220 с.

Кірсенко М. В. Чеські землі в міжнародних відносинах Центральної Європи 1918–1920 років (політико-дипломатична історія з доби становлення Чехословацької республіки): автореф. дис. … д-ра іст. наук: 07.00.02 / М. В. Кірсенко; НАН України. – К., 1998. – 36 с.

Рецензія

Кірсенко М. В. Позбуватися кон’юнктурних міркувань / М. В. Кірсенко // Україна – нові перспективи. – К., 2005. – Вип. 1. – С. 134–136. – Рец. на кн.: Міжнародне публічне право / М. Антонович. – К., 2003. – 308 с.

Стаття зі збірки, журналу

Дзюба І.М. Україна перед сфінксом майбутнього / І.М. Дзюба // Науковий світ. – 2004. – № 2. – С. 2–6.

Стаття з газети

Литвицький В. Від інфляційного компромісу до антиінфляційного консенсусу / В. Литвицький // Урядовий кур’єр. – 2007. – 16 січня. – С. 7.

Матеріали конференцій

Субтельний Р. О. Кополімеризація продуктів нафтопереробки / Р.О. Субтельний, Ю.А. Курташ, Б.О. Дзіняк // I Міжнародна (ІІІ Всеукраїнська) конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології (23–25 квітня 2008 р., Київ): зб. тез доп. – К., 2008. – С. 196.

Бесіди, діалоги, інтерв’ю

 «Українська криза є кризою держуправління...» : [інтерв’ю з д-ром екон. наук, проф. Нац. ун-ту «Львів. Політехніка» О. Кузьміним / записав І. Галущак] // ЄВРО 2012. – 2009. – 17 лют. – С. 4.

Методичні матеріали

Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності 7.092103 «Міське будівництво та господарство» / Нац. ун-т «Львів. Політехніка»; [уклад.: А. І. Гавриляк, М. В. Котів]. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. Політехніка», 2009. – 20 с.

Картографічні документи

Васильків: обличчя міста / Держ. служба геодезії, картографії та кадастру, ДНВП «Картографія»; ред. Л.П. Біла. – 1:15000. – К.: Картографія, 2009. – 1 к. (1 арк.): текст, іл., реклама: кольор.; 48х68 см, склад 24х10 см – (Мандрівник). – На звороті арк.: текст, іл. – Дод. карта: Васильківський район. 1:220000.

Архівні матеріали

При оформленні посилань на архівні документи наводять такі відомості: назва архіву (повністю), номер і назва фонду (повністю), крайні дати (зі скороченням: фонд – ф), номер опису (зі скороченням: опис – оп.), номер, назва справи (повністю), крайні дати (зі скороченням: справа – спр.), загальна кількість аркушів справи (зі скороченням: аркуш – арк.). Наприклад: Державний архів Одеської області. – Ф. 158: Архив А. А. Кочубинского. 1874-1889, оп. 1, спр. 8: Письма А. А. Котляревского к Кочубинскому по вопросам Славянской филологии, 4 ноября 1873 – 5 октября 1878 гг., 16 арк.

Електронні джерела

Оформлюються відповідно до загальних правил опису літературних джерел, при цьому в квадратних дужках після назви зазначається: [Електронний ресурс]. У кінці – Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua. Наприклад: Архіви України [Електронний ресурс]: офіц. веб-портал Держ. арх. служби України. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua. 

 

 

Відділення історії

№ з/п Назва районів (міст) 2013-2014 н.р. 2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р.  2016-2017 н.р.  2017-2018 н.р.
І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ  І   ІІ  ІІІ  І  ІІ ІІІ І ІІ ІІІ
1 Дніпро 1 2 4   3 7 3 6 5  2 5 2  2 3 4
2 Вільногірськ                              
3 Кам'янське 2   2 1   2         1 1     2
4 Жовті Води                              
5 Кривий Ріг 2 8 8 4 3 4 2 3 5  1 2 8  2 1 2
6 Марганець                              
7 Нікополь                              
8 Новомосковськ                              
9 Покров                              
10 Павлоград                     1        1
11 Першотравенськ                              
12 Синельникове                              
13 Тернівка                              
14 Апостолівський р-н                              
15 Васильківський р-н                              
16 Верхньодніпровський р                              
17 Дніпровський р-н                              
18 Криворізький р-н                              
19 Криничанський р-н                              
20 Магдалинівський р-н                              
21 Межівський р-н           1                 1
22 Нікопольський р-н                              
23 Новомосковський р-н                              
24 Павлоградський р-н                              
25 Петриківський р-н                              
26 Петропавлівський р-н                              
27 Покровський р-н                              
28 П’ятихатський р-н   1                          
29 Синельниківський р-н                              
30 Солонянський р-н                              
31 Софіївський р-н                              
32 Томаківський р-н                 1 1          
33 Царичанський р-н                              
34 Широківський р-н         1     1     1        
35 Юр'ївський р-н                              
36 Всього 5 11 14 5 7 14 5 10 11 4 10 11 4 4 10
  РАЗОМ 30 26 26 25 18

 

Статистична інформація

про результати участі вихованців Дніпропетровської Малої академії наук учнівської молоді

у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

 учнів-членів Малої академії наук України

2013-2014 навчальний рік

 

Секція

Місце проживання

Кількісний розподіл учасників

за класами навчання

Обласний центр

Міста, районні центри

Села, селища міського типу

Усього

кількість

8 – 9 клас

10 клас

11 клас

Кількість учасників

 

Кількість переможців

 

 

Кількість учасників

 

Кількість 

переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Історія України

13

2

24

10

2

-

39

12

3

11

25

Археологія

-

-

3

2

-

-

3

2

-

-

3

Історичне краєзнавство

5

1

14

4

3

1

22

6

4

5

13

Етнологія

1

-

6

3

-

-

7

3

2

1

4

Всесвітня історія

8

4

5

3

1

-

14

7

-

1

13

РАЗОМ:

27

7

52

22

6

1

85

30

9

18

58

 

Статистична інформація

про результати участі вихованців Дніпропетровської Малої академії наук учнівської молоді

у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

 учнів-членів Малої академії наук України

2014-2015 навчальний рік

 

Секція

Місце проживання

Кількісний розподіл учасників

за класами навчання

Обласний центр

Міста, районні центри

Села, селища міського типу

Усього

кількість

8 – 9 клас

10 клас

11 клас

Кількість учасників

 

Кількість переможців

 

 

Кількість учасників

 

Кількість 

переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Історія України

7

4

17

2

3

2

27

8

2

7

18

Археологія

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

Історичне краєзнавство

5

2

18

5

1

-

24

7

2

8

14

Етнологія

2

1

7

3

-

-

9

4

1

1

7

Всесвітня історія

9

3

7

3

-

-

16

6

3

4

9

РАЗОМ:

23

10

50

14

4

2

77

26

8

20

49

 

Статистична інформація

про результати участі вихованців Дніпропетровської Малої академії наук учнівської молоді

у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

 учнів-членів Малої академії наук України

2015-2016 навчальний рік

 

Секція

Місце проживання

Кількісний розподіл учасників

за класами навчання

Обласний центр

Міста, районні центри

Села, селища міського типу

Усього

кількість

8 – 9 клас

10 клас

11 клас

Кількість учасників

 

Кількість переможців

 

 

Кількість учасників

 

Кількість 

переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Історія України

11

4

11

2

2

1

24

7

4

10

10

Археологія

1

-

3

2

-

-

4

2

1

-

3

Історичне краєзнавство

6

3

18

4

6

1

30

8

6

11

13

Етнологія

3

3

5

1

1

-

9

4

2

3

4

Всесвітня історія

9

4

4

1

-

-

13

5

1

2

10

РАЗОМ:

30

14

41

10

9

2

80

26

14

26

40

 

Статистична інформація

про результати участі вихованців Дніпропетровської Малої академії наук учнівської молоді

у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

 учнів-членів Малої академії наук України

2016-2017 навчальний рік

 

Секція

Місце проживання

Кількісний розподіл учасників

за класами навчання

Обласний центр

Міста, районні центри

Села, селища міського типу

Усього

кількість

8 – 9 клас

10 клас

11 клас

Кількість учасників

 

Кількість переможців

 

 

Кількість учасників

 

Кількість 

переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Історія України

9

4

12

4

3

-

24

8

2

8

14

Археологія

1

-

2

2

1

-

4

2

1

-

3

Історичне краєзнавство

3

2

11

3

6

2

20

7

8

7

5

Етнологія

2

1

5

3

-

-

7

4

4

3

-

Всесвітня історія

10

2

6

2

-

-

16

4

1

7

8

РАЗОМ:

25

9

36

14

10

2

71

25

16

25

30

 

Статистична інформація

про результати участі вихованців Дніпропетровської Малої академії наук учнівської молоді

у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

 учнів-членів Малої академії наук України

2017-2018 навчальний рік

 

Секція

Місце проживання

Кількісний розподіл учасників

за класами навчання

Обласний центр

Міста, районні центри

Села, селища міського типу

Усього

кількість

8 – 9 клас

10 клас

11 клас

Кількість учасників

 

Кількість переможців

 

 

Кількість учасників

 

Кількість 

переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Історія України

3

3 14 1 - - 17 4 2 6 9

Археологія

1

- 5 2 - - 6 2 1 3 2

Історичне краєзнавство

10

3 11 3 2 1 23 7 2 15 6

Етнологія

1

1 4 1 1 - 6 2 1 3 2

Всесвітня історія

3

2 2 1 - - 5 3 1 1 3

РАЗОМ:

18

9 36 8 3 1 57 18 7 28

22