Дніпропетровське відділення Малої академії наук України


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
ДНУ ім. Олеся Гончара Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ Національний гірничий університет ДВНЗ ДОЛІФМП Баннер Баннер Національна гаряча лінія Яндекс цитирования

Відділення хімії та біології

 

Біологія клітини

 

1. А. В. Сиволоб. Молекулярна біологія – сучасний підручник з молекулярної біології, автор – професор кафедри загальної та молекулярної генетики Київського національного університету імені Тарасу Шевченка А. В. Сиволоб

2. Б. Альбертс и др. Молекулярная биология клетки

 • Том 1: еволюція клітин, хімічний склад, плазмалема, мітохондрії, хлоропласти
 • Том 2: ядро, цитоскелет, поділ клітини, транспортні системи
 • Том 3: диференціяація клітин, організація тканин, злоякісне переродження клітин

3. Кольман Я., Рём К.-Г. Наглядная биохимия – підручник з біохімії, добре проілюстрований схемами і малюнками

4. А. Ленинджер. Основы биохимии – класичний підручник з біохімії:

 • частина 1: біомолекули
 • частина 2: біоенергетика і метаболізм
 • частина 3: деякі аспекти біохімії людини, молекулярні механізми передачі генетичної інформації

5. Зинченко В. П., Долгачёва Л. П. Внутриклеточная сигнализация –електронний підручник авторів з Пущинського навчального центра
6. Ю. В. Ченцов. Введение в клеточную биологию – 4-те видання класичного у постраданських країнах підручника

 

Анатомія, морфологія, фізіологія людини і тварин

 

1. Э. Хадорн, Р. Веннер. Общая зоология - системний підручник, у якому викладено матеріал стосовно біології тварин – починаючи з клітинного рівня і закінчуючи еволюційними аспектами
2. K. Vertebrates. Comparative anatomy, function, evolution – найбільш сучасний англомовний підручний з зоології хребетних
3. В. А. Догель. Зоология беспозвоночных – класичний, хоч і застарілий у деяких аспектах підручник
4. Н. П. Наумов, Н. Н. Карташев. Зоология позвоночных:

 • частина 1: нижчі хребетні, безщелепові, риби, земноводні
 • частина 2: плазуни, птахи, ссавці

5. К. Шмидт-Ниельсен. Размеры животных: почему они так важны – цікава книга по порівняльній фізіології тварин
6. Лютьен-Дреколь Рохен. Анатомический атлас – цікаве видання анатомічного атласу, у якому структури описані відповідно до їх об'єднання у функціональні системи, тобто анатомія з фізіологічним підходом
7. Анатомия человека / под ред. акад. РАМН проф Р.М.Сапина – класичний підручник з анатомії людини.

 • перший том – загальні поняття, основи гістології, опорно-руховий апарат, травна, дихальна системи
 • другий том – сечостатева, імунна, ендокринная, серцево-судинна, нервова системи, органи чуття

8. Ганонг В. Ф. Фізіологія людини – гарний перекладений підручник, багато матеріалу з клітинної і молекулярної фізіології, написаний досить просто і зрозуміло
9. Чайченко Г., Цибенко В., Сокур В. Фізіологія людини і тварин – підручник, написаний викладачами кафедри фізіології і тварин КНУ імені Тараса Шевченка
10. Ф. Блум, А. Лейзерсон, Л. Хофстедтер. Мозг, разум, поведение – науково-популярна книга про функціонування мозку людини
11. Данилова Н. Н. Физиология высшей нервной деятельности – підручник, у якому розібрано питання ВНД та психофізіології людини і тварин
12. Д. Мак-Фарленд. Поведение животных – підручник і просто цікава книга, присвячена поведінці тварин
13. Щербак Г. Й., Царичкова Д. Б., Вервес Ю. Г. Зоологія безхребетних. У 3-х тт. – Т. 1. – К.: Либідь, 1992. – 318 с.
14. Щербак Г. Й., Царичкова Д. Б., Вервес Ю. Г. Зоологія безхребетних. У 3-х тт. – Т. 2. – К.: Либідь, 1994. – 320 с.
15. Щербак Г. Й., Царичкова Д. Б., Вервес Ю. Г. Зоологія безхребетних. У 3-х тт. – Т. 3. – К.: Либідь, 1997. – 350 с.
16. Бригадиренко В. В. Основи систематики комах. – Д.: РВВ ДНУ, 2003. – 204 с.
17. Шарова И. Х. Зоология беспозвоночных. Учебн. для вузов. – М.: Владос, 1999. – 590 с.
18. Беклемишев В. Н. Основы сравнительной анатомии беспозвоночных. – Т. 1. – М.: Изд-во АН СССР, 1964. – 432 с.
19. Гинецинская Т. А., Добровольский А. А. Частная паразитология. – Ч. 1. – 303 с. Ч. 2. – 1978. – 280 с.
20. Догель В. А. Сравнительная анатомия беспозвоночных. – Л.: Учпедгиз, 1938. – Т. 1, 1940. – Т. 2.
21. Иванов А. В. Происхождение многоклеточных животных. Филогенетические очерки. Л.: Наука, 1968.
22. Жизнь животных. В 7-ми тт. / Под ред. В. Е. Соколова. – Т. 3. Членистоногие // Под ред. М. С. Гилярова, Ф. Н. Правдина и др. – М.: Просвещение, 1984. – 463 с.
23. Мазей Ю. А., Цыганов А. Н. Пресноводные раковинные амебы. – М: КМК, 2006. – 300 с.
24. Пузанов І. І. Зоогеографія. – К.: Радянська школа,1939. – 378 с.
25. Расницын А. П. Происхождение и эволюция перепончатокрылых насекомых. – М.: Наука, 1980. – 185 с.
26. Родендорф Б. Б. Историческое развитие двукрылых насекомых. – М.: Наука, 1964. – 303 с.
27. Рычагов Г. И. Общая геоморфология. – М.: Изд-во Моск. ун-та , 2006. – 416 с.
28. Фабр Ж. А. Инстинкт и нравы насекомых. – М.: Терра, 1993. – 617 с.
29. Хадорн Э., Венер Р. Общая зоология. – М.: Мир, 1989. – 528 с.
30. Хайнв. Е. Тектоника континентов и океанов. – М.: Научный мир, 2001. – 606 с.
31. Хейсин Е. М. Краткий определительпресноводной фауны. – Л.: Гос. учеб.-педагог. изд-во, 1951. – 159 с.
32. Чернов Ю. И. Природная зональность и животный мир суши. – М.: Мысль, 1975. – 222 с.
33. Resh V. H., Cadre R. T. Encyclopedia of Insects. – N-Y.: Academic Press, 2003. – 1266 p.

 

Анатомія, морфологія, фізіологія рослин

 

1. Бельгард А.Л. Степное лесоведение. – М. : Лесная промышленность, 1971.

2. В. В. Полевой. Физиология растений – університетський підручник з фізіології рослин

3. Біологічний захист рослин / М. П. Дяченко, М. М. Падій, В. С. Шелестові та ін. – Біла церква, 2001. – 312 с.

4. Раменський Л.Г. Основные закономерности растительного покрова. – Л.- М.: Наука, 1971.

5. Сукачев В.Н. Идея развития фитоценологии. – Сов. Ботаника, 1942.

6. Пономарева И. Н. Экология растений с основами биогеоценологии. М. Просвещение, 1978.

7. Тарасов В. В. Флора Дніпропетровської та Запорізької областей. Судинні рослини. Біолого-екологічна характеристика видів. – Д.: ДНУ, 2005. – 276с.

8. Определитель высших растений Украины / Доброчаева Д. Н.,  Котов М. И., Прокудин Ю. Н. и др. – К.: Наукова думка, 1987.  – 548 с.

9. Червона книга Дніпропетровської області. (Рослинний світ) / Під ред. А.П. Травлєєва. – Дніпропетровськ: ВКК «Баланс-Клуб», 2010. – 500 с.

10. Червона книга України. Рослинний світ / За ред. Я.П. Дідуха.− Київ: Глобалконсалтинг, 2009. − 912 с.

11. Кучеревський. В.В. Атлас рідкісних зникаючих рослин Дніпропетровщини. - К. Фітосоціантер, 2001-360 с.

12. Кучеревський В.В. Конспект флори Правобережного степового Придніпров’я. - Дніпропетровськ: Проспект, 2004. - 292 с.

13. Манюк В.В. Природно-заповідний фонд  Дніпропетровщини (станом на1 грудня 2010 року). /Вад.В.Манюк., Вол.В.Манюк. - Дніпропетровськ, 2010. - 116 с.

 

Закономірності спадковості, мінливості та розвитку життя

 

1. Сиволоб А.В., Рушковський С.Р., Кир’яченко С.С., Афанасьєва К.С. та ін. Генетика – сучасний підручник з генетики авторства викладачів кафедри загальної та молекулярної генетики Київського національного університету імені Тарасу Шевченка

2. С. Гилберт. Биология развития

 • Том 1: вступ, запліднення, дроблення, гаструляція, ранній розвиток хребетних
 • Том 2: механізми клітинної диференціації
 • Том 3: розвиток клітинних взаємодій: формування просторої організації, визначення статі, еволюційні аспекти

3. Серов О. Л. Генетика розвитку – електронний навчальний посібник, у якому розглянуто генетику розвитку дрозофіли і питання, пов'язані з ранніми етапами розвитку ссавців

4. Инге-Вечтомов В. Г. Генетика з основами селекції – класичний підручник з генетики

5. Жимулев И. Ф. Общая и молекулярная генетика – курс лекцій з генетики

6. А. В. Яблоков, А. Г. Юсуфов. Эволюционное учение – нове видання одного з основних підручників з еволюції

7. А. С. Северцов. Теория эволюции – нове видання одного з основних підручників з еволюції

8. К. Ю. Еськов. Удивительная палеонтология. История Земли и жизни на ней – дуже цікава книга про історичний розвиток життя на Землі і закономірності еволюції

 

Комплексні підручники та навчальні посібники

 

1. N. A. Campbell, J. B. Reese. Biology – англомовний підручник, основа для підготовки завдань міжнародної біологічної олімпіади

2. Н. Грин, У. Стаут, Д. Тейлор. Биология. Класичний, але трохи застарілий підручник, ті галузі біології, у яких революційних змін не відбувалося, можна вчити. Систематику – не слід. Якість сканування погана.

 • Том 1: різноманітність життя, біохімія, цитологія та гістологія, автотрофне живлення
 • Том 2: гетеротрофне живлення, енергетичний обмін, екологія, транспортні системи рослинних і тваринних організмів, рослинні гормони, сенсорні системи тварин, етологія
 • Том 3: опорно-рухова система, гомеостаз, екскреція, осморегуляція, розмноження, ріст та розвиток, життєві цикли, генетика, еволюція

3. Э. Либберт. Основы общей биологии

4. R. Johnson, McGraw-Hill. Biology – англомовний підручник з біології, гарні ілюстрації

5.  Биологический энциклопедический словарь

 

Імунологія, мікробіологія, вірусологія

 

1. А. Ройт, Дж. Бростофф, Д. Мейл. Иммунология

2. М. В. Гусев, Л. А. Минеева. Микробиология

 

Ресурси

 

1. Наукова бібліотека ДНУ ім. Олеся Гончара, 49025, м. Дніпропетровськ, проспект Гагаріна, 72.

2. Бібліотека медичної літератури, 49025, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9.

3. Обласна наукова бібліотека, 49025, м. Дніпропетровськ, вул. Ю. Савченко

4. Наукова бібліотека ім. В.І. Вернадського, м. Київ

5. http://www.springerlink.com/home/main.mpx

6. http://www.sciencedirect.com/science/journals/agribio

7. http://www.birdlife.org.ua/

8. http://www.zin.ru

9. http://www.parasitology.ru

10. Міністерство екології та природних ресурсів України: http://www.menr.gov.ua

11. Електронна база з зоології: http://www.unipv.it/webbio/bavbiol

12. Електронні журнали з зоології та екології: http://www.sciencekomm.at/journal

13. Наукові конференції та симпозіуми з прикладної зоології: 

http://www.biology.ualberta.ca/jackson.hp/IWR/News/Conferences

14. Атлас “Тварини світу”: http://www.whozoo.org/slideshow/animalindex

15. Каталог російськомовних ресурсів з біології та природознавства: http://www.nature.ru/

16. Матеріали Міжнародного саміту з біорізноманіття: http://www.johannesburgsummit.org/default

17. Підсторінка Всесвітнього фонду дикої природи: http://www.panda.org

18. Конвенція про біорізноманіття: http://www.biodiv.org

19. Королівське географічне товариство (Велика Британія): http://www.rgs.org

20. Всеукраїнський освітній портал «Острів знань»: http://ostriv.in.ua/

Тело человека. Грани возможного.
Зрение.

Подивитись/завантажити

 

Дом
(компании PPR Group и EuropaCorp)

  Подивитись/завантажити  

 

Список рекомендованих наукових фільмів
 
1.    Відеофільми «Строение Земли» NatGeo,
2.    «Сельскохозяйственное производство» Франція,
3.    «За гранью возможного» ScHD, 
4.    «Экологический кризис» ТВ3,
5.    «Биоинженерия. Овощи в мегаполисе» Наука 2.0,
6.    «Зоотехника. Технологии птицеводства» Наука 2.0,
7.    «Революция в биологии. Биологическое разнообразие» Da Vinci,
8.    «Внутренняя жизнь клетки»,
9.    «Неразгаданный мир. Ледниковый период» ТВ3,
10.  «Неразгаданный мир. Солнце» ТВ3,
11. «Бактерии» Школафильм, «Вода» Центрнаучфильм,
12. «Думают ли животные»,
13. «Земля у нас одна» Центрнаучфильм,
14. «Клетка. Химия жизни» ВВС,
15.  «Клетка. Искра жизни» ВВС,
16. «Критерии и структура вида»,
17. «Лес и его значение» Центрнаучфильм,
18. «На грани двух миров» Центрнаучфильм,
19. «Океан нуждается в защите» Леннаучфильм,
20. «Средства оптимизации антропогенных воздействий» Центрнаучфильм,
21. «Убийственная чистота» СТБ,
22. «10 пунктов плана к эксплуатации планеты с примитивными формами жизни»,
23. «Нано» Гиперборель,
24. «Сельскохозяйственные технологии»,
25. «Бесценный доллар» ТВЦентр,
26. «Деньги. Пирамида долгов»,
27. «Дух времени»,
28. «Рыбный день» СТБ,
29. «Колбаса» СТБ,
30. «Молочные реки» СТБ,
31. «Приговор мясу» СТБ,
32. «Трансгенные организмы»,
33. “The complete cosmos” York Films,
34. «Неразгаданный мир. Активность Солнца» ТВ3,
35. «Неразгаданный мир. Замерзшая Земля» ТВ3,
36. «Ртуть и мозг», «Сладости» СТБ,
37. «Невидимая жизнь растений» Д. Эттенборо,
38. «Микрокосмос» Франция,
39. «Неразгаданный мир. Губительные силы природы» ТВ3,
40. «Сверхмассивные черные дыры» ВВС,
41. «Экологизация сельского хозяйства» Франция,
42. «Механизм геноцида» лекция Жданова,
43. «Мир внутри атомного ядра» лекція,
44. «Дом» Europa Corp.,
45. «Неразгаданный мир. Возникновение жизни» ТВ3, 
46. «Неразгаданный мир. Теория эволюции» ТВ3,
47. «Неразгаданный мир. Воздействие Луны» ТВ3,
48.  «Консервы» СТБ,
49. «Коллайдер» с Михаилом Таратутой,
50. «Загадка ДНК. Поиски Адама» Explorer,
51.  «Мимикрия» New Atlantis та інші.

Нормативна та інструктивна база

 

1. Закон України вiд 13.12.2001 № 2894-III “Про тваринний світ”

2. Закон України вiд 25.06.1991 № 1264-XII “Про охорону навколишнього природного середовища”

3. Закон України вiд 07.02.2002 № 3055-III “Про Червону книгу України”

4. Закон України вiд 22.02.2000 № 1478-IІІ “Про  мисливське господарство та полювання”

5. Закон України вiд 09.02.1995 № 45/95-ВР “Про екологічну експертизу”

6. Закон України вiд 22.02.2000 № 1492-III “Про  бджільництво”

7. Міжнародний договір вiд 29.11.1994 № 257/94-ВР „Конвенція про охорону біологічного різноманіття”

8. Міжнародний договір вiд 29.01.2000 № 152-IV “Картахенський протокол про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття”

9. Постанова Верховної Ради України від 27.02.1997 № 123/97-ВР „Про Національну програму екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води”

10. Пахомов О. Є., Бригадиренко В. В. Законодавство України у галузі охорони навколишнього природного середовища. Ч. 1. Охорона біологічного різноманіття. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – 438 с.

11. Пахомов О. Є., Бригадиренко В. В. Законодавство України у галузі охорони навколишнього природного середовища. Ч. 2. Охорона водних екосистем. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – 255 с.

12. Пахомов О. Є., Бригадиренко В. В. Законодавство України у галузі охорони навколишнього природного середовища. Ч. 3. Створення екологічної мережі. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – 379 с.

13. Пахомов О. Є., Бригадиренко В. В. Законодавство України у галузі охорони навколишнього природного середовища. Ч. 4. Поводження з відходами. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – 266 с.

14. Міжнародний кодекс зоологічної номенклатури. Вид. 4-е / Переклад з англ. – К.: Бібліотека офіційних видань, 2003. – 175 с.

15. Законодавство України у галузі охорони навколишнього середовища. – Ч. 1. – Охорона біологічного різноманіття. Хрестоматія / Укладачі О. Є. Пахомов, В. В.Бригадиренко. – Д.: ДНУ, 2005. – 438 с.

 

ВИМОГИ
ЩОДО НАПИСАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ УЧНІВСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ

 

І. Загальні положення

1. На Конкурс подаються науково-дослідницькі роботи (далі - роботи) проблемно-пошукового характеру, які відповідають віковим інтересам та пізнавальним можливостям учасників Конкурсу, свідчать про їх обізнаність із сучасним станом галузі дослідження, опанування ними методики проведення експерименту.

Тематика має відповідати напрямам наукових секцій наукових відділень Малої академії наук України.

2. Робота має ґрунтуватись на певних науковій та експериментальній базах, містити дані особисто проведених дослідів, спостережень чи пошукової роботи; результати їх обробки, аналізу та узагальнення; посилання на відповідні наукові джерела; відображати власну позицію дослідника.

У роботі мають бути чітко визначені: мета, об’єкт і предмет дослідження, завдання, методика дослідження, відмінність та перевага запропонованих підходів і результатів.

Зміст і результати досліджень викладаються стисло, логічно, грамотно та аргументовано, без загальних слів, міркувань, бездоказових тверджень, тавтології.

Назва роботи має бути стислою та відповідати суті наукової проблеми (завдання), що вирішується.

3. До наукової роботи мають бути додані відгуки наукового керівника та рецензія фахівця у відповідній галузі (досвідченого педагогічного, наукового чи науково-педагогічного працівника).

Достовірність наведених у роботі результатів підтверджується у відгуку науковим керівником.

4. Робота оформлюється у двох примірниках: один використовується журі під час її оцінювання, другий - учасником під час захисту. Примірники роботи мають бути ідентичними.

5. До розгляду не приймаються:

роботи, тема та зміст яких не відповідають профілю наукової секції;

роботи, що були представлені в попередні роки та не мають суттєвого доопрацювання;

роботи, які є плагіатом;

роботи без самостійного дослідження, опрацювання джерел і власних висновків з обраної тематики;

роботи без тез, відредагованих та оформлених відповідно до цих вимог.

Автори таких робіт після заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт отримують відповідну рецензію та до подальшої участі в Конкурсі не допускаються.

 

ІІ. Структура роботи

Робота має бути побудована за певною структурою. Основними складовими структури роботи є такі:

титульний аркуш;

тези;

зміст;

перелік умовних позначень, символів, скорочень, термінів (за необхідності);

вступ;

основна частина;

висновки;

список використаних джерел;

додатки (за необхідності).

 

ІІІ. Вимоги до змісту роботи

1. Титульний аркуш є першою сторінкою роботи.

2. У тезах (текст обсягом до 1 сторінки) подається стисла характеристика змісту роботи з визначенням основної мети, актуальності та завдань наукового дослідження. Також у них зазначаються висновки та отримані результати проведеної роботи.

У заголовку тез наводяться такі дані: назва роботи; прізвище, ім’я, по батькові автора; найменування територіального відділення Малої академії наук України; найменування базового позашкільного навчального закладу; найменування загальноосвітнього (професійно-технічного, вищого) навчального закладу; клас (курс); найменування населеного пункту; прізвище, ім’я, по батькові, посада (за наявності - науковий ступінь, вчене звання) наукового керівника.

3. Зміст подається на початку роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел тощо.

4. Якщо в роботі використано специфічну термінологію, а також маловідомі скорочення, нові символи, позначення тощо, то їх перелік подається у вигляді окремого списку, який розміщується перед вступом.

Перелік має розташовуватись двома стовпчиками: у лівому в абетковому порядку наводяться умовні позначення, символи, одиниці скорочення або терміни; у правому - їх детальне розшифрування.

Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення тощо повторюються менше трьох разів, перелік не складається, а їх розшифрування наводиться в тексті при першому згадуванні.

5. У вступі коротко обґрунтовуються актуальність і доцільність обраної теми, підкреслюється сутність досліджуваної проблеми; формулюються мета роботи та зміст поставлених завдань, об’єкт і предмет дослідження; подаються перелік використаних методів дослідження, характеристика роботи (теоретична, прикладна); вказуються нові наукові положення, запропоновані учасником особисто, відмінність отриманих результатів від відомих раніше та ступінь новизни (вперше отримано, удосконалено, набуло подальшого розвитку); повідомляється про наукове використання результатів досліджень або даються рекомендації щодо їх використання, для прикладних робіт повідомляється про прикладну цінність отриманих результатів.

У разі використання в роботі ідей або розробок, що належать співавторам, слід відмітити про цей факт і зазначити конкретний особистий внесок учасника. Також зазначаються відомості про публікацію роботи та апробацію її результатів (за наявності).

Орієнтовний обсяг вступу - 2-3 сторінки.

6. Основна частина роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів.

Кожний розділ розпочинається з нової сторінки. Основному тексту розділу може передувати коротка передмова з описом обраного напряму дослідження та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. У кінці кожного розділу формулюються висновки зі стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає можливість звільнити основні висновки від другорядних подробиць.

В основній частині роботи наводяться характеристика джерел, використаних для написання роботи, та короткий огляд літератури з даної тематики, окреслюються основні етапи наукової думки за визначеною проблемою, вказуються питання, які залишилися невирішеними; обґрунтовується вибір напряму досліджень, наводяться методика та техніка дослідження; подаються відомості про обсяг дослідження; викладаються, аналізуються та узагальнюються отримані результати, подається їх оцінка.

Зміст основної частини має відповідати темі роботи та повністю її розкривати. Обсяг основної частини не повинен перевищувати 20 % обсягу основної частини.

7. Висновки мають містити стислий виклад результатів вирішення наукової проблеми та поставлених завдань, зроблених у процесі аналізу обраного матеріалу, оцінок та узагальнень. Необхідно підкреслити їх самостійність, новизну, теоретичне та (або) прикладне значення, акцентувавши увагу на кількісних і якісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів та надати рекомендації щодо їх використання.

8. Список використаних джерел - елемент бібліографічного апарату, який містить бібліографічні описи використаних джерел.

Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний у користуванні та рекомендований під час написання роботи), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку.

Відомості про джерела складаються відповідно до вимог, зазначених у стандартах: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 10.11.2006 № 322; ДСТУ 4331:2004 «Правила описування архівних документів», затверджені наказом Держспоживстандарту України від 17.08.2004 № 181; ДСТУ 3582:2013 «Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень в українській мові. Загальні вимоги та правила», затверджений наказом Мінекономрозвитку від 22.08.2013 № 1010; ДСТУ 3008:95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення», затверджений наказом Держстандарту України від 23.02.1995 № 58.

Наприклад:

книга одного автора оформлюється так: Карпенко О.О. Аналітико-синтетична переробка документної інформації : бібліографічний опис [Текст] : навч. посіб. / О.О. Карпенко ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т». -Х. : ХАІ, 2009. - 70 с.;

книга двох авторів оформлюється так: Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів [Текст] : підручник / Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова. - 3-тє вид., стер. - К. : Знання, 2006. - 331 с. - (Вища освіта ХХІ століття);

книга трьох авторів оформлюється так: Власова Г.А. Аналітико-синтетична інформація [Текст] : навч. посіб. / Г.В. Власова, В.І. Лутовинова, Л.І. Титова ; М-во культури і туризму України, Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. - К. : ДАКККіМ, 2006. - 290 с.: іл., табл.;

книга чотирьох авторів оформлюється так: Механізація переробної галузі агропромислового комплексу [Текст] : [підруч. для учнів проф.-тех. навч. закл.] / О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, Ю.П. Рогач, М.М. Сердюк. - К. : Вища освіта, 2006. - 478 [1] с. - (ПТО: Професійно-технічна освіта);

книга п’яти авторів і більше оформлюється так: Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки, 1918-1945 рр. [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Баранов З.А., Кипаренко Г.М., Мовчан С.П. [та ін.] ; за ред. М. Швагуляка. - Львів : Афіша, 2005. - 288 с.;

збірник оформлюється так: Цеков Ю.І. Підтекст художнього твору і світовідчування письменника [Текст] / Ю.І. Цеков // Проблеми сучасного літературознавства. - Одеса, 1998. - С. 149-180;

збірник під заголовком оформлюється так: Античная мифология : энциклопедия / [сост., ред. и предисл. К. Королева]. - М. : Эксмо ; СПб : Мидгард, 2005. - 768 с. : ил.;

багатотомна книга оформлюється так: Корнієнко М.В. Дорогами правозахисту [Текст] : публікації у ЗМІ : у 3 т. / М.В. Корнієнко ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, 2008. - Т. 2 : Інтерв’ю. - 586 с.;

дисертація та автореферат дисертації оформлюються так:

Ніколаєнко А.О. Удосконалення нормативної бази для вхідного контролю колісних пар вагонів [Текст] : дис. … канд. тех. наук : 05.01.12 / Ніколаєнко Андрій Олександрович. - Захищена 15.07.2008 ; затв. 20.11.2008. - Севастополь, 2008. - 151 с. - Бібліогр. : с. 68-115;

Копанєва В.О. Формування фонду мережевих ресурсів у науковій бібліотеці (90-ті роки ХХ ст. - поч. ХХІ ст.) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» / Копанєва Вікторія Олександрівна ; НБУ ім. В.І. Вернадського. - К., 2008. - 20 с.;

стаття із журналу оформлюється так: Дзюба І.М. Україна перед сфінксом майбутнього [Текст] / І.М. Дзюба // Науковий світ. - 2004. - № 2. - С. 2-6;

рецензія оформлюється так: Мойсеєнко А. Наодинці зі словом [Текст] / А. Мойсеєнко // Дзвін. - 1991. - № 12. - С. 143-146. - Рец. на кн. : Мірошниченко М.К. Око : поезія. - К. : Рад. письменник, 1989. - 138 с.

Якщо в конкретному інформаційному масиві переважають документи одного виду, загальне позначення матеріалу може бути випущеним, напр. : [Текст] - в описах текстових видань.

Картографічні документи оформлюються так: Васильків [Карти]: обличчя міста / Держ. служба геодезії, картографії та кадастру, ДНВП «Картографія» ; ред. Л.П. Біла. - 1 : 15000. - К. : Картографія, 2009. - 1 к.

(1 арк.) : текст, іл., реклама : кольор. ; 48х68 см, склад 24х10 см - (Мандрівник). - На звороті арк. : текст, іл. - Дод. карта : Васильківський район. 1 : 220000.

Електронні джерела оформлюються відповідно до загальних правил опису літературних джерел, при цьому в квадратних дужках після назви зазначається: [Електронний ресурс]. У кінці - Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua.

Наприклад: Архіви України [Електронний ресурс] : офіц. веб-портал Держ. арх. служби України / Держ. арх. служба України. - Електрон. дані. - [К.], 2014. - Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/. - Назва з титул. екрана.

Посилання на сайти, портали, Інтернет-ресурси розміщуються окремо в кінці списку використаних джерел без нумерації під заголовком: «ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ», наприклад: http://www.botany.kiev.ua.

9. У додатках містяться допоміжні або додаткові матеріали, необхідні для повноти сприйняття роботи, кращого розуміння отриманих результатів: проміжні математичні доведення, формули та розрахунки, додаткові таблиці, графіки, рисунки, ілюстрації тощо.

 

IV. Правила оформлення роботи

1. Робота друкується шрифтом Times New Roman текстового редактора Word (або Open Office) розміру 14 на одному боці аркуша білого паперу формату А4 з інтервалом 1,5 (до 30 рядків на сторінці).

Поля: ліве, верхнє і нижнє - не менше 20 мм, праве - не менше 10 мм.

Обсяг роботи складає 15-20 (для гуманітарних напрямів - 20-25) друкованих сторінок. До загального обсягу роботи не входять: тези, додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Текст роботи має бути написаний без орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок.

Роботи виконуються державною мовою (у секціях мови та літератури дозволяється виконання робіт російською мовою та мовами національних меншин); до роботи з іноземної мови додається анотація іноземною мовою.

Захист роботи також здійснюється іноземною мовою.

Кожна структурна частина роботи починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин друкуються великими літерами симетрично до набору: «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ». Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Заголовки пунктів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в підбір до тексту.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 3-4 інтервалам.

2. Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул подається арабськими цифрами без знака «№».

Усі сторінки роботи, враховуючи титульну сторінку, тези та додатки, підлягають суцільній нумерації, номер на титульній сторінці не ставиться, а на наступних сторінках проставляється у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Нумеруються тільки розділи основної частини. Зміст, вступ, висновки не нумеруються.

Номер розділу ставиться після слова «РОЗДІЛ», після номера крапка не ставиться. Заголовок розділу друкується з нового рядка.

Підрозділи нумеруються в межах кожного розділу за правилом: номер розділу, номер підрозділу. У кінці номера підрозділу має стояти крапка, наприклад: «2.4.». Заголовок підрозділу наводиться у тому самому рядку.

Пункти нумеруються в межах кожного підрозділу таким чином: номер розділу, номер підрозділу, номер пункту, наприклад: «2.3.4.». Заголовок пункту наводиться у тому самому рядку, але пункт може й не мати заголовка.

У кінці назв розділів, підрозділів, пунктів крапка не ставиться.

Формули нумеруються в межах розділу. Наприклад, «формула (2.3)» означає «формула 3 розділу 2». Наявність підрозділів на нумерацію формул не впливає. Формули, на які немає посилань, можна не нумерувати. Номер необхідно брати в круглі дужки та розміщувати на правому полі сторінки на рівні нижнього рядка формули, якої він стосується.

Рисунки нумеруються в межах розділу арабськими цифрами (аналогічно до формул та підрозділів) і позначаються словом «Рис.», наприклад «Рис. 1.2».

Таблиці нумеруються послідовно в межах розділу. У правому верхньому куті над заголовком таблиці розміщується напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 2.3».

Додатки оформлюються як безпосереднє продовження роботи на наступних сторінках. Вони розміщуються в порядку посилань у тексті роботи. Кожен із додатків має розміщуватись на окремій сторінці. Додаток повинен мати заголовок, який друкується угорі симетрично відносно тексту. Додатки нумеруються великими українськими літерами та позначаються словом «Додаток», наприклад: «Додаток Б».

3. Під час написання роботи учень має посилатися на наукові джерела, матеріали, ідеї, висновки, результати, які використовуються в роботі. Це дає можливість перевірити наведені відомості. Посилатися слід на останні видання публікацій.

Якщо в роботі використовуються відомості з матеріалів з великою кількістю сторінок, тоді слід точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул із джерела.

Посилання в тексті роботи на джерело зазначається порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у працях [1-7]...».

Якщо в тексті роботи необхідно зробити посилання на конкретні відомості, цитата наводиться в лапках, а посилання береться у квадратні дужки із зазначенням порядкового номера джерела в списку використаних джерел та відповідної сторінки. Наприклад: «… набуття наукового знання передбачає оперування фактами, які характеризують певне явище, розробку наукової гіпотези (теорії), яка пояснює те чи інше явище і постановку експерименту для доведення висунутої теорії [8, с. 37]».

Текст цитати необхідно точно відтворювати і наводити повністю, щоб не спотворити думки автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. У тексті роботи допускається непряме цитування автора (переказ, виклад думок автора своїми словами), при цьому слід точно викладати думки автора та давати відповідні посилання на джерело.

Посилання на ілюстрації в тексті роботи вказуються порядковим номером ілюстрації, наприклад «рис. 1.2».

Посилання на формули вказуються порядковим номером формули в дужках, наприклад «... у формулі (2.1)».

На всі таблиці роботи мають бути посилання в тексті, при цьому слово «таблиця» у тексті пишуть скорочено, наприклад «...у табл. 1.2».

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово «дивись», наприклад «див. табл. 1.3».

4. Формули в тексті роботи розміщуються після посилання на них. Вони відокремлюються від тексту інтервалами в один рядок зверху і знизу та розміщуються посередині сторінки. Формули, якщо вони громіздкі й складні, розташовуються на окремих рядках. Це стосується і нумерованих формул. Декілька однотипних невеликих формул подаються в одному рядку через кому, а іноді невеликі нескладні формули розміщуються безпосередньо в тексті.

Переноси у формулі допускаються лише на знаках рівності, плюс, мінус, множення і ділення з повторенням знака у наступному рядку.

Символи та коефіцієнти, що наводяться у формулі, описуються безпосередньо під нею в тій послідовності, в якій згадуються у формулі.

Значення кожного символу або числового коефіцієнта подається з нового рядка. Перший рядок починається словом «де» без двокрапки.

Номер формули розміщується на правому боці сторінки на рівні нижнього рядка.

5. Ілюстративний матеріал у роботі використовується з метою більш наочного представлення результатів досліджень та їх обґрунтування. Найчастіше в роботах використовуються такі види ілюстративних матеріалів: креслення, рисунки, таблиці, діаграми, графіки, схеми, фотографії.

Усі ілюстрації зазначаються у тексті роботи.

Назва ілюстрації розміщується відразу після її номера, внизу.

Цифровий матеріал роботи оформлюється у вигляді таблиць. Слово «Таблиця» починається з великої літери, прописується курсивом і розміщується у верхньому правому куті сторінки, а її назва - посередині, симетрично до тексту і наводиться жирним шрифтом.

 

Приклад побудови таблиці

Таблиця 1.1

Назва таблиці

Шапка

     
       

Рядки

         
         
 

Боковик

 

Графи (колонки)

Заголовки граф мають починатися з великих літер, підзаголовки - з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків має бути не менше ніж 8 міліметрів. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

Таблиця розміщується після першого згадування про неї в тексті так, щоб її можна було читати без обертання переплетеного блока рукопису або з обертанням за стрілкою годинника.

Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на наступну сторінку. У разі перенесення таблиці на інший аркуш слово «Таблиця», її номер і назва не повторюються, далі над іншими частинами праворуч пишуться скорочено слова «Продовж. табл.» і вказується тільки номер таблиці, наприклад: «Продовж. табл. 1.2».

Детальніше

У  жовтні-грудні 2016 року відбудеться  VІІ  Всеукраїнський Інтернет-турнір із природничих дисциплін для учнів 7-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів і вихованців позашкільних навчальних закладів відповідного віку.
Для участі в Турнірі необхідно до 31 жовтня заповнити реєстраційну форму, яка розміщена на сайті www.vpd.inhost.com.ua. Копію реєстраційної форми просимо надіслати до 31 жовтня 2016 р. для Дніпропетровського відділення Малої академії наук  на е-mail: dnepr-obl-man@yandex.ua.

Детальніше

У листопаді-грудні 2016 року Національний центр «Мала академія наук України» проводить Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН-Юніор Ерудит».

Положення про Конкурс розміщено на сайтах www.man.gov.ua та http://man-junior.org.ua у розділах «Нормативна база» та «Анонс заходів».

До участі у конкурсі запрошуються вихованці позашкільних навчальних закладів і учні 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Для участі  у конкурсі «МАН-Юніор Ерудит» необхідно до 15 жовтня надіслати  заявку (додаток) на електронну адресу junior.konkurs@gmail.com або на поштову адресу: Запорізький технічний ліцей, вул. Залізнична, 11, м. Запоріжжя, 69002 (з поміткою на конверті «Конкурс»).

Копію заявки на участь у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі «МАН-Юніор Ерудит» просимо надіслати до 15 жовтня 2016 р. для Дніпропетровського відділення Малої академії наук  на е-mail: dnepr-obl-man@yandex.ua.


Intel Eco Ukraine
 

Детальніше

Intel Eco Ukraine – всеукраїнський конкурс наукової творчості учнів, національний етап міжнародного конкурсу Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF). Детальна інформація на сайті http://intelecoukraine.org/

Наша мета – формувати та популяризувати науковий і творчий світогляд серед молодого покоління, єднати бізнес і науку, а також випробовувати український інноваційний потенціал на міжнародній арені.

Хто може взяти участь у конкурсі? 

Якщо ти молодий вчений, учень загальноосвітньої школи, ліцею чи гімназії, або студент навчального закладу 1 та 2 рівня акредитації. Якщо тобі від 13 до 18 років – конкурс Intel Eco Ukraine для тебе.

Всі дослідження презентовані на конкурсі мають бути проведені тобою самостійно за допомогою наукового керівника (наукового фахівця, викладача ВНЗ або школи).

Які проекти можуть взяти участь?

Проекти повинні бути презентацією досліджень та можуть бути виконані індивідуально або командно (2-3 учні що разом працювали над проектом).

Проекти, які є суто демонстраціями, інформаційними проектами, пояснювальними моделями або результатами дослідження літератури не підходять для участі у конкурсі.

Наукове шахрайство (плагіат, підроблення, використання чи представлення чужих досліджень тощо) недопустиме на будь-якому етапі процесу дослідження та конкурсу.

До участі допускають тільки ті проекти, презентації яких виконані у вигляді постеру. Розміри постеру: висота – 90 см, ширина – 90 см.

                                                                      Етапи конкурсу
Конкурс «Intel-Eкo Україна 2017» проводиться у два етапи:
- І етап – (з 3 жовтня до 29 грудня 2016 року) – реєстрація та заочний конкурс тез наукових досліджень.
- II етап – (з 31 січня до 3 лютого 2017 року) – персональний постерний захист проектів.

Для участі в І етапі конкурсу необхідно до 25 грудня 2016 року зареєструватися на сайті http://intelecoukraine.org.
ІІ етап конкурсу відбудеться з 31 січня до 3 лютого 2017 року в м. Києві у формі очного постерного захисту наукових проектів та наукового інтерв’ю з представниками журі Конкурсу.

Категорії Конкурсу

 •  Біологічні науки (ботаніка, зоологія, мікробіологія, біохімія тощо)
 •  Екологія та проблеми довкілля
 •  Екологічна інженерія та енергозберігаючі технології
 •  Науки про Землю (географія, геологія)
 •  Науки про Людину (анатомія, фізіологія, охорона здоров’я, психологія)
 •  Хімія
 •  Хімічна та біологічна інженерія

                                                                  Журі конкурсу

Твій науковий проект будуть оцінювати  видатні вчені та представники найбільш інноваційних компаній України та світу. Завдяки їм, ти дізнаєшся, сильні і слабкі сторони проекту, про те, як можна використовувати твою роботу на практиці і застосовувати результати своїх досліджень в науці та промисловості, а також як можна поліпшити проект.

                                                                     Нагороди

Головною нагородою конкурсу Intel Eco Ukraineє право представити свій проект та Україну на світовому фіналі конкурсу Intel ISEF, який щороку проходить в Сполучених Штатах Америки.

Додатково, за результати конкурсу, будуть відібрані представники України на інших міжнародних конкурсах: I-SWEEP (США), Genius Olympiad  (США), INESPO (Голландія).

Всі лауреати конкурсу отримують цінні нагороди від спонсорів та партнерів Intel Eco Ukraine.           

                                                                                       

Лист МОН України № 1/9-484 від 13.09.2016  «Про проведення науково-технічних конкурсів «Intel-Техно Україна 2016-2017» у рамках V Фестивалю інноваційних проектів «Sikorsky Challenge 2016» та «Intel-Eкo Україна 2017»      

Всеукраїнський заочний конкурс-огляд
внутрішнього та зовнішнього озеленення навчальних закладів

"Галерея кімнатних рослин"
 

Детальніше

Всеукраїнський заочний конкурс-огляд внутрішнього та зовнішнього озеленення навчальних закладів "Галерея кімнатних рослин" (далі конкурс) проводиться з метою залучення дітей та підлітків до роботи по озелененню та благоустрою території, формування екологічної культури особистості, активізація пізнавальної, творчої та просвітницької діяльності учнів, покращення внутрішнього та зовнішнього озеленення загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів

Завданнями конкурсу є:

- створення колекцій кімнатних рослин, збагачення їх видового складу;
- приведення куточка живої природи до вимог Положення про куточок живої природи загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.08.2002 № 456;

- підготовка та реалізація проектів озеленення приміщень, ландшафтного дизайну території закладу;

- виявлення, підтримка та пропагування кращого досвіду внутрішнього та зовнішнього озеленення навчальних закладів

Учасники конкурсу

Для участі у конкурсі запрошуються загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади.

Умови проведення конкурсу

Конкурс проводиться щорічно, починаючи з 2004/2005 навчального року. Підсумки конкурсу будуть підводитись щорічно: грудень поточного року та грудень наступного року. Матеріали по конкурсу надсилаються на адресу:
04074 м. Київ, вул. Вишгородська, 19 Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (відділ квітництва). Детальна інформація на сайті: https://nenc.gov.ua/old/1172.html

Вимоги до матеріалів для участі у конкурсі
Для участі в конкурсі надсилаються такі матеріали: звіти про проведену роботу;
відео- та фотоматеріали, стенди, планшети, макети; проекти по озелененню, фітодизайну та ландшафтному дизайну; інші матеріали, зміст яких відповідає меті та завданням конкурсу; інформація про колектив і керівника, що приймають участь у конкурсі.

 

 

 

  
Всеукраїнська інтернет-олімпіада «Крок до знань»  

Детальніше

До участі  в Олімпіаді  запрошуються учні  загальноосвітніх,  професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів віком від 6 до 18 років включно (1-11 класи) (далі – Учасники).

Для участі у Олімпіаді необхідно до 1 грудня зареєструватись на сайті   олімпіади  http://nenc.gov.ua/olympiad (процес   реєстрації   включає заповнення інформації про Учасника та сплати організаційного внеску за участь в заході).

Олімпіада проводиться в 2 етапи.

Перший   (відбірковий,   заочний)   етап   проводиться   у   формі   онлайн тестування Учасників Олімпіади.

За результатами тестування, Учасники, що отримали від 50 до 100 балів по кожному напряму, проходять до другого етапу.

В другому етапі (очний, фінальний) кожен Учасник представлятиме свій науковий проект. Презентація буде проходити у форматі наукових пікніків.

Адреса оргкомітету: 04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр. Для довідок: тел. (044) 430-02-60, 430-04-91.

Лист НЕНЦ Всеукраїнська інтернет-олімпіада «Крок до знань 2015»

 

 

 


Всеукраїнський біологічний форум учнівської та студентської молоді
«Дотик природи»

Детальніше

До   участі   в   заході   запрошуються   учні   загальноосвітніх,   професійно-технічних,   позашкільних   навчальних   закладів,   а   також  студенти   природничих факультетів   вищих   навчальних   закладів,  які  мають  досвід дослідницько-експериментальної роботи в галузях природничих наук.

Захід проходить в 2 етапи: І етап – відбірковий (заочний) – у липні-вересні,    ІІ етап – фінальний (очний) – жовтень (м. Києві). Для участі   в  І   етапі  форуму необхідно до 15 вересня   зареєструватися  в режимі  он-лайн на сайті  nenc.gov.ua/dotyk.html. 

На підставі  матеріалів,  поданих під час реєстрації,  організаційний комітет проведе відбір учасників фінального (очного) етапу заходу. Результати відбору будуть оприлюднені до кінця вересня  на сайті: www.nenc.gov.ua.

Детальна інформація про умови участі у заході − на сайті: www.nenc.gov.ua, за телефонами: 0 (44) 430-04-91,  430-02-60.                      

            

 

Відділення хімії та біології
(розподіл за призовим місцем)
№ з/п Назва районів (міст) 2012-2013 н.р. 2013-2014 н.р. 2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р.
І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ
1 Дніпропетровськ 6 9 11 7 7 14 5 10 14 2 6 10
2 Вільногірськ                   1    
3 Дніпродзержинськ 1 2 6     6   1 2 1   3
4 Жовті Води   1 3         1        
5 Кривий Ріг 1 3 7 1 5 7 2 2 8 1   8
6 Марганець   1 1                  
7 Нікополь     2                 1
8 Новомосковськ   1                    
9 Орджонікідзе                        
10 Павлоград                        
11 Першотравенськ                        
12 Синельникове                 1     1
13 Тернівка     1                  
14 Апостолівський р-н                        
15 Васильківський р-н                       1
16 Верхньодніпровський р-н                     1  
17 Дніпропетровський р-н     2   2 3       1 2  
18 Криворізький р-н                        
19 Криничанський р-н                        
20 Магдалинівський р-н                       1
21 Межівський р-н         1              
22 Нікопольський р-н                        
23 Новомосковський р-н                        
24 Павлоградський р-н                        
25 Петриківський р-н                        
26 Петропавлівський р-н                        
27 Покровський р-н                        
28 П’ятихатський р-н   1                    
29 Синельниківський р-н                        
30 Солонянський р-н   1                    
31 Софіївський р-н                        
32 Томаківський р-н                        
33 Царичанський р-н                        
34 Широківський р-н                       1
35 Юр'ївський р-н                        
36 Всього 8 19 33 8 15 30 6 15 25 6 9 26
37 РАЗОМ 60 53 46 41

 

Відділення хімії та біології

(кількість учасників за класами)

№ з/п Назва районів (міст) 2013-2014 н.р. 2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р.
9 10 11 9 10 11 9 10 11
1 Дніпропетровськ 5 11 40 1 11 40 3 11 22
2 Вільногірськ               1  
3 Дніпродзержинськ   4 7   3 11 1 1 9
4 Жовті Води     1     1     2
5 Кривий Ріг 4 14 22 2 10 24 6 16 11
6 Марганець     2     1      
7 Нікополь   3 2   2 3   1 2
8 Новомосковськ           2     1
9 Орджонікідзе 2   7     1      
10 Павлоград                  
11 Першотравенськ                  
12 Синельникове     4     5     3
13 Тернівка           1     2
14 Апостолівський р-н           1      
15 Васильківський р-н                 1
16 Верхньодніпровський р-н         2 1     3
17 Дніпропетровський р-н   1 9     1   1 4
18 Криворізький р-н                  
19 Криничанський р-н             1    
20 Магдалинівський р-н             1    
21 Межівський р-н     4     4     3
22 Нікопольський р-н     1     2     1
23 Новомосковський р-н                  
24 Павлоградський р-н                  
25 Петриківський р-н                  
26 Петропавлівський р-н                  
27 Покровський р-н           2      
28 П’ятихатський р-н                  
29 Синельниківський р-н           1     1
30 Солонянський р-н               1  
31 Софіївський р-н                  
32 Томаківський р-н 2                
33 Царичанський р-н                  
34 Широківський р-н                 1
35 Юр'ївський р-н     1     1   2 2
36 Всього 13 33 100 3 28 102 12 34 68
37 РАЗОМ 146 133 114

 

Статистична інформація

про результати участі вихованців Дніпропетровської Малої академії наук учнівської молоді

у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

 учнів-членів Малої академії наук України

2013-2014 навчальний рік

 

Секція

Місце проживання

Кількісний розподіл переможців

за класами навчання

Обласний центр

Міста, районні центри

Села, селища міського типу

Усього

кількість

8 – 9 клас

10 клас

11 клас

учасників

 

переможців

учасників

переможців

 

учасників

переможців

учасників

переможців

Загальна біологія

6

5

7

2

1

 

14

7

 

3

11

Біологія людини

9

6

5

1

1

 

15

7

1

3

11

Зоологія, ботаніка

3

2

8

3

 

 

11

5

1

4

6

Медицина

9

3

18

2

2

1

29

6

 

4

25

Валеологія

5

3

9

3

 

 

14

6

2

2

10

Психологія

7

4

22

5

4

2

33

11

 

10

23

Хімія

16

5

10

3

4

3

30

11

6

9

15

РАЗОМ:

55

28

79

19

12

6

146

53

10

35

101

 

Статистична інформація

про результати участі вихованців Дніпропетровської Малої академії наук учнівської молоді

у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

 учнів-членів Малої академії наук України

2014-2015 навчальний рік

 

Секція

Місце проживання

Кількісний розподіл переможців

за класами навчання

Обласний центр

Міста, районні центри

Села, селища міського типу

Усього

кількість

8 – 9 клас

10 клас

11 клас

учасників

 

переможців

учасників

переможців

 

учасників

переможців

учасників

переможців

Загальна біологія

10

7

3

1

3

 

16

8

 

4

12

Біологія людини

8

5

5

1

 

 

13

6

1

5

7

Зоологія, ботаніка

4

4

11

3

 

 

15

7

 

5

10

Медицина

4

1

12

2

7

 

23

3

 

2

21

Валеологія

3

2

8

3

1

 

12

5

1

3

8

Психологія

8

4

21

8

 

 

29

12

2

7

20

Хімія

12

7

12

1

1

 

25

8

4

10

11

РАЗОМ:

49

30

72

19

12

0

133

49

8

36

89

 

Статистична інформація

про результати участі вихованців Дніпропетровської Малої академії наук учнівської молоді

у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

 учнів-членів Малої академії наук України

2015-2016 навчальний рік

 

Секція

Місце проживання

Кількісний розподіл переможців

за класами навчання

Обласний центр

Міста, районні центри

Села, селища міського типу

Усього

кількість

8 – 9 клас

10 клас

11 клас

учасників

 

переможців

учасників

переможців

 

учасників

переможців

учасників

переможців

Загальна біологія

5

4

5 3 6 1 16 8

4

2

10

Біологія людини

1

 

- 4 3 4 1 9 4

-

1 8

Зоологія, ботаніка

3

2 9 3

2

1

14

6

2

2

10

Медицина

7

1 9 - 5

1

21

2

2

4

15

Валеологія

2

1 10 3 -

-

12

4

-

5 8

Психологія

9

3 9 4

4

1

22

8

1

10 11

Хімія

10

7 8 1 2

1

20

9

2

10 8

РАЗОМ:

37

18 54 17

23

6

114

41

10

34 70