Дніпропетровське відділення Малої академії наук України


запам'ятати

 

Відділення мовознавства

 

Українська мова 11 клас, Єрмоленко С.Я.

основний підручник, рівень стандарту

 

Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т.
Видавництво: Грамота
Предмет: Українська мова 11 клас
Рік видавництва: 2011
Сторінок: 336

Учебник содержит учебный материал по синтаксису, пунктуации, лингвистики текста, стилистики, культуры речи и коммуникации. В издании рассмотрены основные принципы риторики как науки и искусства, виды речевой деятельности. Издание соответствует действующей программе Министерства образования и науки Украины по украинскому языку для 11 класса (уровень стандарта).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Українська мова 11 клас, Тихоша В.І.

академічний, профільний рівень, основний підручник


Тихоша В.І., Плющ М.Я., Караман С.О., Караман О.В.
Видавництво: Освіта
Предмет: Українська мова 11 клас
Рік видавництва: 2012
Сторінок: 416

Підручник з української мови для 11 класу дозволить не просто узагальнити всі знання, що були отримані протягом навчання в школі, а й надасть можливість повторити і закріпити пройдений матеріла. Так, розглядаються всі розділи мови, тобто пунктуація, синтаксис, орфографія, стилістика, морфологія, стилістика, лексикологія, фразеологія. Ми маємо надію на те, що цей підручник стане вірним порадником, а також вкаже правильний напрямок для подальшого вдосконалення своїх знань рідної мови, збагатить духовно і допоможе розвинути свої творчі здібності. Адже від рівня оволодіння державною мовою залежить майбутнє, здатність оволодіти обраною професією і досягнення успіху.

 

 

 

 

 

 

 

Гальона Н. Основи мовознавчої творчості в МАН : Навчально-методичний посібник / Відп. За випуск О.Лісовий. – К. : 2012. – 360 с.

 

Ландар Ю.В. Наукові дослідження учнів Малої академії наук України  у галузі лінгвістики. – К. : ТОВ «Праймдрук», 2011. – 20 с.

 

Нельке К. Проведение презентаций / Пер. с нем. Д.В.Ковалевой – 2-е изд., Москва : Омега-Л, 2007. – 144 с.

 

Обухов А.С. Развитие исследовательской деятельности учащихся. – М. : Издательство «Прометей», МГПУ, 2006. – 224 с.

 

Пономарев Я.А. Психология  творчества. – М. : Наука, 1976. – 304 с.

 

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект : 75 простых правил. – М. : ГУ-ВШЕ, 2001.  203 с.

 

Харченко В.С. Как заниматься наукой. – Белгород, 1996. – 208 с.

 

Загнітко А.П., Домрачева І.Р. Основи мовленнєвої діяльності. — Донецьк : Український культурологічний центр, 2001. 

 

Кочерган М.П. Загальне мовознавство. — Видання 3-тє, доповнене. — К. : ВЦ «Академія», 2010. 

 

Дорошенко С.І. Загальне мовознавство : навч. посіб. — Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 

 

Філологія (збірник наукових праць) : Збірник праць.  Київ, 2009.

 

Зеленько Анатолій Степанович. Загальне мовознавство : навч. посіб. — К. : Знання, 2010. 

 

Аналогісти; Аномалісти // Енциклопедичний словник класичних мов / Л.Л.Звонська, Н.В.Корольова, О.В.Лазер-Паньків та ін. — К. : ВПЦ «Київський університет», 2017. 

 

Порівняльно-історичне мовознавство; Реконструкція мовна // Енциклопедичний словник класичних мов / Л.Л.Звонська, Н.В.Корольова, О.В.Лазер-Паньків та ін. — К. : ВПЦ «Київський університет», 2017. 

 

Бевзенко С.П. Історія українського мовознавства. – К., 1991.

 

Масенко Л.Т. Альтернативне мовознавство шістдесятників // Українська мова. — 2004.

 

Русанівський В.М. Україністика // Українська мова : Енциклопедія. – К., 2000.

 

Селігей П.О. Історія українського мовознавства XX – початку XXI століть // Історія української культури : У 5 т. – Т. 5 : Українська культура XX – початку XXI століть. – Кн. 3 : Культура та розвиток науки і технологій в Україні. – К. : Наук. думка, 2012.

 

 

Українське мовознавство у західних і південних слов’ян. – К., 2005.

 

Основи лінгвістичних досліджень = Fundamentals of Linguistic Research : підруч. для вузів / О.Ф.Федоренко, С.М.Сухорольська, О.В.Руда. — Л. : Вид. центр Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2009. 

 

Кочерган М.П. Вступ до мовознавства. — К. : Академія, 2000.

 

Ющук І.П. Лекції зі вступу до мовознавства : навчальний посібник. — К. : Вид. Міжнар. ін-ту лінгвістики і права. — 1995.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Список електронних підручників, рекомендованих МОН 


https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/pidruchniki/elektronni-pidruchniki

 

Сайти

 

Закордонні бібліотеки

 

Internet Archive. Цей портал може похвалитися понад трьома мільйонами текстів, більше, ніж мільйоном відео і такою ж кількістю аудіозаписів.

 

Проект Гутенберг, що містить понад 36 тисяч безкоштовних електронних книг. Знайти потрібний твір можна, використовуючи пошук за мовою або тематикою книги.

 

OpenLibrary – бібліотека творів класичної літератури, налічує понад мільйон матеріалів різними мовами.

 

Електронна бібліотека української літератури Торонтськогго університету (Канада) – особистий проект  професора університету Максима Тарнавського. Бібліотека створена для забезпечення вільного і безкоштовного доступу до електронних текстів української літератури всім зацікавленим читачам, особливо студентам поза межами України, де доступ до українськомовних текстів обмежений.

 

Бібліотека  Університету Аделаїди містить роботи з літератури, філософії, релігії, історії та інших тематик, а також твори художньої літератури мовою оригіналу.

 

Бібліотека Пенсильванського університету налічує більше двох мільйонів безкоштовних електронних книг, тематика – від історії до юриспруденції та медицини. Книги можна завантажити у форматі zip або txt.

 

Bartleby пропонує доступ до художньої та наукової літератури.

 

ERIC – інформаційний центр навчальних ресурсів (The Education Resources Information Center, ERIC), фінансується Інститутом педагогічних наук Міністерства освіти США, надає доступ до 1,5 мільйона бібліографічних записів – цитат, статей, журналів та інших матеріалів, пов’язаних із викладанням та навчанням, з яких приблизно чверть доступні у повнотекстовій версії.

Підготовка до ЗНО з української мови 2020:
Мовні норми

 

Підготовка до ЗНО з української мови 2020:
Власне висловлювання

 

Статистична інформація

про результати участі вихованців Дніпропетровської Малої академії наук учнівської молоді
у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої академії наук України

2015-2016 навчальний рік

 

Секція

Місце проживання

Кількісний розподіл учасників

за класами навчання

Обласний центр

Міста, районні центри

Села, селища міського типу

Усього

кількість

8 – 9 клас

10 клас

11 клас

Кількість учасників

Кількість переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Українська мова

11

4

15

5

4

-

30

9

4

10

16

Російська мова

1

-

3

2

-

-

4

2

-

1

3

Англійська мова

16

5

35

15

3

-

54

20

17

17

20

Німецька мова

-

-

9

2

-

-

9

2

6

2

1

Французька мова

2

-

1

1

-

-

3

1

-

2

1

Іспанська мова

1

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

РАЗОМ:

31

9

63

25

7

-

101

34

27

33

41

 

Статистична інформація

про результати участі вихованців Дніпропетровської Малої академії наук учнівської молоді
у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої академії наук України

2016-2017 навчальний рік

 

Секція

Місце проживання

Кількісний розподіл учасників

за класами навчання

Обласний центр

Міста, районні центри

Села, селища міського типу

Усього

кількість

8 – 9 клас

10 клас

11 клас

Кількість учасників

Кількість переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Українська мова

15

4

15

8

1

-

31

12

7

16

8

Російська мова

2

1

-

-

-

-

2

1

-

1

1

Англійська мова

19

4

38

23

-

-

57

27

16

21

20

Німецька мова

2

-

11

6

-

-

13

6

4

6

3

Французька мова

-

-

3

2

-

-

3

2

1

2

-

Іспанська мова

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

РАЗОМ:

38

9

67

39

1

0

106

48

28

46

32

 

Статистична інформація

про результати участі вихованців Дніпропетровської Малої академії наук учнівської молоді
у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої академії наук України

2017-2018 навчальний рік

 

Секція

Місце проживання

Кількісний розподіл учасників

за класами навчання

Обласний центр

Міста, районні центри

Села, селища міського типу

Усього

кількість

8 – 9 клас

10 клас

11 клас

Кількість учасників

Кількість переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Українська мова

15

5

15

7

2

-

32

12

6

16

10

Російська мова

1

-

1

-

-

-

2

-

-

1

1

Англійська мова

15

5

35

17

6

-

56

22

12

22

22

Німецька мова

-

-

6

3

1

-

7

3

-

6

1

Французька мова

-

-

3

2

-

-

3

2

-

1

2

Іспанська мова

2

-

-

-

-

-

2

-

1

1

-

Польська мова - - 6 3 - - 6 3 1 4 1

РАЗОМ:

33

10

66

32

9

-

108

42

20

51

37

 

Статистична інформація

про результати участі вихованців Дніпропетровської Малої академії наук учнівської молоді
у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої академії наук України

2018-2019 навчальний рік

 

Секція

Місце проживання

Кількісний розподіл учасників

за класами навчання

Обласний центр

Міста, районні центри

Села, селища міського типу

Усього

кількість

8 – 9 клас

10 клас

11 клас

Кількість учасників

Кількість переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Українська мова

8

4

8

5

4

-

20

9

4

8

8

Російська мова

2

1

-

-

-

-

2

1

-

1

1

Англійська мова

7

4

30

10

2

1

39

15

9

8

22

Німецька мова

-

-

5

3

3

1

6

3

-

3

3

Французька мова

-

-

3

1

1

-

3

1

2

1

-

Іспанська мова

1

1

-

-

-

-

1

1

-

1

-

Польська мова 1 - 7 3 3 - 8 3 1 4 3

РАЗОМ:

19

10

53

22

7

1

79

33

16

26

37

 

Статистична інформація
про результати участі вихованців Дніпропетровської Малої академії наук учнівської молоді
у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт
учнів-членів Малої академії наук України

2019-2020 навчальний рік

 

Секція

Місце проживання

Кількісний розподіл учасників

за класами навчання

Обласний центр

Міста, районні центри

Села, селища міського типу

Усього

кількість

8 – 9 клас

10 клас

11 клас

Кількість учасників

Кількість переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Українська мова

10

5

27

12

2

1

39

17

7

21

11

Російська мова

1

1

2

1

-

-

3

2

-

1

2

Англійська мова

6

3

29

13

4

1

39

18

17

12

10

Німецька мова

1

-

3

3

1

-

5

3

-

3

2

Французька мова

-

-

1

1

-

-

1

1

-

1

-

Іспанська мова

2

-

-

-

-

-

2

-

-

-

2

Польська мова 1 1 3 2 - - 4 3 - 1 3

РАЗОМ:

21

10

65

32

7

2

93

44

24

39

30