Дніпропетровське відділення Малої академії наук України


запам'ятати

 

Відділення наук про Землю

 

1. Алфьоров М. А. Урбанізаційні процеси в Україні в 1945–1991 рр: Монографія. — Донецьк: Донецьке відділення НТШ ім. Шевченка, ТОВ «Східний видавничий дім», 2012. 

2. Безуглий В. В. Економічна ї соціальна географія зарубіжних країн. — Київ: Академія, 2007. 

3. Биченко Л. А. Актуальні питання розвитку міських агломерацій // Актуальні проблеми державного управління. — 2011. — № 2 (40). 

4. Бородін Є. І., Іваненко В. В., Недосєкіна Т. В. Дніпропетровщина історія рідного краю. — Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 2008. 

5. Всеукраїнський комітет статистики [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

6. Державна служба України з надзвичайних ситуацій «Огляд стану забруднення навколишнього природного середовища в Україні у 2013 році за даними спостережень мережі національної гідрометслужби України».

7. Дніпропетровський обласний комітет статистики [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://dneprstat.gov.ua/

8. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара «Методичні вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни «Географія рідного краю». 

9. Заставний Ф. Д. Економічна і соціальна географія України. — Київ: Форум, 2000. 

10. Зеленська Л. І., Афанасьєв О. Є. Географія рідного краю. Дніпропетровщина. — Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 2006. 

11. Ісаєв Д. В., Гісем О. І., Мартинюк О. О. Атлас з історії України 7 клас, ЗАТ «Інститут передових технологій».

12. Історія міст і сіл Української РСР. Том 4. Дніпропетровська область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1971.

13. Масляк П. О., Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Словник – довідник учня з економічної та соціальної географії світу. — Київ: Лібра,1996. 

14. Масляк П. О., Шищенко П. Г. Географія України. — Київ: Зодіак-еко, 1996. 

15. Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Вступ до соціальної географії: Навч. посіб. — К.: Т-во «Знання», 2000. – (Вища освіта ХХІ століття).

16. Паламарчук Л. Б., Гільберг Т. Г., Безуглий В. В. Географія: піруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. — Київ: Генеза, 2010. 

17. Пасенко Л., Сорока М.,  Капіруліна С., Паламарчук Л. Новий довідник «Географія». — Київ: Казка, 2010.

18. Проект «Стратегія розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року».

19. Симагін Ю. А. «Територіальна організація населення». — Москва, 2005. 

20. Топчієв О. Г. Основи суспільної географії. — Одеса: Астропринт, 2009. 

21. Трейвіш А. Т., Нефедова Т. Г. Теорія диференціальної урбанізації [Електронний ресурс]. — Режим ддоступу: http://www.demoscop.weekly

22. Ходько Н., Жолудь О., Алієва О., Романюк О. Профіль Дніпропетровської області: демографія, економіка, екологія, бюджет. 

23. Шматько О. Є., Байназаров А. М., Височин М. Ю. Практичний довідник «Географія за всією шкільною програмою». — Харків, 2009. 

 

 

 

 

Обласні літні профільні школи
Дніпропетровського відділення Малої академії наук України
геолого-географічного напряму 2017

 

 

Міжнародна науково-практична конференція
«Україна очима молодих» учнів МАН (травень 2017)

 

 

Жовтоводська молодь за екологічну свідомість
 

 

 

Від шкільного гуртка до кандидата наук.
Досягнення жовтоводських школярів

 

 

Ілля Ємельянцев  11-класник, який переймається недитячими питаннями
 

 

 

 
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЄКТІВ «ЕКО-ПОГЛЯД»
Конкурс «Eко-погляд

 

Детальніше

Мета конкурсу – популяризувати знання з екології, географії, дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) і суміжних галузей науки, підтримати обдарованих дітей та учнівську молодь, залучити їх до науково-дослідницької діяльності в гуртках і секціях наукових відділень Малої академії наук України.
До участі запрошуються учні закладів загальної середньої освіти і вихованці закладів позашкільної освіти.
Структура конкурсу:
1. Реєстрація.
2. Навчання в онлайн-форматі. Навчальна програма поєднує курс екології та курс роботи з даними ДЗЗ. Учні, які пройшли навчання, отримають сертифікат.
Конкурс проєктних робіт:
-  проєктні роботи мають бути надіслані на пошту [email protected] з 1 грудня до 1 березня (заочний етап конкурсу);
-  журі Конкурсу розглядає подані учасниками проєктні роботи і визначає учасників II етапу;
- список учасників ІІ етапу Конкурсу (15 осіб за рейтингом) публікується на сайті НЦ «МАНУ» не пізніше ніж за один місяць до початку проведення ІІ етапу;
- II етап Конкурсу проводиться у формі захисту проєктних робіт.

Положення про Всеукраїнський конкурс "Еко-погляд"

Статистична інформація

про результати участі вихованців Дніпропетровської Малої академії наук учнівської молоді

у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

 учнів-членів Малої академії наук України

Відділення наук про Землю

2015-2016 н.р.

 

 

Секція

Місце проживання

Кількісний розподіл переможців

за класами навчання

Обласний центр

Міста, районні центри

Села, селища міського типу

Усього

кількість

8 – 9 клас

10 клас

11 клас

учасників

переможців

учасників

переможців

учасників

переможців

учасників

переможців

Географія та ландшафтознавство

4

1

12

3

-

-

16

4

4

3

6

Геологія, геохімія та мінералогія

-

-

7

3

-

-

7

3

2

1

4

Кліматологія та метеорологія

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

Гідрологія

-

-

2

-

-

-

2

-

-

-

2

РАЗОМ:

4

1

22

7

-

-

26

8

6

4

16

 

Статистична інформація

про результати участі вихованців Дніпропетровської Малої академії наук учнівської молоді

у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

 учнів-членів Малої академії наук України

Відділення наук про Землю

2016-2017 н.р.

 

 

Секція

Місце проживання

Кількісний розподіл переможців

за класами навчання

Обласний центр

Міста, районні центри

Села, селища міського типу

Усього

кількість

8 – 9 клас

10 клас

11 клас

учасників

переможців

учасників

переможців

учасників

переможців

учасників

переможців

Географія та ландшафтознавство

11

1

4

3

1

-

16

4

1

6

9

Геологія, геохімія та мінералогія

4

2

17

8

-

-

21

10

13

7

1

Кліматологія та метеорологія

-

-

1

1

1

-

2

1

1

-

1

Гідрологія

1

-

-

-

1

1

2

1

-

1

1

РАЗОМ:

16

3

22

12

3

1

41

16

15

14

12

 

Статистична інформація

про результати участі вихованців Дніпропетровської Малої академії наук учнівської молоді

у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

 учнів-членів Малої академії наук України

Відділення наук про Землю

2017-2018 н.р.

 

 

Секція

Місце проживання

Кількісний розподіл переможців

за класами навчання

Обласний центр

Міста, районні центри

Села, селища міського типу

Усього

кількість

8 – 9 клас

10 клас

11 клас

учасників

переможців

учасників

переможців

учасників

переможців

учасників

переможців

Географія та ландшафтознавство

2

-

11

4

2

-

15

4

2

5

8

Геологія, геохімія та мінералогія

7

4

11

2

1

-

19

6

5

9

5

Кліматологія та метеорологія

-

-

1

1

-

-

1

1

-

1

-

Гідрологія

3

-

3

2

-

-

6

2

-

1

5

РАЗОМ:

12

4

26

9

3

-

41

13

7

16

18

 

Статистична інформація

про результати участі вихованців Дніпропетровської Малої академії наук учнівської молоді

у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

 учнів-членів Малої академії наук України

Відділення наук про Землю

2018-2019 н.р.

 

 

Секція

Місце проживання

Кількісний розподіл переможців

за класами навчання

Обласний центр

Міста, районні центри

Села, селища міського типу

Усього

кількість

8 – 9 клас

10 клас

11 клас

учасників

переможців

учасників

переможців

учасників

переможців

учасників

переможців

Географія та ландшафтознавство

4

1

13

5

-

-

17

6

2

9

6

Геологія, геохімія та мінералогія

5

2

10

3

1

-

16

5

2

10

4

Кліматологія та метеорологія

-

-

2

1

-

-

2

1

-

-

2

Гідрологія

4

1

3

2

-

-

7

3

2

3

2

РАЗОМ:

13

4

28

11

1

-

42

15

6

22

14

 

Статистична інформація

про результати участі вихованців Дніпропетровської Малої академії наук учнівської молоді

у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

 учнів-членів Малої академії наук України

Відділення наук про Землю

2019-2020 н.р.

 

Секція

Місце проживання

Кількісний розподіл переможців

за класами навчання

Обласний центр

Міста, районні центри

Села, селища міського типу

Усього

кількість

8 – 9 клас

10 клас

11 клас

учасників

переможців

учасників

переможців

учасників

переможців

учасників

переможців

Географія та ландшафтознавство

2

-

5

3

1

-

8

3

1

3

4

Геологія, геохімія та мінералогія

4

2

8

3

1

1

13

6

2

2

9

Кліматологія та метеорологія

-

-

3

2

-

-

3

2

1

-

2

Гідрологія

2

-

2

2

4

2

8

4

-

5

3

РАЗОМ:

8

2

18

10

6

3

32

15

4

10

18