Дніпропетровське відділення Малої академії наук України


запам'ятати

 

НАУКОВІ ПОШУКИ ЮНИХ ГЕОГРАФІВ

8 січ. 2020
Заняття гуртка «Наукові дослідження в галузі географії».

  Юні географи міста Жовті Води, вихованці гуртка «Наукові дослідження в галузі географії» комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради» під керівництвом Башлик Ганни Миколаївни під час заняття на тему: «Глобальні зміни клімату» продемонстрували мистецтво публічного виступу.

  Публічний захист робіт є завершальним етапом під час проведення конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. Він дає можливість серед обдарованих учнів визначити найкращих. Саме тому дуже важливо, щоб виступ був науковим, тобто добре аргументованим, зрозумілим, граматично точним, переконливим. Текст виступу може супроводжуватися додатковими матеріалами (схемами, кресленнями, таблицями, діаграмами, графіками, слайдами, фото-, кіно- та відеоматеріалами, плакатами, мультимедійним демонструванням тощо), які унаочнюють доведення відповідних положень наукової роботи, зроблених висновків та внесених пропозицій.