Дніпропетровське відділення Малої академії наук України


запам'ятати

 

Перелік наукових відділень і секцій

Перелік

наукових відділень і секцій Малої академії наук України, в яких проводиться Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт

учнів-членів Малої академії наук України

 

 

Назва відділення

 

 

Секція

 

І. Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

1. Українська література

2. Зарубіжна література

3. Фольклористика

4. Теорія, історія мистецтв та арткритика

5. Літературна творчість

6. Кримськотатарська гуманітаристика
 ІІ. Філології

1. Українська мова

2. Іспанська мова та іспаномовна література

3. Англійська мова та англомовна література

4. Німецька мова та німецькомовна література

5. Французька мова та франкомовна література

6. Польська мова та польськомовна література 

 ІІІ. Філософії та

суспільствознавства

1. Філософія

2. Соціологія

3. Правознавство

4. Релігієзнавство 

5. Педагогіка

6. Журналістика

7. Психологія

IV. Історії

1. Історія України

2. Археологія

3. Історичне краєзнавство

4. Етнологія

5. Всесвітня історія

V. Наук про Землю

1. Географія

2. Геологія, гідрогеологія, геофізика

3. Кліматологія та метеорологія

4. Гідрологія

5. Геоінформаційні системи та дистанційне зондування Землі

VІ. Інженерії та матеріалознавства

1. Технології виробництва

2. Електроніка та приладобудування

3. Матеріали та адитивні технології

4. Аерокосмічна техніка та оборонні технології

5. Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології

6. Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження

7. Прикладна механіка і машинобудування

8. Автоматизація та робототехніка

9. Енергетика та електротехніка

VІІ. Інформаційних технологій

1. Комп’ютерна інженерія

2. Кібербезпека

3. Програмна інженерія

4. Системи та технології штучного інтелекту

5. Iнтернет-технології та вебдизайн

6. Навчальні, ігрові програми та віртуальна реальність

VIІІ. Математики

 

1. Математика

2. Прикладна математика

3. Статистика

IX. Фізики і астрономії

1. Теоретична фізика

2. Прикладна  фізика

3. Астрономія 

4. Аерофізика та космічні дослідження

X. Економіки

1. Економіка та економічна політика

2. Прикладна мікро- та макроекономіка

3. Фінанси, банківська справа та страхування

4. Менеджмент та маркетинг

XI. Хімії і біології

 

 

1. Загальна біологія

2. Біологія людини

3. Ботаніка

4. Зоологія

5. Медицина

6. Охорона здоров'я

7. Загальна та неорганічна хімія

8. Органічна хімія та біохімія

ХІI. Екології і аграрних наук

1. Екологія

2. Охорона довкілля та раціональне природокористування

3. Агрономія

4. Технологія виробництва продукції тваринництва та ветеринарна медицина

5. Лісове і садово-паркове господарство

6. Селекція та генетика