Дніпропетровське відділення Малої академії наук України


запам'ятати

 

Перелік наукових відділень і секцій

Перелік

наукових відділень і секцій Малої академії наук України, в яких проводиться Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт

учнів-членів Малої академії наук України

 

 

Назва відділення

 

 

Секція

 

І. Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

1. Українська література

2. Зарубіжна література

3. Фольклористика

4. Мистецтвознавство

5. Літературна творчість

6. Кримськотатарська гуманітаристика
 ІІ. Мовознавства

1. Українська мова

2. Іспанська мова

3. Англійська мова

4. Німецька мова

5. Французька мова

6. Польська мова

 ІІІ. Філософії та

суспільствознавства

1. Філософія

2. Соціологія

3. Правознавство

4. Релігієзнавство 

5. Педагогіка

6. Журналістика

7. Психологія

IV. Історії

1. Історія України

2. Археологія

3. Історичне краєзнавство

4. Етнологія

5. Всесвітня історія

V. Наук про Землю

1. Географія

2. Геологія, гідрогеологія, геофізика

3. Кліматологія та метеорологія

4. Гідрологія

5. Геоінформаційні системи та дистанційне зондування Землі

VІ. Технічних наук

1. Технологічні процеси та перспективні технології

2. Електроніка та приладобудування

3. Матеріалознавство

4. Авіа- та ракетобудування, машинобудування і робототехніка

5. Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології

6. Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження

7. Науково-технічна творчість та винахідництво

VІІ. Інформаційних технологій

1. Комп’ютерна інженерія

2. Кібербезпека

3. Програмна інженерія

4. Системи та технології штучного інтелекту

5. Internet-технології та WEB дизайн

6. Навчальні, ігрові програми та віртуальна реальність

VIІІ. Математики

 

1. Математика

2. Прикладна математика

3. Статистика

IX. Фізики і астрономії

1. Теоретична фізика

2. Прикладна  фізика

3. Астрономія 

4. Аерофізика та космічні дослідження

X. Економіки

1. Економічна та економічна політика

2. Прикладна мікро- та макроекономіка

3. Фінанси, банківська справа та страхування

4. Менеджмент та маркетинг

XI. Хімії і біології

 

 

1. Загальна біологія

2. Біологія людини

3. Ботаніка

4. Зоологія

5. Медицина

6. Охорона здоров'я

7. Хімія

ХІI. Екології і аграрних наук

1. Екологія

2. Охорона довкілля та раціональне природокористування

3. Агрономія

4. Технологія виробництва продукції тваринництва та ветеринарна медицина

5. Лісознавство

6. Селекція та генетика