Дніпропетровське відділення Малої академії наук України


запам'ятати

 

Відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

 

Українська література 11 клас,

Семенюк Г.Ф.

основний підручник, рівень стандарту, академічний

 

Семенюк Г.Ф., Ткачук М.П., Слоньовська О.В.
Видавництво: Освіта
Предмет: Українська література 11 клас
Рік видавництва: 2011
Сторінок: 422

В 11 класі ви отримаєте можливість торкнутися літературного процесу в Україні ХХ-ХХІ століття. Це був непростий час в політичному розумінні, час появи і розвитку різних суперечливих між собою естетичних поглядів, які формувалися під впливом заборон і переслідувань митців слова. Ви побачите як в нашій культурі утвердився модернізм з його стилями і течіями, побачите на власні очі національне відродження 20-30 років.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Українська література 11 клас,

Мовчан Р.В.

підручник академічного рівня та рівня стандарту

 

Мовчан Р.В., Пахаренко В.І., Авраменко О.М.
Видавництво: Грамота
Предмет: Українська література 11 клас
Рік видавництва: 2011
Сторінок: 352

Література ХХ століття – багатогранна, цікава і неоднозначна. Саме період від 1920 року і до сьогодення розглядається підручником з української літератури для 11 класу. Це був непростий час, адже в суспільстві витали різні погляди, відбувалися кардинальні зміни в суспільному устрої, мали місце дуже важливі історичні події, що відображалося в творах митців того часу. В часи радянської влади багато хто з письменників були вимушені писати не зовсім те, що веліло їх серце. Але закрити голос народу жорстокій машині влади не вдалося, бо письменники говорили про наболіле всупереч усім заборонам і переслідуванням. Результатом заборон стала поява і розвиток кількох потоків творення української літератури в УРСР, в еміграції і в Західній Україні. Гортаючи сторінки романів, повістей і розповідей того часу варто все це сприймати через призму сучасності, в якій жили майстри слова. 

 

 

 

 

 

Мистецтвознавство

Література в контексті культури (збірка наукових праць) : Збірник праць / В.А.Гусєв.  Дніпропетровськ, 2008.

Проблеми поетики (збірка наукових праць) : Збірник праць. — Київ, 1999.

Короткий енциклопедичний словник з культури. — К. : Україна, 2003. 

Історія мистецтв: навч. посіб. / О. Л. Шевнюк. — Київ : Освіта України, 2015

Історія образу. Мистецтво 2000-х: [зб. ст.] / В. Бурлака ; Фонд. підтримки візуал. дослідж. — К. : Обнова, 2000. 

Мистецтво ; Мова мистецтва // Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / авт.-уклад. Ю.І.Ковалів. — Київ : ВЦ «Академія», 2007.

Короткий енциклопедичний словник з культури. — К. : Україна, 2003.

 

Фольклористика

Кирчів Роман. Двадцяте століття в українському фольклорі. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2010.

Українська фольклористика : акценти сьогодення / Микола Костянтинович Дмитренко ; В.о. Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського. – К. : Сталь, 2008.

Фольклористика у класичних університетах України (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.) : навч. посібн. / Мирослава Петрівна Вовк. – К. : Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, 2014.

Українська фольклористика : історія, теорія, практика / Микола Костьович Дмитренко. – К. : Часопис "Народознавство", 2001.

Нариси до історії української фольклористики : Навч. посіб. для студ. вузів / Я. І. Гарасим. – К. : Знання, 2009. 

Українська фольклористика другої половини XIX століття: школи, постаті, проблеми : Монографія / Микола Костьович Дмитренко ; В. о. Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського. – К. : Сталь, 2004.

Українська фольклористика : словник-довідник / Уклад. і ред. Михайло Чорнопиский ; Ред. Оксана Давидова. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008.

Вовк М. Фольклористика у класичних університетах України (ХІХ – початок ХХІ ст.) : словник термінів / Мирослава Вовк. – К. : ІПООД НАПН України, 2014.

Столярчук Б. Фольклористи України : Біографічний словник. — Рівне, 1994.

Івановська Олена. Український фольклор: семантика і прагматика традиційних смислів. Підручник. — Київ : ВПК “Експрес-Поліграф”, 2012.

Гарасим Ярослав. Національна самобутність естетики українського пісенного фольклору. — Львів : НВФ “Українські технології”, 2010.

Українська фольклористика // Мала енциклопедія етнодержавознавства / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Упорядник Ю.І.Римаренко та ін. — Київ : «Генеза», «Довіра», 1996.

Казкознавство // Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / авт.-уклад. Ю.І.Ковалів. — Київ : ВЦ «Академія», 2007.

Методика збиральної роботи у фольклористиці ; Самозародження сюжетів ; Теорія у фольклористиці ; Теорія самозародження сюжетів; Фольклористика // Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / авт.-уклад. Ю.І.Ковалів. — Київ : ВЦ «Академія», 2007. 

Рід фольклорний // Лексикон загального та порівняльного літературознавства. – Чернівці : Золоті литаври / голова ред. А.Волков. — 2001. 

 

Літературознавство

Літературознавчий словник-довідник за редакцією Р.Т.Гром'яка, Ю.І.Коваліва, В.І.Теремка. — К. : ВЦ «Академія», 2007.

Українське літературознавство постколоніального періоду : моногр. / Петро Іванишин. — К. : ВЦ «Академія», 2014. 

Літературознавство та інші науки // Лексикон загального та порівняльного літературознавства. – Чернівці : Золоті литаври / голова ред. А.Волков. — 2001.

Літературний процес // Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. — Київ : ВЦ «Академія», 2007. 

Стадіальність ; Традиції і новаторство // Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / авт.-уклад. Ю.І.Ковалів. — Київ : ВЦ «Академія», 2007. 

Мала літературна енциклопедія / Павло Богацький. — Сідней, 2002. 

Підручник з української літератури : історія і теорія. — Донецьк : Східний видавничий дім, 2003.

Українська діаспора : літературні постаті, твори, біо-бібліографічні відомості (науково-довідкове видання) / Упорядк. В.А.Просалової. — Донецьк : Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ, Український культурологічний центр. 2012. 

Художня література України. Від міфів до модерної реальності / Михайло Наєнко. — К. : Вид. центр «Просвіта», 2012. 

Українська література XX століття: моногр. / Микола Ткачук. — Тернопіль : Медобори, 2014. 

Історія української літератури : ХХ — поч. ХХІ ст. : навч. посіб. : у 3 т. / за ред. В.І.Кузьменка. — К. : ВЦ «Академія», 2017. 

Новітня українська література // Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / авт.-уклад. Ю.І.Ковалів. — Київ : ВЦ «Академія», 2007. 

 

Список електронних підручників, рекомендованих МОН

 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/pidruchniki/elektronni-pidruchniki

 

10 найкращих онлайн-бібліотек з електронними книжками українською мовою:

 

Бібліотека української літератури “УкрЛіб”

http://www.ukrlib.com.ua/

 

Українська електронна бібліотека “Libruk”

https://libruk.com.ua/

 

Книжкове братерство “Флібуста”

http://flibusta.is/stat/lang/uk

 

Електронна бібліотека “Українська література”

http://ukrclassic.com.ua

 

Українська та зарубіжна література українською мовою “Shift Library CMS”

http://lib.shiftcms.net/

 

Електронна бібліотека Національної бібліотеки України для дітей

http://www.chl.kiev.ua/elibrary/

 

Художня література українською мовою “E-bookua.org.ua”

http://e-bookua.org.ua/

 

Публічна електронна бібліотека української художньої літератури “УКРЛІТ.ORG”

http://ukrlit.org/

Українська література в іменах
Олесь Гончар

 

"Книга-мандрівка. Україна"
Нобелівська премія для Франка

 

Обличчя української історії
Леся Українка

 

Обличчя української історії
Тарас Шевченко

 

Обличчя української історії
Іван Франко

 

Обличчя української історії
Григорій Сковорода

 

Обличчя української історії
Олександр Довженко

 

40 фільмів за мотивами творів української літератури до ЗНО 2019
1. «Ой Морозе, Морозенку»
https://www.youtube.com/watch?v=PZL4HQsZVDU
2. «Чи не той то Хміль»
https://www.youtube.com/watch?v=fZ-2suckDfc
3. Маруся Чурай «За світ встали козаченьки»
https://www.youtube.com/watch?v=CboBTo2-2v4

«Дума про Марусю Богуславку»
https://www.youtube.com/watch?v=k_hx8EozptQ
4. Балада «Ой летіла стріла»
https://www.youtube.com/watch?v=mbFFhGI4XPY
5.«Повість минулих літ». Уривки про заснування Києва та помсту княгині Ольги.
https://www.youtube.com/watch?v=QAsLP-cj0Xo
https://www.youtube.com/watch?v=XMWgD6Qlv6M
6. «Слово про похід Ігорів»
https://www.youtube.com/watch?v=NkWzzPCfxnI
7. Григорій Сковорода «De libertate»
https://www.youtube.com/watch?v=uwUgMpMV9AU

«Всякому місту – звичай і права»
https://www.youtube.com/watch?v=8rarYI4rRgs

«Бджола та Шершень»
https://www.youtube.com/watch?v=V5Nmh4mp1k4

Аналіз творів
https://www.youtube.com/watch?v=GeuSVx_EmqE
8. Іван Котляревський «Енеїда»
https://www.youtube.com/watch?v=1fp193W-pbg

«Наталка Полтавка»
https://www.youtube.com/watch?v=6ZIcvvUCbdE
9. Г. Квітка-Основ’яненко «Маруся»
https://www.youtube.com/watch?v=jJ6IIF9nEc8
10. Тарас Шевченко «Катерина»
https://www.youtube.com/watch?v=kZQzZwNXGMQ

«Гайдамаки»
https://www.youtube.com/watch?v=M-UVidM4Gbg

«Кавказ»
https://www.youtube.com/watch?v=VqmBa01UyjI

«Сон» («У всякого своя доля)
https://www.youtube.com/watch?v=uZPNqHRndg4

«І мертвим, і живим, і ненарожденним…»
https://www.youtube.com/watch?v=btuU5X9CB8A

«Заповіт»
https://www.youtube.com/watch?v=b-I41tFM0Jc
11. Пантелеймон Куліш «Чорна рада»
https://www.youtube.com/watch?v=7G5IWmNboFM
12. Іван Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я»
https://www.youtube.com/watch?v=cmjKirMry6U
13. Панас Мирний «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
https://www.youtube.com/watch?v=tSAkJ9PAsNY
14. Іван Карпенко-Карий «Мартин Боруля»
https://www.youtube.com/watch?v=rdNxd48uXqU
15. Іван Франко «Гімн»
https://www.youtube.com/watch?v=nHpPTkpXVI8

«Чого являєшся мені у сні»
https://www.youtube.com/watch?v=G1I0B8GhASA

«Мойсей»
https://www.youtube.com/watch?v=ju5wyfUA1ho
16. Михайло Коцюбинський «Тіні забутих предків»
https://www.youtube.com/watch?v=cREQ9j6fEXI

«Intermezzo»
https://www.youtube.com/watch?v=ZxRZ0Op4YcA
17. Ольга Кобилянська «Земля»
https://www.youtube.com/watch?v=gOoWxac0bJs
18. Леся Українка «Contra spem spero!»
https://www.youtube.com/watch?v=pnp9kWunmCQ

«Лісова пісня»
https://www.youtube.com/watch?v=W2ttQkuegb8
19. Микола Вороний «Блакитна Панна»
https://www.youtube.com/watch?v=SbyRGlHiePM
20. Олександр Олесь «Чари ночі»
https://www.youtube.com/watch?v=FndDOF0W00M

«О слово рідне! Орле скутий!..»
https://www.youtube.com/watch?v=a98yFHhDBTE
21. Павло Тичина. «О панно Інно»
https://www.youtube.com/watch?v=QzY1TXhxUVE

«Пам'яті тридцяти»
https://www.youtube.com/watch?v=3xX5bsh8Aug

«Ви знаєте, як липа шелестить…»
https://www.youtube.com/watch?v=yLCAUhBvyyI
22. Максим Рильський «Молюсь і вірю. Вітер грає…»
https://www.youtube.com/watch?v=8jx-RHQx2Zo
23. Микола Зеров "Київ - традиція"
https://www.youtube.com/watch?v=51zIyz3Fel4
24. Микола Хвильовий. «Я (Романтика)»
https://www.youtube.com/watch?v=uUkBzP6FTwU
25. Юрій Яновський «Дитинство»
https://www.youtube.com/watch?v=z2hIyfj5ZcU
26. Володимир Сосюра «Любіть Україну»
https://www.youtube.com/watch?v=vLCZ51F-_hI
27. Валер’ян Підмогильний «Місто»
https://www.youtube.com/watch?v=m3ffo1gDcEY
28. Остап Вишня «Моя автобіографія»
https://www.youtube.com/watch?v=Wv8GTvPW6eI

«Сом» 
https://www.youtube.com/watch?v=EMuSBnxy4jo
29. Микола Куліш «Мина Мазайло»
https://www.youtube.com/watch?v=ohABDBnf3kE
30. Богдан-Ігор Антонич «Різдво»
https://www.youtube.com/watch?v=EkpiGPa9NYs
31. Олександр Довженко «Україна в огні»
https://www.youtube.com/watch?v=pl_Wu7nHGEU

«Зачарована Десна»
https://www.youtube.com/watch?v=2Zi71IvGuPw
32. Андрій Малишко «Пісня про рушник»
https://www.youtube.com/watch?v=idWG-8ckcTQ
33. Василь Симоненко «Ти знаєш, що ти - людина...»
https://www.youtube.com/watch?v=VAMXodCj4iA

«Задивляюсь у твої зіниці...»
https://www.youtube.com/watch?v=Vw-GSOlcSII
34. Олесь Гончар «Залізний острів»
https://www.youtube.com/watch?v=tXV0-WJ7Xzo
35. Григір Тютюнник «Три зозулі з поклоном»
https://www.youtube.com/watch?v=m_VnALmc9SE
36. Василь Стус «Як добре те, що смерті не боюсь я»
https://www.youtube.com/watch?v=5XICst3aUZ4

«О земле втрачена, явися!..»
https://www.youtube.com/watch?v=rKZRSnUMD7o
37. Іван Драч «Балада про соняшник»
https://www.youtube.com/watch?v=3LSBPmCoMaA
38. Ліна Костенко «Страшні слова, коли вони мовчать»
https://www.youtube.com/watch?v=8fFNFwhREF8

«Українське альфреско»
https://www.youtube.com/watch?v=ua9fYfGX_II

«Маруся Чурай»
https://www.youtube.com/watch?v=vXG9Y5ThM6I
39. Іван Багряний «Тигролови»
https://www.youtube.com/watch?v=kQ_fGYnWRp8
40. Євген Маланюк «Стилет чи стилос?»
https://www.youtube.com/watch?v=P4Tb9FG0Rhs

 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «#ТГШ206: ТАЄМНИЦЯ ГЕНІЯ ШЕВЧЕНКА»

Детальніше

Як взяти участь в інтернет-конкурсах від «На Урок»
Діти люблять конкурси і це твердження навряд чи може викликати сумніви. І подарувати їм таке конкурсне свято надзвичайно просто – ми регулярно створюємо різноманітні тематичні конкурси для учнів початкових класів, середньої та старшої школи. Зверніть увагу: учні можуть взяти участь як у розважальних конкурсах, так і змаганнях зі шкільних предметів.
Взяти участь у них може кожен, тож все, що потрібно зробити вчителю, це обрати будь-який конкурс, зареєструвати учнів для участі у ньому та дочекатися відкриття завдань для проходження. Реєстрація проводиться безпосередньо на сторінці конкурсу і займає всього кілька хвилин. Для цього необхідно:
1. Натиснути кнопку «Зареєструватися».
2. Обрати у формі заявки пункт «Раніше створений клас» або «Створити клас».
3. Натиснути кнопку «Зареєструвати клас».
4. За потреби внести до створеної заявки додаткові імена.
Після цього залишається просто дати дітям посилання на проходження конкурсу та коди доступу до особистих кабінетів. Кожен учень отримує доступ до завдань через особистий кабінет, тобто всі працюють самостійно. Результат відомий після завершення роботи: учні одразу бачать бали і можуть завантажити свої нагороди.
Переваги участі для учнів
Усі конкурси, представлені на сайті, розроблені досвідченими спеціалістами з урахуванням рівня знань та вікових особливостей дітей, з завданнями впораються навіть учні початкових класів. Участь у конкурсах дає школярам безліч переваг:
- перевірити власні знання;
- спробувати сили у новому виді діяльності;
- отримати досвід участі у всеукраїнських конкурсах;
- навчитися працювати з тестами, що у майбутньому знадобиться під час складання ЗНО;
- відчути дух змагання та отримати нагороду.
При цьому проходити завдання можна у будь-який зручний час, у приємних умовах, навіть удома. Всеукраїнські творчі конкурси для учнів завжди цікаві, тому обов’язково спробуйте!

Статистична інформація
про результати участі вихованців Дніпропетровської Малої академії наук учнівської молоді

у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої академії наук України

2014-2015 навчальний рік

 

Секція

Місце проживання

Кількісний розподіл учасників

за класами навчання

Обласний центр

Міста, районні центри

Села, селища міського типу

Усього

кількість

8 – 9 клас

10 клас

11 клас

Кількість учасників

Кількість переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Українська література

7

-

18

3

3

2

28

5

3

11

14

Світова література

4

3

9

3

1

-

14

6

5

2

7

Російська література

8

5

3

-

-

-

11

5

2

3

6

Фольклористика

2

-

6

2

3

1

11

3

1

2

8

Мистецтвознавство

3

1

8

3

-

-

11

4

2

4

5

Літературна творчість

5

1

37

8

3

-

45

9

9

8

28

РАЗОМ:

29

10

81

19

10

3

120

32

22

30

68

 

Статистична інформація

про результати участі вихованців Дніпропетровської Малої академії наук учнівської молоді
у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої академії наук України

2015-2016 навчальний рік

 

Секція

Місце проживання

Кількісний розподіл учасників

за класами навчання

Обласний центр

Міста, районні центри

Села, селища міського типу

Усього

кількість

8 – 9 клас

10 клас

11 клас

Кількість учасників

Кількість переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Українська література

1

1

20

2

7

-

38

3

5

12

21

Світова література

8

4

5

1

2

1

15

6

6

5

4

Російська література

4

3

2

-

-

-

6

3

-

4

2

Фольклористика

3

1

3

1

4

2

10

4

2

5

3

Мистецтвознавство

2

1

7

2

-

-

9

3

1

3

5

Літературна творчість

1

-

18

7

5

1

24

8

4

3

17

РАЗОМ:

29

10

55

13

18

4

102

27

18

32

52

 

Статистична інформація

про результати участі вихованців Дніпропетровської Малої академії наук учнівської молоді
у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої академії наук України

2016-2017 навчальний рік

 

Секція

Місце проживання

Кількісний розподіл учасників

за класами навчання

Обласний центр

Міста, районні центри

Села, селища міського типу

Усього

кількість

8 – 9 клас

10 клас

11 клас

Кількість учасників

Кількість переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Українська література

6

5

12

2

5

3

23

10

5

6

12

Зарубіжна література

11

6

3

1

1

-

15

7

4

6

5

Російська література

4

3

2

-

-

-

6

3

1

3

2

Фольклористика

3

1

2

1

7

2

12

4

2

6

4

Мистецтвознавство

6

1

2

1

1

1

9

3

3

3

3

Літературна творчість

7

3

12

7

4

1

23

11

6

5

12

РАЗОМ:

37

19

33

12

18

7

88

38

21

29

38

 

Статистична інформація

про результати участі вихованців Дніпропетровської Малої академії наук учнівської молоді
у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої академії наук України

2017-2018 навчальний рік

 

Секція

Місце проживання

Кількісний розподіл учасників

за класами навчання

Обласний центр

Міста, районні центри

Села, селища міського типу

Усього

кількість

8 – 9 клас

10 клас

11 клас

Кількість учасників

Кількість переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Українська література

6

-

12

5

3

1

21

6

2

9

10

Зарубіжна література

7

3

8

3

2

-

17

6

1

6

10

Фольклористика

2

-

2

2

1

1

5

3

-

3

2

Мистецтвознавство

4

1

6

2

-

-

10

3

2

4

4

Літературна творчість

12

5

10

4

2

1

24

10

6

2

16

РАЗОМ:

31

9

38

16

8

3

77

28

11

24

42

 

Статистична інформація

про результати участі вихованців Дніпропетровської Малої академії наук учнівської молоді
у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої академії наук України

2018-2019 навчальний рік

 

Секція

Місце проживання

Кількісний розподіл учасників

за класами навчання

Обласний центр

Міста, районні центри

Села, селища міського типу

Усього

кількість

8 – 9 клас

10 клас

11 клас

Кількість учасників

Кількість переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Українська література

10

5

14

4

1

-

25

9

-

6

19

Зарубіжна література

6

6

14

2

1

-

21

8

3

9

9

Фольклористика

3

-

1

1

4

2

8

3

-

4

4

Мистецтвознавство

6

1

3

3

1

1

10

5

3

3

4

Літературна творчість

4

2

13

5

2

-

19

7

2

8

9

РАЗОМ:

29

14

45

15

9

3

83

32

8

30

45

 

Статистична інформація

про результати участі вихованців Дніпропетровської Малої академії наук учнівської молоді
у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої академії наук України

2019-2020 навчальний рік

 

Секція

Місце проживання

Кількісний розподіл учасників

за класами навчання

Обласний центр

Міста, районні центри

Села, селища міського типу

Усього

кількість

8 – 9 клас

10 клас

11 клас

Кількість учасників

Кількість переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Кількість учасників

Кількість переможців

Українська література

4

2

6

2

2

1

12

5

3

3

6

Зарубіжна література

6

5

14

6

3

-

23

11

7

8

8

Фольклористика

2

-

2

1

-

-

4

1

1

-

3

Мистецтвознавство

1

-

14

6

1

1

16

7

2

3

11

Літературна творчість

3

1

11

6

1

-

15

7

2

4

9

Кримськотатарська гуманітаристика 1 1 - - - - 1 1 - - 1

РАЗОМ:

17

9

47

21

7

2

71

32

15

18

38