Дніпропетровське відділення Малої академії наук України


запам'ятати

 

Відділення екології і аграрних наук

 

Екологія


1. Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. Экология. Особи, популяции и сообщества

2. Проект нормативів ГДВ для установи ЕТ-322/112.

3. ДСТ 17.2.3.02-78. Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення припустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами.

4. И.И. Кірпатовский. Охорона природи. Довідник. М., Хімія, 1980 р.

5. Гранично припустимі концентрації (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів. № 1982-78, М., 1978 р.
6. "Основи загальної екології" Г.О. Білявський.

7. "Екологічна експертиза, право та практика" Андрейцев Ю.І.

8. "ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки``.

9. "НАЦІОНАЛЬНА ДОПОВІДЬ УКРАЇНИ ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ".

10. "Навколишнє середовище та розвиток" Воронов А. К.

11. Гиляров А. М. Популяционная экология. – Издательство МГУ, 1990. – 154 с.

12. Пианка Э. Эволюционная экология. – М.: Мир, 1981. – 238 с.

13. Андрієнко А. Л., Фещенко П. І. Довідник з охорони природи. – К.: Урожай, 1985.

14. Акимов М. П. Экология животных // Под ред. И. И. Барабаш-Никифорова. – К: Изд-во Киевского университета, 1959. – 176 с.

15. Варли Д. К., Градуэлл Д. Р., Хассел М. П. Екология популяций насекомых / Под ред. Ю. Н. Фадеева. – М.: Колос, 1978. – 222 с.

16. Клауснитцер Б. Экология городской фауны. – М.: Мир, 1990. – 246 с.

 

Ресурси

 

1. Наукова бібліотека ДНУ ім. Олеся Гончара, 49025, м. Дніпропетровськ, проспект Гагаріна, 72.

2. Бібліотека медичної літератури, 49025, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9.

3. Обласна наукова бібліотека, 49025, м. Дніпропетровськ, вул. Ю. Савченко

4. Наукова бібліотека ім. В.І. Вернадського, м. Київ

5. http://www.springerlink.com/home/main.mpx

6. http://www.sciencedirect.com/science/journals/agribio

7. http://www.birdlife.org.ua/

8. http://www.zin.ru

9. http://www.parasitology.ru

10. Міністерство екології та природних ресурсів України: http://www.menr.gov.ua

11. Електронна база з зоології: http://www.unipv.it/webbio/bavbiol

12. Електронні журнали з зоології та екології: http://www.sciencekomm.at/journal

13. Наукові конференції та симпозіуми з прикладної зоології: 

http://www.biology.ualberta.ca/jackson.hp/IWR/News/Conferences

14. Атлас “Тварини світу”: http://www.whozoo.org/slideshow/animalindex

15. Каталог російськомовних ресурсів з біології та природознавства: http://www.nature.ru/

16. Матеріали Міжнародного саміту з біорізноманіття: http://www.johannesburgsummit.org/default

17. Підсторінка Всесвітнього фонду дикої природи: http://www.panda.org

18. Конвенція про біорізноманіття: http://www.biodiv.org

19. Королівське географічне товариство (Велика Британія): http://www.rgs.org

 

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

 

 

з/п

Найменування навчальної дисципліни

Автор підручника (навчального посібника тощо)

Найменування підручника (навчального посібника тощо)

Найменування видавництва, рік видання

1

2

3

4

5

1.    

Порівняльна морфологія, спеціальна патоморфологія і судова ветеринарна медицина

Дзержинський Ф.Я.

Сравнительная анатомия позвоночных животных

М.: Аспект Пресс, 2005

2.    

Порівняльна морфологія, спеціальна патоморфологія і судова ветеринарна медицина

Рудик С.К.

Курс лекцій з порівняльної анатомії

К.: АНВШУ. – 2002

3.    

Порівняльна морфологія, спеціальна патоморфологія і судова ветеринарна медицина

Новак В.П., Пилипенко М.Ю,. Бичков Ю.П.

Цитологія, гістологія. Ембріологія

Київ.: ВІРА – Р, 2001.

4.    

Порівняльна морфологія, спеціальна патоморфологія і судова ветеринарна медицина

За ред. Урбановича П.П.,Потоцького М.К.

Патологічна анатомія тварин

Київ: Ветінформ, 2008

5.    

Порівняльна морфологія, спеціальна патоморфологія і судова ветеринарна медицина

Жаров, А.В. Шишков В.П., Жаков М.С.

Патологическая анатомия сельскохозяйственных животных

М.: Колос, 2003

6.    

Порівняльна морфологія, спеціальна патоморфологія і судова ветеринарна медицина

Салимов В.А.

Практикум по патологической анатомии животных

М: Колос, 2003

7.    

Порівняльна морфологія, спеціальна патоморфологія і судова ветеринарна медицина

Жаров А. В.

Судебная ветеринарная медицина

 

 

М.: Колос, 2001

8.    

Ветеринарне законодавство України та міжнародне ветеринарне право

Синівський М.П. / За ред. В.З.Янчука

Правове регулювання ветеринарної справи в Україні

К.: Юрінком Інтер, 2002. – 224 с.

9.    

Ветеринарне законодавство України та міжнародне ветеринарне право

М.Пацюк, І.Підганюк, А.Годяк

Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд на державному кордоні та транспорті в Україні. Збірник нормативно-правових актів

Львів: Бак, 2003. – 332 с.

10.               

Ветеринарне законодавство України та міжнародне ветеринарне право

Яценко І.В., Бондаревський М.М., Кам’янський В.В.

Ветеринарне правознавство України

Харків, 2013

 

Ветеринарне законодавство України та міжнародне ветеринарне право

Яценко І.В., Головко Н.П.

Ветеринарне законодавство України та основи міжнародного ветеринарного права

Харків, Стиль-Издат, 2014

11.               

Ветеринарне законодавство України та міжнародне ветеринарне право

Міжнародні стандарти МЕБ

Санитарный кодекс наземных животных МЭБ

2009. - 440 с.

12.               

Ветеринарне законодавство України та міжнародне ветеринарне право

Міжнародні стандарти МЕБ

Кодекс здоровья водных животных

2010. -51 с.

13.               

Ветеринарне законодавство України та міжнародне ветеринарне право

Яценко І.В., Митрофанов О.В., Бондаревський М.М., Кам’янський В.В., Ткачук С.А., Білик Р.І.

Ветеринарне законодавство України /збірник нормативно-правових актів (книга 1-4).

Харків, 2014

14.               

Методологія наукових досліджень

Кононенко В.К.

Практикум з основ наукових досліджень у тваринництві

К.: 2000

15.               

Методологія наукових досліджень

Степченко Л.М., Шевцова А.І.

Методичні рекомендації «Методика наукових досліджень та патентування»

ДніпропетровськДДАЕУ, 2014.

16.               

Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин

В.В. Иванов

Клиническое ультразвуковое исследование органов брюшной и грудной полости у собак и кошек. Атлас.

М.: ООО «Аквариум-Принт», 2007.

17.               

Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин

Валюшкин К.Д., Медведев Г.Ф

Акушерство, гинекология и биотехника размножения животных

Минск: Ураджай, 2001

 

 

Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин

Гончаров В.П., Черепахин Д.А.

 

Акушерство, гинекология и биотехника размножения животных

М.: Колос, 2004

 

18.               

Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин

Полянцев Н.И., Подберезный В.В.

Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных

Ростов Н/Д Феникс, 2001

 

19.               

Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин

Яблонський В.А., Хомин С.П.

 

Акушерство, гінекологія і біотехнологія відтворення тварин з основами андрології

Вінниця: Нова книга, 2006

 

20.               

Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин

Масліков С.М., Корейба Л.В., Спіцина Т.Л.

Оперативне акушерство

 Дніпропетровськ: вид-во ДДАУ, 2013. - 72 с.

21.               

Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин

Харенко М.І., Хомин С.П.

 

Фізіологія та патологія розмноження дрібних тварин

Суми: ВАТ

«Козацький вал», 2005

 

22.               

Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин

Чандлер Е.А., Гаскелл К.Д.

Болезни кошек

 

М.: «Аквариум»,

2002

23.               

Спеціальна пропедевтика, терапія і профілактика внутрішніх хвороб тварин

Левченко В.І., Головаха І П., Кондрахін В.В.

«Методи лабораторної діагностики хвороб тварин» Навчальний посібник.

К.: Аграрна освіта, 2010.

24.               

Спеціальна пропедевтика, терапія і профілактика внутрішніх хвороб тварин

Цвіліховський М.І.

«Внутрішні хвороби тварин» Навчальний посібник

К.: Аграрна освіта, 2014.

25.               

Спеціальна пропедевтика, терапія і профілактика внутрішніх хвороб тварин

Влізло, Р.С.Федорук, І.Б.Ратич та ін.Довідник.

Лабораторні методи дослідження  у біології, тваринництві та ветеринарній медицині.

Львів:

СПОЛОМ, 2012.

 

Хірургічні хвороби тварин з анестезіологією

Шакуров М. Ш., Тимофеев С. В., Галимзянов И. Г.

Новокаиновые блокады в ветеринарии.

М.: Колос, 2007.

26.               

Спеціальна епізоотологія

Ткаченко О.А., Білан М.В., Зажарський В.В., Ковальова Л.О.

Лабораторна діагностика туберкульозу тварин. Практичний посібник.

Дніпропетровськ: «Свідлер А.Л.», 2010.

27.               

Спеціальна епізоотологія

Ткаченко О., Лаврів П., Алексєєва Н., Зажарський В., Білан М., Давиденко П., Антонік І.

Інфекційні хвороби овець та кіз

Житомир: «Полісся», 2012.

28.               

Спеціальна епізоотологія

Галатюк О.Є., Радзиховський М.Л.

Організація профілактичних та оздоровчих заходів при інфекцій-них хворобах тварин

Житомир: «ПП Рута», 2013.

29.               

Спеціальна епізоотологія

Галатюк О.Є.

Хвороби бджіл та основи бджільництва.

Житомир: «Полісся», 2010.

30.               

Спеціальна епізоотологія

Галатюк О.Є.

Профілактика та лікування заразних хвороб коней.

Житомир: «Полісся», 2009.

31.               

Спеціальна епізоотологія

Під. ред. В.О. Бусола

Лейкоз великої рогатої худоби.

Київ, 2011.

32.               

Спеціальна епізоотологія

Рухляда В.В., Андрійчук А.В.

Стахіботріотоксикоз: монографія

Біла Церква: Білоцерковський національний аграрний університет,2010

33.               

Спеціальна епізоотологія

Корнієнко Л. Є., Наливайко Л. І., Недосєков В. В. та ін.

Інфекційні хвороби птиці

Херсон : Грінь, 2012.

34.               

Спеціальна епізоотологія

А. Барабаш, Г. Лукьянов, Ю. Кузнецов, Г. Хлевная

Лечение и профилактика болезней домашних животных и птицы

Симферополь: «АСТ», 2010.

35.               

Спеціальна епізоотологія

Каришева В.Ф.

Спеціальна епізоотологія.

К.: «Вища школа», 2002.

36.               

Спеціальна епізоотологія

В.П. Литвин, Б.М. Ярчук

Загальна епізоотологія

К.: Урожай, 2002.

 

Спеціальна епізоотологія

Н.С. Дудникова, В.П. Семакина, С.А. Дудников и др.

Краткий обзор эпизоотической ситуации в мире по особо опасным болезням животных за 2009 год

Владимир, 2010.

37.               

Глобальна паразитологія

Галат В.Ф., Березовський А.В., Прус М.П., Сорока Н.М., Лук’янова Г.О., Галат М.В.

Інвазійні хвороби коней

Полтава, ТОВ НВП Укрпромторгсервіс, 2014

38.               

Глобальна паразитологія

Шендрик Л.І., Шендрик Х.М.

 

Паразитарні хвороби тварин: діагностика, профілактика, лікування

Дніпропетровськ, «Свідлер А.Л.», 2011

39.               

Глобальна паразитологія

Приходько Ю.О., Пономар С.І., Мазаний О.В., Нікіфорова О.В., Антіпов А. А., Гончаренко В.П.

Паразитологія та інвазійні хвороби тварин (практикум для самостійної роботи)

Біла Церква, ТОВ «Білоцерківдрук», 2011.

40.               

Клінічна морфологія, онкологія та патологія

Александровская О.В. Радостина Т.Н., Козлов Н.А.

Цитология, гистология, эмбриология: Учебное пособие

М: Агропромиздат

41.               

Клінічна морфологія, онкологія та патологія

Урбанович П.П., Потоцький М.К., Гевкан І.І. та ін.

Патологічна анатомія тварин: Навчальний посібник

К.: Ветінформ, 2008

42.               

Клінічна морфологія, онкологія та патологія

Новак В.П., Мельниченко А.П.

Цитологія, гістологія, ембріологія: Навч. посібник

Біла Церква, 2005

43.               

Клінічна морфологія, онкологія та патологія

Новак В.П.,Бичков Ю.П.,Пилипенко М.

Цитологія, гістологія, ембріологія : підручник

Київ : Дакор, 2008

44.               

Клінічна морфологія, онкологія та патологія

Новак В.П.,Пилипенко М.,Бичков Ю.П.

Цитологія, гістологія, ембріологія: Підручник

Київ : Віра-Р, 2001

45.               

Управління в організаціях і підприємствах ветеринарної медицини та інспекторська діяльність

Яценко І.В., Бабарук А.В., Бібен І.А., Головко Н.П.

Довідник державного інспектора ветеринарної медицини на державному кордоні України

Харків: Стиль-Издат, 2014

46.               

Хірургія, ортопедія, офтальмологія, стоматологія собак і котів

Борисевич В.Б.

 

Ветеринарно-медична офтальмологія

 

Київ: Арістей, 2006

 

47.               

Хірургія, ортопедія, офтальмологія, стоматологія собак і котів

Семенов Б.С.

 

Ветеринарная хирургия, ортопедия и офтальмология

М.:Колос,2007

 

48.               

Хірургія, ортопедія, офтальмологія, стоматологія собак і котів

 

Іздепський В.Й., Масліков С.М., Руденко П.А. та ін.

Хірургічні хвороби котів

Луганськ, «Елтон-2», 2012.

 

Хірургія, ортопедія, офтальмологія, стоматологія собак і котів

Масліков С.М.

 

Хвороби очей у котів

 

Дніпропетровськ, ДДАУ, 2012

 

49.               

Внутрішні хвороби собак і котів

Мазуркевич А.Й., Камбур М.Д., Замазій А.А.

Фізіолого-біохімічні показники організму тварин:

Суми: Видавництво: ПП Вінниченко М.Д., ФОП Дьоменко В.В., 2011.

50.               

Внутрішні хвороби собак і котів

Д.Ф. Гуфрій, В.М. Гунчак, О.І. Канюка.

Довідник нових ветеринарних препаратів

Львів, 2003.

51.               

Акушерство, гінекологія, андрологія та біотехніка відтворення собак і котів

ДЖ. Симпсон

Руководство по репродукции и неонатологии собак и кошек

 

М.: Софион, 2005

 

52.               

Акушерство, гінекологія, андрологія та біотехніка відтворення собак і котів

Дюльгер Г.П.

 

Акушерство, гинекология и биотехника размножения кошек: Учеб. пособие

М.: Колос, 2004

 

53.               

Акушерство, гінекологія, андрологія та біотехніка відтворення собак і котів

Шабанов А.М., Зорина А.И.

 

Ультразвуковая діагностика внутренних болезней мелких домашних животных

М.: «Колос», 2005

54.               

Акушерство, гінекологія, андрологія та біотехніка відтворення собак і котів

Масліков С.М., Корейба Л.В., Спіцина Т.Л.

Оперативне акушерство

Дніпропетровськ: вид-во ДДАУ, 2013

55.               

Акушерство, гінекологія, андрологія та біотехніка відтворення собак і котів

Харенко М.І., Хомин С.П.

 

Фізіологія та патологія розмноження дрібних тварин

Суми: ВАТ

«Козацький вал», 2005

 

56.               

Акушерство, гінекологія, андрологія та біотехніка відтворення собак і котів

Вейн Е. Вингфилд О.

 

Секреты неотложной ветеринарной помощи кошкам и собакам

М.: “Бином“, 2000.

 

57.               

Акушерство, гінекологія, андрологія та біотехніка відтворення собак і котів

Дюльгер Г.П.

 

Акушерство, гинекология и биотехника размножения кошек

М.:Колос, 2004

 

58.               

Діагностика, профілактика та заходи боротьби інфекційних хвороб собак і котів

Бесарабов Б.Ф., Вашутин А.А., Воронин Е.С.  та ін. За ред. А.А. Сидорука

Инфекционные болезни животных: підруч.

 

М.: Колос, 2007.

59.               

Діагностика, профілактика та заходи боротьби інфекційних хвороб собак і котів

Гаскелл Р.М., Беннет М.

Справочник по инфекционным болезням собак и кошек

М.: Аквариум-Принт, 2009.

60.               

Діагностика, профілактика та заходи боротьби інфекційних хвороб собак і котів

Козловська Г.В., Корніенко  Л.Є., Наконечна Н.Г. та ін.

Епізоотологія з мікробіологією: підруч.

 

К.: Вища освіта, 2006.

61.               

Діагностика, профілактика та заходи боротьби інфекційних хвороб собак і котів

Сюрин В.Н., Самуйленко А.Я., Соловьев Б.В., Фомина Н.В.

Вирусные болезни животных

М. : ВНИТИБП, 1998.

62.               

Інвазійні хвороби собак і котів

Галат В.Ф., Березовський А.В., Сорока Н.М., Прус М.П., Євстаф’єва В.О., Галат М.В.

Паразитологія та інвазійні хвороби

Полтава, ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2013

63.               

Інвазійні хвороби собак і котів

У. Форейт

Ветеринарная паразитология

М., «Аквариум Принт», 2012

64.               

Інвазійні хвороби собак і котів

Шендрик Л.І., Шендрик Х.М., Шендрик І.М., Гугосьян Ю.А.

Інвазійні хвороби собак і котів

Дніпропетровськ,  2013

65.               

Травматологія собак і котів

Тейлор Полли М.

 

Травматология собак и кошек

М.:Аквариум, 2004

66.               

Травматологія собак і котів

Кирк Р., Бонагура Д.

 

Современный курс ветеринарной медицины

М.: ООО «Аквариум-Принт», 2005

67.               

Травматологія собак і котів

Гамильтон Д.

 

Гомеопатическое лечение собак и кошек

М.:«Гомеопатическая медицина», 2005

 

Ветеринарна  клінічна кардіологія і пульмонологія

Макинтайр Д.К., Дробоу К.Дж., Хаскингз С.С.

Скорая помощь и интенсивная терапия  домашних животных

Москва Аквариум-Принт. 2008.

68.               

Ветеринарна  клінічна кардіологія і пульмонологія

Мартин  Майк В.С.

Кардиореспираторные заболевания собак и кошек

Москва Аквариум-Принт. 2008.

69.               

Ветеринарна  клінічна кардіологія і пульмонологія

Влізло В.В., Максимович І.А., Галяс В.Л., Леньо М.І

Лабораторна діагностика у ветеринарній медицині

Львів, 2008.

70.               

Ветеринарна  клінічна кардіологія і пульмонологія

М. Мартин

Руководство по электрокардиографии мелких домашних животных

М. : ООО «Аквариум-Принт», 2005.

71.               

Ветеринарна клінічна гастроентерологія і гепатологія

Левченко В.І., Влізло В.В., Кондрахін І.П. та ін.

Клінічна діагностика внутрішніх хвороб тварин

Біла Церква, 2004.

72.               

Ветеринарна клінічна гастроентерологія і гепатологія

А.Й. Мазуркевич, М.Д. Камбур, А.А. Замазій

Фізіолого-біохімічні показники організму тварин:

Суми: Видавництво: ПП Вінниченко М.Д., ФОП Дьоменко В.В., 2011.

73.               

Ветеринарна клінічна гастроентерологія і гепатологія

С.Йин.

Полный справочник по ветеринарной медицине  мелких домашних животных

Москва Аквариум-Принт. 2008.

74.               

Ветеринарна клінічна  дерматологія та алергологія

Белов А.Д., Данилов Е.П.,

Дукур И.И.

Болезни собак

М.: «Колос», 2000.

 

Ветеринарна клінічна  дерматологія та алергологія

Гуфрій Д.Ф., Гунчак В.М., Канюка О.І.

Довідник нових ветеринарних препаратів

Львів, 2003.

75.               

Ветеринарна клінічна  дерматологія та алергологія

Симпсон Джеймс У., Эле Родернк У.

Болезни пищеварительной системы собак и кошек

М.: ООО «АКВАРИУМ БУК», 2003.

76.               

Ветеринарна клінічна  дерматологія та алергологія

Линева А.

Физиологические показатели нормы животных. Справочник

М.: «Аквариум-Принт», 2008.

77.               

Ветеринарна клінічна  дерматологія та алергологія

Бажибина Е.Б., Коробов А.В., Середа С.В., Сапрыкин В.П.

Методологические основы оценки клинико-морфологических показателей крови домашних животных: Учебное пособие

М.: ООО «Аквариум-Принт», 2007.

78.               

Ветеринарна клінічна  дерматологія та алергологія

Кондрахин И.П.

«Эндокринные, аллергические,  и аутоиммунные болезни животных».

Справочник.

М.: Колос, 2007.

79.               

Інтенсивна терапія та реанімація собак і котів

Симпсон Джеймс У., Эле Родернк У.

Болезни пищеварительной системы собак и кошек

М.: ООО «АКВАРИУМ БУК», 2003.

80.               

Інтенсивна терапія та реанімація собак і котів

Маручин А.А., Іздепський В.Й.

Загальне знеболення диких тварин

К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2010

81.               

Інтенсивна терапія та реанімація собак і котів

Мазуркевич А.Й., Камбур А.А., Замазій М.Д. та ін.

Фізіолого-біохімічні показники організму тварин:

Суми: Видавництво: ПП Вінниченко М.Д., ФОП Дьоменко В.В., 2011.

82.               

Інтенсивна терапія та реанімація собак і котів

 

Д.Ф. Гуфрій, В.М. Гунчак, О.І. Канюка.

Довідник нових ветеринарних препаратів

Львів, 2003.

83.               

Інтенсивна терапія та реанімація собак і котів

Д.Ф. Гуфрій, В.М. Гунчак, О.І. Канюка.

Довідник нових ветеринарних препаратів

Львів, 2003.

84.               

Карантинні та інші небезпечні інфекційні хвороби продуктивних тварин

Апатенко  В.М.

Вирусные инфекции сельскохозяйственных животных.

Харьков, ХЗВА, 2003.

85.               

Карантинні та інші небезпечні інфекційні хвороби продуктивних тварин

Шевченко А.А., Шевченко Л.В., Литвинов A.M.

Болезни кроликов

М.: Аквариум. - 2002.

86.               

Карантинні та інші небезпечні інфекційні хвороби продуктивних тварин

Майоров А.И.

Болезни пушных зверей

М.: Колос, 2011.

87.               

Карантинні та інші небезпечні інфекційні хвороби продуктивних тварин

Конопаткин А.А., Бакулов И.А., Нуйкин Я.В.

Эпизоотология и инфекционные болезни сельско-хозяйственных животних

М.: Колос, 1984.

88.               

Інфекційні хвороби хутрових звірів і кролів

Шевченко А.А., Шевченко Л.В., Литвинов A.M.

Болезни кроликов

М.: Аквариум. - 2002.

89.               

Інфекційні хвороби хутрових звірів і кролів

Майоров А.И.

Болезни пушных зверей

М.: Колос, 2011.

 

Профілактика неплідності тварин

Герасименко М.О.

Біотехнологія: Підручник

К.: ІНКОС, 2006

 

90.               

Профілактика неплідності тварин

Валюшкин К.Д., Медведев Г.Ф

Акушерство, гинекология и биотехника размножения животных

Минск: Ураджай, 2001

 

91.               

Профілактика неплідності тварин

Гончаров В.П., Черепахин Д.А.

 

Акушерство, гинекология и биотехника размножения животных

М.: Колос, 2004

 

92.               

Профілактика неплідності тварин

Полянцев Н.И., Подберезный В.В.

Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных

Ростов Н/Д Феникс, 2001

 

93.               

Профілактика неплідності тварин

Яблонський В.А., Хомин С.П.

 

Акушерство, гінекологія і біотехнологія відтворення тварин з основами андрології

Вінниця: Нова книга, 2006

 

94.               

Профілактика неплідності тварин

Гришко Д.С.

 

Лекції з ветеринарного акушерства: Навч. посібник

Харків: Прапор, 2003

 

95.               

Профілактика неплідності тварин

Кошовий В.П., Скляров П.М., Науменко С.В.

Комплексна діагностика, терапія і профілактика неплідності у овець та кіз, зумовленої дефіцитом вітаміна А

Харків-Дніпропетровськ, 2011.

96.               

Профілактика неплідності тварин

Кошовий В.П., Іванченко М.М., Скляров П.М., Федоренко С.Я., Цимерман О.О., Науменко С.В.

Ветеринарна перинатологія

Харків.: Видавництво Шейніної О.В., 2008.

97.               

Профілактика неплідності тварин

Кошовий В.П., Іванченко М.М., Скляров П.М.

Патологія вагітності у тварин

Харків.: Видавництво Шейніної О.В., 2009.

 

Інвазійні хвороби екзотичних тварин і хутрових звірів

Секретарюк К.В., Сварчевський О.А.

Основи екологічної зоопразитології

Львів, ТзОВ «Компанія «Манускріпт»», 2007

98.               

Інвазійні хвороби екзотичних тварин і хутрових звірів

У. Форейт

Ветеринарная паразитология

М., «Аквариум Принт», 2012

99.               

Інвазійні хвороби екзотичних тварин і хутрових звірів

Вербицький П.І.

Посібник по діагнотиці хвороб водних тварин

К.: «АртЕк», 2005

100.           

Інвазійні хвороби екзотичних тварин і хутрових звірів

Anne M. Zajac, Gary A. Conboy

Veterinary Clinical Parasitology

Iowa sState University Press, 2011

101.           

Інвазійні хвороби екзотичних тварин і хутрових звірів

Сімоненко М.В., Ярчук Б.М.

Хвороби хутрових звірів (діагнотика, профілактика, заходи боротьби)

Біла Церква, БНАУ, 2007

102.           

Паразитологія та інвазійні хвороби птахів

Богач М.В., Березовський А.В., Тараненко І.Л.

Інвазійні хвороби свійської птиці

К.: Ветінформ, 2007

103.           

Паразитологія та інвазійні хвороби птахів

Галат В.Ф., Березовський А.В., Сорока Н.М., Прус М.П., Євстаф’єва В.О., Галат М.В.

Паразитологія та інвазійні хвороби

Полтава, ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2013

104.           

Паразитологія та інвазійні хвороби птахів

Галат В.Ф., Березовський А.В. Прус М.П., Сорока Н.М.

Паразитологія та інвазійні хвороби тварин

К.: «Вища освіта», 2003

105.           

Паразитологія та інвазійні хвороби птахів

Шендрик Л.І., Шендрик Х.М.

 

Паразитарні хвороби тварин: діагностика, профілактика, лікування

Дніпропетровськ, «Свідлер А.Л.», 2011

106.           

Паразитологія та інвазійні хвороби птахів

Приходько Ю.О., Пономар С.І., Мазаний О.В., Нікіфорова О.В.

Паразитологія та інвазійні хвороби тварин (практикум)

Біла Церква, ТОВ «Білоцерківдрук», 2011.

 

Неопластичні, грибкові, мікотоксикологічні та інші інфекції тварин

Урбанович П.П., Потоцький М.К., Гевкан І.І.

Патологічна анатомія тварин: Навчальний посібник

К.: Ветінформ, 2008

107.           

Неопластичні, грибкові, мікотоксикологічні та інші інфекції тварин

Под. ред. А.А. Воробьёва, А.С. Быкова

Атлас по микробиологии

 

М.:«МИА», 2003.

108.           

Неопластичні, грибкові, мікотоксикологічні та інші інфекції тварин

Липин А., Санин А., Зинченко Е.

Ветеринарный справочник традиционных и нетрадиционных методов лечения кошек.

Москва: ЗАО Изд-во «Центрполиграф», 2003.

109.           

Неопластичні, грибкові, мікотоксикологічні та інші інфекції тварин

Костенко Т.С., Родионова В.Б., Скородумов Д.И.

Практикум по ветеринарной микробиологии и иммунологии

М.: Колос, 2001.

110.           

Внутрішні хвороби птахів

Рубан Б.В.

Птицы и птицеводство

 

Харьков: Эспада, 2002

 

Внутрішні хвороби птахів

Бессарабов Б.Ф.

Незаразные болезни птиц: Учебник

М.: Колос, 2007

111.           

Інвазійні хвороби риб і бджіл

Домбровський О.Б., Ярчук Б.М., Тирсін Р.В., Корнієнко Л.Є., Корнієнко Л.М.

Практикум з питань бджільництва та хвороби бджіл

Біла Церква, БНАУ, 2002

112.           

Інвазійні хвороби риб і бджіл

Давыдов О.Н., Темниханов Ю.Д.

Болезни пресноводных рыб

К.: «Ветінформ», 2003

113.           

Інвазійні хвороби риб і бджіл

Шендрик Л.І., Бібен І.А., Ситник Н.М., Горчанок Н.В.

Хвороби риб і бджіл

Дніпропетровськ, ДДАУ, 2005

114.           

Інвазійні хвороби риб і бджіл

Сондак В.В., Грицик О.Б., Рудь О.Г.

Інвазійні хвороби риб

Рівне, НУВГП, 2006

115.           

Нетрадиційні методи профілактики хвороб  і терапії тварин

Цвіліховський М.І., Голопура С.І.

Ветеринарні превентивні  технології  за внутрішньої патології  високопродуктивних тварин

Київ, 2012.

116.           

Нетрадиційні методи профілактики хвороб  і терапії тварин

Левченко В.І.,

Кондрахін І.П., Влізло В.В.

Внутрішні хвороби тварин

Біла Церква, 2012.

 

 

 

 

 

ЕЛЕКТРОННІ ПІДРУЧНИКИ З БІОЛОГІЇ ТА ХІМІЇ,
РЕКОМЕНДОВАНІ МОН УКРАЇНИ

 

 

https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-pidruchnikiv/elektronni-versiyi-pidruchnikiv-dlya-uchniv-7-h-klasiv-2/biologiya-7-klas/ 

Біологія 7 клас

 • “Біологія” підручник для 7 класу знз Соболь В.І. Абетка
 • “Біологія” підручник для 7 класу знз Остапченко Л.І., Балан П.Г., Серебряков В.В., Матяш Н.Ю., Горобчишин В.А. ТОВ “Видавництво “Генеза”
 • “Біологія” підручник для 7 класу знз Півень Т.О., Бондаренко В.В. “Довкілля-К”
 • “Біологія” підручник для 7 класу знз Запорожець Н.В., Черевань І.І., Воронцова І.А. ТОВ “Видавництво “Ранок”
 • “Біологія” підручник для 7 класу знз Довгаль І.В., Ягенська Г.В., Жолос О.В., Ходосовцев О.Є., Костіков І.Ю., Волгін С.О., Додь В.В., Сиволоб А.В., Скрипник Н.В., Толстанова Г.М. ТОВ “Видавничий дім “Освіта”
 • “Біологія” підручник для 7 класу знз Шабанов Д.А., Кравченко М.О. ТОВ “Видавництво “Грамота”

 

https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-pidruchnikiv/elektronni-versiyi-pidruchnikiv-dlya-uchniv-7-h-klasiv-2/himiya-7-klas/

Хімія 7 клас

 • “Хімія” підручник для 7 класу знз Попель П.П., Крикля Л.С. ТОВ “Видавничий центр “Академія”
 • “Хімія” підручник для 7 класу знз Лашевська Г.А., Лашевська А.А. ТОВ “Видавництво “Генеза”
 • “Хімія” підручник для 7 класу знз Ярошенко О.Г. ТОВ “СИЦИЯ”
 • “Хімія” підручник для 7 класу знз Дячук Л.С., Гладюк М.М. ТОВ “Видавництво “Навчальна книга-Богдан”
 • “Хімія” підручник для 7 класу знз Савчин М.-В.М. ТОВ “Видавництво “Грамота”
 • “Хімія” підручник для 7 класу знз Коваленко В.С., Ляшенко А.Х. “Довкілля-К”
 • “Хімія” підручник для 7 класу знз Буринська Н.М. КП “Видавництво “Педагогічна думка”
 • “Хімія” підручник для 7 класу знз Григорович О.В. ТОВ “Видавництво “Ранок”

 

https://imzo.gov.ua/elektronni-versiyi-pidruchnikiv-dlya-uchniv-8-h-klasiv/biologiya-8-klas/

Біологія 8 клас 

 • «Біологія» підручник для 8 класу ЗНЗ. Страшко С.В., Горяна Л.Г., Білик В.Г., Ігнатенко С.А. ТОВ “Видавництво “Грамота”
 • «Біологія» підручник для 8 класу ЗНЗ. Костильов О.В., Яценко С.П. Видавничо-поліграфічна фірма “Аксіома”
 • «Біологія» підручник для 8 класу ЗНЗ. Соболь В.І. ТОВ “Абетка”
 • «Біологія» підручник для 8 класу ЗНЗ. Базанова Т.І., Павіченко Ю.В., Кузнецова Ю.О. ТОВ “Літера ЛТД”
 • «Біологія» підручник для 8 класу ЗНЗ. Міщук Н.Й., Жирська Г.Я., Степанюк А.В., Барна Л.С. Редакція газети “Підручники і посібники”
 • «Біологія» підручник для 8 класу ЗНЗ. Задорожний К.М. ТОВ “Видавництво “Ранок”
 • «Біологія» підручник для 8 класу ЗНЗ. Матяш Н.Ю., Остапченко Л.І., Пасічніченко О.М., Балан П.Г. ТОВ “Видавництво “Генеза”
 • «Біологія» підручник для 8 класу ЗНЗ. Жолос О.В.,Толстанова Г.М., Ягенська Г.В., Додь В.В., Довгаль І.В., Ходосовцев О.Є., Костіков І.Ю., Волгін С.О., Сиволоб А.В., Скрипник Н.В., ТОВ “Фоліо”

 

https://imzo.gov.ua/elektronni-versiyi-pidruchnikiv-dlya-uchniv-8-h-klasiv/himiya-8-klas/ 

Хімія 8 клас

 • «Хімія» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів Лашевська Г.А., Лашевська А.А. ТОВ “Видавництво “Генеза”
 • «Хімія» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів Попель П.П., Крикля Л.С. ТОВ ВЦ “Академія”
 • «Хімія» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів Гранкіна Т.М. ТОВ “Видавнича група “Основа”
 • «Хімія» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів Дячук Л.С., Гладюк М.М. Навчальна книга – Богдан
 • «Хімія» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів Савчин М..М. ТОВ “Видавництво “Грамота”
 • «Хімія» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів Ярошенко О.Г. ТОВ “Український освітянський видавничий центр “Оріон”
 • «Хімія» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів Буринська Н.М. КП “Видавництво “Педагогічна думка”
 • «Хімія» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів Григорович О.В. ТОВ “Видавництво “Ранок”
 • «Хімія для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням хімії» підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів Бутенко А.М. ТОВ ТО “Гімназія”

 

https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-pidruchnikiv/elektronni-versiji-pidruchnykiv-dlya-uchniv-9-h-klasiv/biolohiya-9-klas/ 

або

https://ru.osvita.ua/school/textbook/9klas/tag-biolog9/ 

Біологія 9 клас

 • «Біологія» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Шаламов Р.В., Носов Г.А., Литовченко О.А., Каліберда М.С.)
 • «Біологія» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Задорожний К.М.)
 • «Біологія» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (Остапченко Л.І., Балан П.Г., Поліщук В.П.)
 • «Біологія» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Межжерін С.В., Межжеріна Я.О.)
 • «Біологія» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Андерсон О.А., Вихренко М.А., Чернінський А.О.)
 • «Біологія» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Соболь В.І.)

 

https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-pidruchnikiv/elektronni-versiji-pidruchnykiv-dlya-uchniv-9-h-klasiv/himiya-9-klas/ 

або

https://ru.osvita.ua/school/textbook/9klas/tag-himiya9/ 

Хімія 9 клас

 • «Хімія» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Савчин М.М.)
 • «Хімія» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Березан О.В.)
 • «Хімія для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням хімії» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бутенко А. М.)
 • «Хімія» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Григорович О.В.)
 • «Хімія» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Попель П.П., Крикля Л.С.)
 • «Хімія» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Буринська Н.М., Величко Л.П.)
 • «Хімія» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Ярошенко О.Г.)
 • «Хімія» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Лашевська Г.А., Лашевська А.А.)
 • «Хімія» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Гранкіна Т. М.)
      Перший український повнометражний
науково-популярний документальний фільм
"Торські степи: життя, смерть... воскресіння?" 

 

Повнометражний науково-популярний фільм на природничу тематику "Донеччина заповідна – насіння життя!"

 

                                                  ТВОЇ ВЕСЕЛІ ДРУЗІ ЗВІРЯТА
                                                     (All about animals, Бі-бі-сі, 2006)


All about animalsУнікальний 52-серійний цикл, що поєднує розважальний, пізнавальний та документальний формати. Головний герой кожної серії – дитинча якоїсь тварини. Мало того, що в двадцять чотири хвилини творці серіалу примудрилися вкласти безліч інформації про самих тварин та середовище, де вони живуть: це ще й цікаві історії з інтригою, саспенсом і хепі-ендом. Вражає те, як обережно продюсери дитячої документалістики Бі-бі-сі вводять глядачів у реальність життя тварин, зокрема показуючи смерть як частину природного циклу. 


   
                                                 
bbc-life-story.32878                                ТАЄМНЕ ЖИТТЯ ТВАРИН
                               (Life Story, Бі-бі-сі, 2014)

Шедевральний шестисерійний цикл, кожна серія якого присвячена одному з аспектів життя тварин: дитинству, дорослішанню, батьківству, боротьбі за владу, розмноженню тощо.
 
                                   МАЄТОК СУРИКАТІВ
                        (Meerkat Manor, Animal Planet)


Сурикати є сурикати – від перегляду історій про колонію цих південноафриканських мангустів не можуть відірватись ні дорослі, ні діти. По-перше, вони неймовірно симпатичні, по-друге, в їхньому житті купа небезпек, драми та сімейного щастя. Можливо, в реальному сурикатському житті все прозаїчніше, але британські та американські документалісти справжні чарівники. 
                               ВЕЛЕТНІ ЛЬОДОВИКОВОЇ ЕРИ 
                             (Ice Age Giants, Бі-бі-сі, 2013)
Ice_Age_Giants
Шаблезубі тигри, степові мамонти, волохаті носороги та гліптодонти – хижаки, які вмерли сотні тисяч років тому, повертаються! Дивіться унікальний проект, який за допомогою новітніх технологій не тільки оживить істот льодовикової ери, а й покаже їхній спосіб життя та звички.
Завдяки чому тварини змогли пережити льодовикову еру? Яка доісторична істота була найнебезпечнішою на планеті? І як мегафауна боролося із холодом? Дивовижні палеонтологічні знахідки, надсучасна комп’ютерна графіка та ризикована подорож професора Еліс Робертс до колишніх володінь мамонтів і тигрів дозволить побачити їхнє життя зсередини!


 
                                                         ПЛАНЕТА ДИНОЗАВРІВ
                                                        (Planet Dinosaur, Бі-бі-сі)

planet-dinosaurПро життя одних із найвідоміших мешканців нашої планети, динозаврів, відомо чимало фактів, отриманих завдяки їх останкам. Однак побачити цих дивних створінь ми вряд чи коли-небудь зможемо. Але не варто зневірятися, адже завдяки новим цифровим технологіям телеканал BBC дарує можливість перенестися на десятки мільйонів років назад, тільки вдумайтеся в цю цифру, і споглядати приголомшливих уяву гігантів у всій красі і величі. 
Це була епоха динозаврів, бо саме ці створіння були повноправними господарями планети як на суші, у воді, так і в повітрі. Планета Земля в доісторичні часи існування динозаврів мала зовсім інший вигляд. І справа тут не тільки в вимерлих тваринах, але і в стародавній флорі, лише деякі представники якої дожили до наших днів. 

 

Список рекомендованих наукових фільмів
 
1.    Відеофільми «Строение Земли» NatGeo,
2.    «Сельскохозяйственное производство» Франція,
3.    «За гранью возможного» ScHD, 
4.    «Экологический кризис» ТВ3,
5.    «Биоинженерия. Овощи в мегаполисе» Наука 2.0,
6.    «Зоотехника. Технологии птицеводства» Наука 2.0,
7.    «Революция в биологии. Биологическое разнообразие» Da Vinci,
8.    «Внутренняя жизнь клетки»,
9.    «Неразгаданный мир. Ледниковый период» ТВ3,
10.  «Неразгаданный мир. Солнце» ТВ3,
11. «Бактерии» Школафильм, «Вода» Центрнаучфильм,
12. «Думают ли животные»,
13. «Земля у нас одна» Центрнаучфильм,
14. «Клетка. Химия жизни» ВВС,
15.  «Клетка. Искра жизни» ВВС,
16. «Критерии и структура вида»,
17. «Лес и его значение» Центрнаучфильм,
18. «На грани двух миров» Центрнаучфильм,
19. «Океан нуждается в защите» Леннаучфильм,
20. «Средства оптимизации антропогенных воздействий» Центрнаучфильм,
21. «Убийственная чистота» СТБ,
22. «10 пунктов плана к эксплуатации планеты с примитивными формами жизни»,
23. «Нано» Гиперборель,
24. «Сельскохозяйственные технологии»,
25. «Бесценный доллар» ТВЦентр,
26. «Деньги. Пирамида долгов»,
27. «Дух времени»,
28. «Рыбный день» СТБ,
29. «Колбаса» СТБ,
30. «Молочные реки» СТБ,
31. «Приговор мясу» СТБ,
32. «Трансгенные организмы»,
33. “The complete cosmos” York Films,
34. «Неразгаданный мир. Активность Солнца» ТВ3,
35. «Неразгаданный мир. Замерзшая Земля» ТВ3,
36. «Ртуть и мозг», «Сладости» СТБ,
37. «Невидимая жизнь растений» Д. Эттенборо,
38. «Микрокосмос» Франция,
39. «Неразгаданный мир. Губительные силы природы» ТВ3,
40. «Сверхмассивные черные дыры» ВВС,
41. «Экологизация сельского хозяйства» Франция,
42. «Механизм геноцида» лекция Жданова,
43. «Мир внутри атомного ядра» лекція,
44. «Дом» Europa Corp.,
45. «Неразгаданный мир. Возникновение жизни» ТВ3, 
46. «Неразгаданный мир. Теория эволюции» ТВ3,
47. «Неразгаданный мир. Воздействие Луны» ТВ3,
48.  «Консервы» СТБ,
49. «Коллайдер» с Михаилом Таратутой,
50. «Загадка ДНК. Поиски Адама» Explorer,
51.  «Мимикрия» New Atlantis,
52. Дом (компании PPR Group и EuropaCorp),
53. BBC: Невидимая жизнь растений.

Нормативна та інструктивна база

 

1. Закон України вiд 13.12.2001 № 2894-III “Про тваринний світ”

2. Закон України вiд 25.06.1991 № 1264-XII “Про охорону навколишнього природного середовища”
3. Закон України вiд 07.02.2002 № 3055-III “Про Червону книгу України”
4. Закон України вiд 22.02.2000 № 1478-IІІ “Про мисливське господарство та полювання”
5. Закон України вiд 09.02.1995 № 45/95-ВР “Про екологічну експертизу”
6. Закон України вiд 22.02.2000 № 1492-III “Про бджільництво”
7. Міжнародний договір вiд 29.11.1994 № 257/94-ВР „Конвенція про охорону біологічного різноманіття”
8. Міжнародний договір вiд 29.01.2000 № 152-IV “Картахенський протокол про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття”
9. Постанова Верховної Ради України від 27.02.1997 № 123/97-ВР „Про Національну програму екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води”
10. Пахомов О. Є., Бригадиренко В. В. Законодавство України у галузі охорони навколишнього природного середовища. Ч. 1. Охорона біологічного різноманіття. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – 438 с.
11. Пахомов О. Є., Бригадиренко В. В. Законодавство України у галузі охорони навколишнього природного середовища. Ч. 2. Охорона водних екосистем. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – 255 с.
12. Пахомов О. Є., Бригадиренко В. В. Законодавство України у галузі охорони навколишнього природного середовища. Ч. 3. Створення екологічної мережі. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – 379 с.
13. Пахомов О. Є., Бригадиренко В. В. Законодавство України у галузі охорони навколишнього природного середовища. Ч. 4. Поводження з відходами. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – 266 с.
14. Міжнародний кодекс зоологічної номенклатури. Вид. 4-е / Переклад з англ. – К.: Бібліотека офіційних видань, 2003. – 175 с.
15. Законодавство України у галузі охорони навколишнього середовища. – Ч. 1. – Охорона біологічного різноманіття. Хрестоматія / Укладачі О. Є. Пахомов, В. В.Бригадиренко. – Д.: ДНУ, 2005. – 438 с. 

 

Положення про Всеукраїнські конкурси

 

 

 

 

Всеукраїнський конкурс екологічних проєктів
«ЕКО-ПОГЛЯД»

   

Детальніше

Мета конкурсу – популяризувати знання з екології, географії, дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) і суміжних галузей науки, підтримати обдарованих дітей та учнівську молодь, залучити їх до науково-дослідницької діяльності в гуртках і секціях наукових відділень Малої академії наук України.

До участі запрошуються учні закладів загальної середньої освіти і вихованці закладів позашкільної освіти.

Умови і структура конкурсу:
1. Реєстрація з 1 листопада 2019 року до 1 лютого 2020 року.
2. Навчання в онлайн-форматі з 1 грудня 2019 року до 1 лютого 2020 року для зареєстрованих учасників проводиться за посиланням. Навчальна програма поєднує курс екології та курс роботи з даними ДЗЗ. Учні, які пройшли навчання, отримають сертифікат.
3. Конкурс проєктних робіт:
- проєктні роботи мають бути надіслані на пошту [email protected] з 1 грудня до 1 березня (заочний етап конкурсу);
- журі Конкурсу розглядає подані учасниками проєктні роботи і визначає учасників II етапу;
- список учасників ІІ етапу Конкурсу (15 осіб за рейтингом) публікується на сайті НЦ «МАНУ» не пізніше ніж за один місяць до початку проведення ІІ етапу;
- ІІ етап Конкурсу проводиться у формі захисту проєктних робіт.
NC_MAN_nakaz_N18_21_01_2020 еко погляд
Spysok_uchasnykiv ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу «Eко-погляд» 2020
Kryteriyi_ocinyuvannya_proyektnyx_robit Всеукраїнського конкурсу «Eко-погляд»
Vymogy_do_oformlennya_proyektnyx_robit Всеукраїнського конкурсу «Eко-погляд»
Vymogy_do_opysu_proyektnyx_robit Всеукраїнського конкурсу «Eко-погляд»
Vymogy_do_prezentacij Всеукраїнського конкурсу «Eко-погляд»

Статистична інформація

про результати участі вихованців Дніпропетровської Малої академії наук учнівської молоді

у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

 учнів-членів Малої академії наук України 

2014-2015 н.р.

 

Секція

Місце проживання

Кількісний розподіл переможців

за класами навчання

Обласний центр

Міста, районні центри

Села, селища міського типу

Усього

кількість

8 – 9 клас

10 клас

11 клас

учасники

переможців

учасники

переможці

учасники

переможці

учасники

переможці

Екологія

6

3

11

3

3

 

20

6

2

2

16

Охорона довкілля та раціональне природокористування

7

3

10

1

3

2

20

6

3

5

12

Агрономія

4

2

4

1

7

4

15

7

1

5

9

Ветеринарія та зоотехнія

 

 

3

2

7

3

10

5

1

4

5

Лісознавство

3

1

7

4

1

 

11

5

 

3

8

Селекція та генетика

 

 

4

3

2

 

6

3

1

1

4

Сучасні біотехнології

4

2

5

1

3

2

12

5

 

3

9

РАЗОМ:

24

11

44

15

26

11

94

37

8

23

63

 

Статистична інформація

про результати участі вихованців Дніпропетровської Малої академії наук учнівської молоді

у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

 учнів-членів Малої академії наук України 

2015-2016 н.р.

 

Секція

Місце проживання

Кількісний розподіл переможців

за класами навчання

Обласний центр

Міста, районні центри

Села, селища міського типу

Усього

кількість

8 – 9 клас

10 клас

11 клас

учасники

переможців

учасники

переможці

учасники

переможці

учасники

переможці

Екологія

6

-

17

3

5

-

28

3

5

11

12

Охорона довкілля та раціональне природокористування

4

-

7

2

2

1

13

3

3

1

9

Агрономія

2

-

3

-

9

3

14

3

-

4

10

Ветеринарія та зоотехнія

1

1

1

-

6

3

8

4

-

1

7

Лісознавство

1

1

5

3

2

-

8

4

-

2

6

Селекція та генетика

-

-

4

1

1

-

5

1

-

1

4

Сучасні біотехнології

4

1

5

4

4

-

13

5

-

3

10

РАЗОМ:

18

5

42

13

29

5

89

23

8

23

58

 

Статистична інформація

про результати участі вихованців Дніпропетровської Малої академії наук учнівської молоді

у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

 учнів-членів Малої академії наук України 

2016-2017 н.р.

 

Секція

Місце проживання

Кількісний розподіл переможців

за класами навчання

Обласний центр

Міста, районні центри

Села, селища міського типу

Усього

кількість

8 – 9 клас

10 клас

11 клас

учасники

переможців

учасники

переможці

учасники

переможці

учасники

переможці

Екологія

1

1

12

5

3

2

16

8

4

6

6

Охорона довкілля та раціональне природокористування

4

3

9

4

4

1

17

8

-

6

11

Агрономія

2

2

2

1

10

4

14

7

1

5

8

Ветеринарія та зоотехнія

-

-

-

-

6

3

6

3

-

4

2

Лісознавство

2

1

1

1

1

-

4

2

1

-

3

Селекція та генетика

1

-

1

1

2

1

4

2

-

2

2

Сучасні біотехнології

3

2

5

4

8

1

16

7

5

4

7

РАЗОМ:

13

9

30

16

34

12

77

37

11

27

39

 

Статистична інформація

про результати участі вихованців Дніпропетровської Малої академії наук учнівської молоді

у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

 учнів-членів Малої академії наук України 

2017-2018 н.р.

 

Секція

Місце проживання

Кількісний розподіл переможців

за класами навчання

Обласний центр

Міста, районні центри

Села, селища міського типу

Усього

кількість

8 – 9 клас

10 клас

11 клас

учасники

переможців

учасники

переможці

учасники

переможці

учасники

переможці

Екологія

8

6

9

-

6

1

23

7

6

7

10

Охорона довкілля та раціональне природокористування

8

3

5

2

1

-

14

5

4

3

7

Агрономія

-

-

3

2

11

4

14

6

4

5

5

Ветеринарія та зоотехнія

4

-

3

2

6

4

13

6

1

2

10

Лісознавство

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

Селекція та генетика

1

1

-

-

4

1

5

2

1

3

1

Сучасні біотехнології

3

2

8

5

13

1

24

8

5

13

6

РАЗОМ:

25

12

28

11

41

11

94

34

21

33

40

 

Статистична інформація

про результати участі вихованців Дніпропетровської Малої академії наук учнівської молоді

у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

 учнів-членів Малої академії наук України 

2018-2019 н.р.

 

Секція

Місце проживання

Кількісний розподіл переможців

за класами навчання

Обласний центр

Міста, районні центри

Села, селища міського типу

Усього

кількість

8 – 9 клас

10 клас

11 клас

учасники

переможців

учасники

переможці

учасники

переможці

учасники

переможці

Екологія

9

3

15

7

5

1

29

11

2

15

12

Охорона довкілля та раціональне природокористування

8

2

6

2

4

2

18

6

-

11

7

Агрономія

4

3

3

1

10

3

17

7

3

4

10

Ветеринарія та зоотехнія

6

4

2

-

3

1

11

5

1

1

9

Лісознавство

1

-

1

-

1

1

3

1

1

1

1

Селекція та генетика

-

-

3

1

2

1

5

2

2

2

1

Сучасні біотехнології

4

3

10

3

12

3

26

9

1

11

14

РАЗОМ:

32

15

40

14

37

12

109

41

10

45

54

 

Статистична інформація

про результати участі вихованців Дніпропетровської Малої академії наук учнівської молоді

у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

 учнів-членів Малої академії наук України 

2019-2020 н.р.

 

Секція

Місце проживання

Кількісний розподіл переможців

за класами навчання

Обласний центр

Міста, районні центри

Села, селища міського типу

Усього

кількість

8 – 9 клас

10 клас

11 клас

учасники

переможців

учасники

переможці

учасники

переможці

учасники

переможці

Екологія

6

1

18

9

6

2

30

12

6

11

13

Охорона довкілля та раціональне природокористування

4

3

8

3

3

-

15

6

-

3

12

Агрономія

-

-

5

4

9

2

14

6

4

3

7

Ветеринарія та зоотехнія

7

3

6

5

5

1

18

9

2

7

9

Лісознавство

-

-

2

1

-

-

2

1

1

-

1

Селекція та генетика

-

-

1

1

3

1

4

2

-

1

3

Сучасні біотехнології

3

2

5

4

13

4

21

10

1

3

17

РАЗОМ:

20

9

45

27

39

10

104

46

14

28

62